Energetska rješenja za industriju

Zajedno s vama razvijamo cjelovita rješenja za učinkovitu potrošnju energije, povećanje udjela obnovljivih izvora i učinkovito upravljanje industrijskim sustavima. Pomažemo u optimizaciji proizvodnih procesa, smanjenju troškova i obvezi smanjenja ugljičnog otiska.

Prelistajte brošuru

Razvoj energetskih rješenja po mjeri korisnika

Stručno savjetovanje

Ugovor o energetskom učinku

Energetska usluga

ENERGETSKI UČINKOVITA INDUSTRIJA
JEDINA JE DUGOROČNO KONKURENTNA

Učinkovita potrošnja energije, smanjenje nastanka otpadnih tvari, energetski obnovljena i štedljiva rasvjeta, poboljšani uvjeti za rad. To su samo neki od rezultata koje u industriji možete postići optimizacijom energetskih i infrastrukturnih sustava.

U Petrolu osiguravamo energetski učinkovite sustave grijanja i hlađenja, energetski učinkovitu rasvjetu te kvalitetnu električnu energiju i elektromotorne pogone. U vaše gospodarsko područje uključujemo obnovljive izvore energije i kogeneraciju toplinske i električne energije, iskorištavamo također otpadnu toplinu i upotrebljavamo odgovarajuće ventilacijske sustave. Pomažemo vam u štednji i smanjenju ugljičnog otiska te olakšavamo prijelaz na troškovno učinkovitu i održivu mobilnost.

Izazove modernog poslovanja rješavamo naprednom IIoT/OT platformom Tango kojom upravljamo našim sustavima i kombiniramo raznoliko znanje i iskustva različitih projekata za postizanje uvjerljivih rezultata.

Naša rješenja za pametnu industriju:

Pametno upravljanje infrastrukturnim sustavima

Primjenom napredne IIoT/OT platforme Tango vaše su poslovne odluke učinkovite. Tango se temelji na najsuvremenijim tehnologijama kojima skupljate, provjeravate i obrađujete velike količine podataka za naprednu analitiku podataka te strojno učenje. Time učinkovito kontrolirate i upravljate svojim sustavom grijanja i hlađenja, rasvjetom, djelovanjem zgrade i električnih sustava te druge infrastrukture.

Pametna digitalna rješenja, osim vođenja sustava na daljinu, pomažu u nesmetanoj opskrbi toplinom, optimizaciji investicijskih i operativnih troškova, postizanju uštede, smanjenju ugljičnog otiska i održavanju standarda radne okoline zaposlenika.

Učinkovit sustav grijanja i hlađenja

U Petrolu planiramo, obnavljamo, gradimo energetski učinkovite sustave grijanja i hlađenja i upravljamo njima. Navedeno obuhvaća također implementaciju nadzornih sustava za daljinsko upravljanje i pravovremeno uklanjanje kvarova. Mjerljive podatke optimiziramo naprednom analitikom blizu stvarnog vremena i osiguravamo pouzdane informacije na jednome mjestu.

Rješenja prilagođavamo vašim potrebama i odabiremo najprikladnije tehnologije po mjeri korisnika. Time pomažemo u postizanju visoke učinkovitosti prijenosa topline i najveću moguću uštedu. Možete izabrati između široke ponude tehnologija, od plinskih kondenzacijskih kotlova ili parnih kotlova, dizalica topline, SPTE-a, rashladnih agregata i apsorpcijskih rashladnih agregata do sustava za korištenje otpadne topline i tzv. slobodnog hlađenja (engl. free-coolinga).
 

Energetski učinkovita rasvjeta

Energetski učinkovitom rasvjetom možete postići do 80 % uštede električne energije. Staru i neučinkovitu rasvjetu zamjenjujemo suvremenom LED rasvjetom koja osim smanjene potrošnje energije osigurava potrebnu razinu rasvjete i odgovarajuću boju svjetlosti, sukladno zakonski propisanim normama. Time poboljšavamo radne uvjete, sigurnost radne okoline, produktivnost i ugođaj.

Sukladno vašim stvarnim potrebama i preferencijama, kreiramo prilagođena rješenja i u području dizajnerske rasvjete. Implementiramo i nadzorne sustave za daljinsko upravljanje i pravovremeno uklanjanje kvarova.

Obnovljivi izvori energije i suproizvodnja s visokom učinkovitošću

Kogeneracijom topline i električne energije postiže se učinkovitost do 90 %. Možete birati između različitih tehnologija kogeneracije, na primjer motora s unutarnjim izgaranjem ili plinske turbine. Time dobivate vlastiti izvor električne i toplinske energije te dugoročno lakše upravljate troškovima i postižete kraće razdoblje povrata.

Uključivanje obnovljivih izvora energije postaje sve važnije u industrijskim procesima. Sunčanim elektranama i vjetroelektranama dobivate vlastiti izvor energije za grijanje i hlađenje, za proizvodne i druge električne uređaje, rasvjetu, čak i punionice za električna vozila.

Poboljšanje stabilnosti energetskog sustava

Pri cjelovitim rješenjima za industriju veliku pozornost pridajemo poboljšanju stabilnosti vašeg energetskog sustava. Za vas provodimo djelatnost operatera zatvorenih distribucijskih sustava električne energije. U okviru provođenja energetskog ugovaranja preuzimamo inženjering i gradnju energetskih sustava u industriji te rizike povezane s obnovom i radom industrijskih energetskih sustava.

