Pozivni centar

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama presudan. U Petrolu vam uvijek stojimo na raspolaganju putem kanala koji vam najbolje odgovaraju.

Pozivni centar
Besplatan broj : 0800 10 55

Na besplatnom telefonskome broju 0800 10 55 možete si osigurati sve što vam je potrebno za topao dom, urediti sve u vezi s Petrol klub karticom, te dobiti željene informacije o svim našim energentima, elektromobilnosti i ostaloj Petrolovoj ponudi. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći. Za pozive iz inozemstva, pozovite na broj +385 (1) 67 00 574.

Elektronička pošta

U vezi s pitanjima koja se odnose na pojedinačna područja možete nam pisati na sljedeće adrese e-pošte: