Peleti

Odaberite gorivo ugodno za okoliš i odlučite se za grijanje s visoko kvalitetnim drvenim peletima.

Napravljeni od drva provjerene kvalitete

Gorivo ugodno za okoliš s visokom ogrjevnom vrijednosti

Manja količina pepela i niži troškovi grijanja

Drveni peleti su gorivo od biomase koje je ugodno za okoliš i proizvedeno u skladu s prirodom i s obzirom na ekološke normative. Napravljeni su od suhog otpadnog drva, piljevine i ostataka od sječe stisnutih u karakterističan oblik. Osiguravaju veću iskoristivost goriva uz manju količinu pepela i niže troškove grijanja.

Drveni peleti Forest Premium

Drveni peleti Forest Premium izrađeni su od crnogoričnog drva. Ponose se certifikatom kvalitete EN plus A1. Ekološko su gorivo za peći, kamine i kotlove s automatskim doziranjem. Osiguravaju niže troškove grijanja, veću iskoristivost goriva s niskim udjelom pepela i ne sadržavaju dodatne primjese. Pakirani su u kvalitetnim vrećicama po 15 kg ili paletama sa 72 vrećica.

Podrijetlo: Hrvatska

Peleti Forest Premium 15 kg
  • Certificirani prema EN plus A1