Među mjerama za smanjenje potrošnje energije nalaze se i optimizacija djelovanja elektromotornih pogona, primjena komprimiranog zraka i izvedba kompenzacije jalove energije te osiguravanje odgovarajuće razine kvalitete električne energije.

Učinkovita upotreba otpadne topline

U industriji otpadna toplina može predstavljati odličan izvor energije za proizvodne procese, grijanje objekata i tople sanitarne vode te izvor topline u sustavima daljinskoga grijanja. Najčešći je izvor otpadne topline vrući dimni plin na odvodu iz različitih vrsta uređaja za loženje i uređaja za izgaranje, otpadna toplina u sustavima komprimiranog zraka i otpadna toplina rashladnih sustava. Ugodnoj i zdravoj radnoj okolini uglavnom doprinose ventilacijski sustavi koji vraćaju energiju odsisnog zraka. U industrijskoj je okolini ključno takve sustave pravilno planirati i ugraditi jer je u takvim okolinama zrak obično dosta zagađen, a ventilacijski gubitci visoki.

Kružno gospodarenje industrijskom vodom

Učinkovita potrošnja industrijske otpadne vode, njezino hlađenje i čišćenje te ponovna upotreba, osim povoljnih utjecaja na okoliš, stvara također konkurentske prednosti.

U Petrolu osiguravamo pouzdanu i sigurnu opskrbu pitkom i tehnološkom vodom te upravljamo industrijskim uređajima za pročišćavanje vode. Osiguravamo ponovnu upotrebu industrijske vode u optočnim sustavima za racionalnu i za okoliš prihvatljivu upotrebu vode. Ohlađena industrijska voda u sustavima nije opasna za okoliš te ju je moguće ispuštati natrag u prirodu.

Rad zatvorenih gospodarskih područja

Na zaokruženom gospodarskom području Ravne i Štore, kao operater zatvorenog distribucijskog sustava električne energije, u Petrolu osiguravamo dugoročnu, pouzdanu i sigurnu opskrbu te rad sustava. Suvišna toplina koja nastaje u metalurškim procesima izvor je daljinskoga grijanja za potrebe mjesta Ravne i cijeloga zatvorenoga gospodarskog područja Ravne.

Također osiguravamo distribuciju prirodnog plina, proizvodnju i distribuciju komprimiranog zraka te pripremu, distribuciju, hlađenje i čišćenje industrijske vode. Rješenjima za odvođenje i čišćenje otpadne vode pratimo razvojne potrebe korisnika i zakonske zahtjeve.

Prilagođavanje potrošnje i proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskog sustava nije važna samo proizvodnja električne energije, već i prilagodba proizvodnje i potrošnje električne energije.

U svojoj gospodarskoj zajednici osigurajte pouzdanu, stabilnu i brzu uslugu prilagođavanja potrošnje i proizvodnje električne energije povezivanjem vaših prilagodljivih jedinica na našu agregatnu platformu. Prilagodljivu potrošnju moguće je osigurati baterijama, dizelskim agregatima, SPTE jedinicama i električnim kotlovima čija se primjena povećava. Tako ćete pametno upravljati viškovima ili premalim količinama električne energije, istodobno poboljšavajući stabilnost elektroenergetske mreže i odgađajući ulaganja u novu infrastrukturu.

Opskrba energentima: električna energija, plin, vodik

Pouzdana i konkurentna opskrba svim vrstama energenata naša je briga i u industriji. Osiguravamo visokokvalitetne energente, prilagođene specifičnoj upotrebi s mnogim prednostima za ljude i okoliš. U tome nas vodi izbor tehnologija i ekološki prihvatljivih energenata koji pridonose dekarbonizaciji. Pri prijelazu u niskougljično društvo vodik kao energent također će odigrati važnu ulogu. U Petrolu osiguravamo isporuku vodika te proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora energije.
Osiguravamo energente kao što su prirodni plin, električna energija, ukapljeni naftni plin, daljinsko grijanje, biomasa i loživo ulje, kao i specifične energente za industriju poput rashladne vode, komprimiranog zraka, tehničkih plinova i industrijskih para.

Održiva i troškovno učinkovita mobilnost

Razvojem novih mogućnosti transporta, industriji pomažemo u prijelazu na troškovno učinkovitu i održivu mobilnost. Nudimo stručnu pomoć u planiranju i postavljanju punionica, upravljanju punionicama za električna vozila te pomažemo u postupnom prijelazu na promet koji pokreće električna energija.

Osiguravamo učinkovito punjenje svih električnih vozila koje ne ometa vašu energetsku mrežu. Uspostavljanjem e-punionica i modernizacijom voznog parka u svojoj industriji možete znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova i pojednostaviti mobilnost zaposlenika.

Poslovni model suradnje

Energetska usluga s jamstvom učinka

Cjelovita energetska rješenja u industriji razvijamo i provodimo putem različitih poslovnih modela, između ostalog modelom energetske usluge, ugovornim odnosom s jamstvom učinka.

Poslovni model s jamstvom učinka podrazumijeva da mi preuzimamo razvoj, financiranje i realizaciju projekta u svojstvu ugovornog partnera. Također preuzimamo tehničke i ekonomske rizike za cijelo ugovorno razdoblje te jamčimo uštedu pri potrošnji energenata s obzirom na prethodno stanje. Model energetske usluge omogućuje vam vaše financijske izvore usmjeriti u glavnu djelatnost.
 

Obratite nam se

eios@petrol.hr

Razgovor

Pomoć i savjetovanje

Razgovor s operaterom

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka