Pozivni centar

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama presudan. U Petrolu vam uvijek stojimo na raspolaganju putem kanala koji vam najbolje odgovaraju.

Pozivni centar
Besplatan broj : 0800 10 55

Na besplatnom telefonskome broju 0800 10 55 možete si osigurati sve što vam je potrebno za topao dom, urediti sve u vezi s Petrol klub karticom, te dobiti željene informacije o svim našim energentima, elektromobilnosti i ostaloj Petrolovoj ponudi. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći. Za pozive iz inozemstva, pozovite na broj +385 (1) 67 00 574.

Elektronička pošta

U vezi s pitanjima koja se odnose na pojedinačna područja možete nam pisati na sljedeće adrese e-pošte:

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka