Pozivni centar

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama presudan. U Petrolu vam uvijek stojimo na raspolaganju putem kanala koji vam najbolje odgovaraju.

Pozivni centar
 
Besplatan broj : 0800 10 55
 
Na besplatnom telefonskome broju 0800 10 55 možete si osigurati sve što vam je potrebno za topao dom, urediti sve u vezi s Petrol klub karticom, te dobiti željene informacije o svim našim energentima, elektromobilnosti i ostaloj Petrolovoj ponudi. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.
 
Elektronička pošta

U vezi s pitanjima koja se odnose na pojedinačna područja možete nam pisati na sljedeće adrese e-pošte: