Peleti

Odaberite gorivo ugodno za okoliš i odlučite se za grijanje s visoko kvalitetnim drvenim peletima.

Napravljeni od drva provjerene kvalitete

Gorivo ugodno za okoliš s visokom ogrjevnom vrijednosti

Zlatni bodovi za svaku kupnju peleta

Manja količina pepela i niži troškovi grijanja

Drveni peleti su gorivo od biomase koje je ugodno za okoliš i proizvedeno u skladu s prirodom i s obzirom na ekološke normative. Napravljeni su od suhog otpadnog drva, piljevine i ostataka od sječe stisnutih u karakterističan oblik. Osiguravaju veću iskoristivost goriva uz manju količinu pepela i niže troškove grijanja.

Široka ponuda odličnih drvenih peleta

Drveni peleti Petroleti

Drveni peleti Petroleti napravljeni su od crnogoričnog drva i ne sadržavaju dodatne primjese. Ponose se certifikatom S4Q razreda kvalitete 1. Osiguravaju niže troškove grijanja, veću iskoristivost goriva uz manju količinu pepela te ekološki napredno grijanje. Pakirani su u kvalitetnim vrećicama po 15 kg ili paletama sa 65 vrećica.

Podrijetlo: Slovenija

Drveni peleti Forest

Drveni peleti Forest sastoje se od 80% bukovine i 20% smrekovine. Ponose se certifikatom kvalitete EN plus A2. Ekološko su gorivo za peći, kamine i kotlove s automatskim doziranjem. Osiguravaju niže troškove grijanja, veću iskoristivost goriva i ne sadržavaju dodatne primjese. Pakirani su u kvalitetnim vrećicama po 15 kg ili paletama s 65 vrećica.

Podrijetlo: Bosna i Hercegovina

Drveni peleti Forest Premium

Drveni peleti Forest Premium izrađeni su od crnogoričnog drva. Ponose se certifikatom kvalitete EN plus A1. Ekološko su gorivo za peći, kamine i kotlove s automatskim doziranjem. Osiguravaju niže troškove grijanja, veću iskoristivost goriva s niskim udjelom pepela i ne sadržavaju dodatne primjese. Pakirani su u kvalitetnim vrećicama po 15 kg ili paletama sa 66 vrećica.

Podrijetlo: Njemačka