Električna energija

Skrbimo za vašu cjelovitu i konkurentnu opskrbu električnom energijom, kroz optimizaciju integralne isporuke energije.

Obratite nam se

Nudimo konkurentne cijene električne energije koje postižemo agregacijom većeg broja kupaca, kupaca s vlastitom proizvodnjom i nezavisnih proizvođača električne energije, prvenstveno s obzirom na smanjenje odstupanja ostvarenja od plana potrošnje.

Budući da želimo osigurati električnu energiju u skladu s rastućim potrebama i uz to i osigurati dugoročnu dekarbonizaciju društva, naše kupce električne energije želimo opskrbiti energijom koja je 100% dobivena iz obnovljivih izvora.  Pritom realiziramo ciljeve Europske unije koja do 2020. godine želi imati 20 % udjela u krajnjoj potrošnji energije iz obnovljivih izvora. 


Dobivanje električne energije iz prirodnih izvora 
U Petrolu se bavimo proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora vjetra, sunca, vode bioplina i biomase. Iz obnovljivih izvora godišnje proizvedemo 150 GWh električne energije što je dovoljno za opskrbu približno 30.000 kućanstava električnom energijom, koliko ih ima primjerice u Gradu Puli.

Zbog naše usmjerenosti prema održivom razvoju do 2025. godine želimo razviti proizvodnju električne energije iz prirodnih izvora do 500 GWh godišnje što je dovoljno za 100.000 kupaca u industriji, transportu i opskrbi toplinom. 


Otkup električne energije

Društvo Petrol bavi se i trgovanjem, zastupništvom i posredništvom na organiziranom tržištu električne energije.  

Proizvođačima električne energije od kojih vršimo otkup energije proizvedene u solarnim elektranama, hidroelektranama kogeneracijama toplinske i električne energije želimo ponuditi cjelovitu uslugu s konkurentnim cijenama otkupa i savjetovanje o pravom trenutku prodaje.


Opskrba objekata i naselja električnom energijom

Naselja koja nisu priključena na elektroenergetsku mrežu moraju razmišljati o alternativnim mogućnostima opskrbe energijom, prvenstveno o vlastitoj proizvodnji električne energije. U Petrolu pomažemo udaljenim naseljima osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom postavljanjem solarnih panela koji se povezuju u manje lokalne mreže. Radi se o korištenju prirodnih izvora energije što omogućuje lokalnu energetsku samodostatnost te zajamčenu potrošnju električne energije za kućanstva, industriju, male i srednje velike tvrtke, komercijalne objekte te poslovne i javne objekte.

Na stambene zgrade i objekte poslovnih i javnih korisnika postavljamo solarne elektrane koje nude mogućnost samoopskrbe električnom energijom. Sunčeva svjetlost se kao prirodni izvor pretvara u električnu energiju, a korisnici višak električne energije prodaju u mrežu ili ga koriste za grijanje, hlađenje ili mobilnost.


Virtualna elektrana

U Petrolu se brinemo i za povećanje stabilnosti energetskog sustava pomoću virtualne elektrane VE.TER, koja služi kao platforma za povezivanje raširenih proizvodnih izvora i krajnjih kupaca u jednu cjelinu.

Time omogućujemo prilagodbu potrošnje i proizvodnje električne energije, a pametnim upravljanjem energijom smanjujemo opterećenje elektro-energetske mreže bez potrebnih investicija u nove izvore energije što ima pozitivan utjecaj na okoliš. 


Cjelovito upravljanje energetskim sustavima i mrežama u industriji 

Društvo Petrol bavi se distribucijom električne energije zatvorenim gospodarskim mrežama u kojima je elektro-distribucijska mreža u vlasništvu društva Petrol.   

Za partnere u industriji i regiji pružamo uslugu operatera sustava na zatvorenim distribucijskim sustavima i na cjelovit način upravljamo energetskim sustavima i mrežama. Partneri na nas mogu prenijeti inženjering i gradnju energetskih sustava u industriji u okvirima realizacije energetskih ugovora kao i rizika povezanih s obnovom i radom industrijskih energetskih sustava.

Radi se o sustavu distribucije električne energije koji je putem zajedničkog mjernog mjesta neposredno priključen na prijenosni sustav i namijenjen je za distribuciju električne energije na zemljopisno zaokruženom industrijskom ili poslovnom području ili području za zajedničke usluge. Djelovanje uređaja i procesa trajno se prati i analizira našim alatima za energetsko upravljanje.


Aktualni dokumenti i obrasci

Obrasci operatora sustava


Tvrtka HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., daje pristup mjernim podacima potrošnje i proizvodnje električne energije. Pristup portalu "mjerni podaci" mogu ostvariti obračunska mjerna mjesta kategorije kućanstvo koji imaju priključnu snagu EES-a u smjeru potrošnje iznad 20 kW, sva obračunska mjerna mjesta kategorije poduzetništvo koja imaju ugrađeno intervalno brojilo kao i proizvođači električne energije na distribucijskoj mreži.
Pristup mjernim podacima http://mjerenje.hep.hr/mjerenja/login

Obratite nam se

Hrvatska

struja@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka