Pametni gradovi i zajednice

Provodimo sveobuhvatne projekte za poboljšanje energetske učinkovitosti gradova, lokalnih zajednica i javnog sektora. Osiguravamo učinkovitu upotrebu energije, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i učinkovito upravljanje infrastrukturnim sustavima.

Unapređenje kvalitete života u urbanom okružju

Stručno savjetovanje i rješenja po mjeri korisnika

Ugovorno jamstvo učinaka

Učinkovito upravljanje i učinkovita upotreba energije

ENERGETSKO UČINKOVITI GRADOVI SU
PAMETNI GRADOVI BUDUĆNOSTI

Pokreni video

Osigurajte energetsku učinkovitost u svojoj zajednici kako biste osigurali uštede i manju emisiju stakleničkih plinova. Pomažemo vam u optimizaciji infrastrukturnih sustava i aktivnostima za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada, daljinskog grijanja, učinkovite rasvjete i vodnih resursa. Razvojem novih mogućnosti prijevoza pomažemo vam u prijelazu na troškovno učinkovitu i održivu mobilnost.

Sveobuhvatna energetska rješenja uključuju proizvodnju, distribuciju i opskrbu troškovno učinkovitom energijom te ponovnu upotrebu otpadnih materijala kao izvora nove energije.

Izazove modernog poslovanja rješavamo naprednom IoT/OT platformom Tango, pomoću koje upravljamo svojim sustavima i spajamo raznovrsno znanje i iskustva s različitih projekata za postizanje uvjerljivih rezultata.

Pošaljite upit

Naša rješenja za pametne gradove i zajednice:

Energetska obnova i upravljanje zgradama

Pomažemo vam u postizanju učinkovitijeg i ekološki prihvatljivog energetskog profila zgrada. U svim vrstama objekata osiguravamo optimalnu upotrebu energije i vode uz postizanje odgovarajućih korisničkih standarda. Za vas tražimo optimalno rješenje za energetsku obnovu koje vam najviše odgovara i brinemo se o cjelokupnom procesu energetske obnove, što partnerima omogućuje uštedu vremena i novca.

Stalno pratimo provedene mjere, a naši napredni softverski alati za cjelovito upravljanje potrošnjom energije i vode u zgradama omogućuju vam sustavan pristup osiguravanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pokreni video

Pokreni video

Učinkovita javna rasvjeta

Javna rasvjeta može biti veliki potrošač energije u gradovima i lokalnim zajednicama, a istodobno uzrokuje i svjetlosno zagađenje. Stare svjetiljke koje troše previše energije zamjenjujemo modernim i učinkovitim LED svjetiljkama koje usmjeravaju svjetlost samo tamo gdje je potrebno. Spektar boje takve svjetlosti također je bliži prirodnom, a potrošnja energije manja je i do 80 %.

Sveobuhvatnim pristupom unapređujemo kvalitetu održavanja, opću i prometnu sigurnost te vijek trajanja sustava javne rasvjete. Istodobno smanjujemo troškove energije, održavanja i upravljanja te, što je najvažnije, smanjujemo svjetlosno zagađenje.

Daljinsko grijanje

Daljinsko grijanje u Petrolu – i koncesije i opskrba toplinskom energijom – pravo je rješenje za sve partnere koji se žele jednostavno priključiti na sustav, smanjiti troškove opskrbe energijom i istodobno biti ekološki prihvatljivi.

U Petrolu vam pomažemo osigurati stabilnu opskrbu toplinskom energijom pomoću zajedničke kotlovnice, sustava daljinskog grijanja i sustava za kogeneraciju toplinske i električne energije. Tako smanjujemo troškove opskrbe energijom, poboljšavamo kvalitetu zraka i osiguravamo udobnost grijanja te slijedimo cilj prijelaza u društvo s niskom emisijom stakleničkih plinova i uvođenja održive infrastrukture.

Pokreni video

Optimizacija sustava daljinske energetike

Na području daljinskog grijanja i hlađenja nudimo vam sveobuhvatno rješenje za optimizaciju sustava daljinske energetike DISSy (engl. Digital Intelligent Smart Systems), koje omogućuje znatne uštede i razvoj sustava daljinskog grijanja kao dijela pametne urbane infrastrukture.

Optimalnim rješenjima upravljamo cjelokupnim procesom sustava daljinskog grijanja: proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom toplinske energije ili samo jednim od pojedinih dijelova procesa, a pružamo znatne uštede te učinkovitiju uslugu. Umjesto vas optimiziramo mjerljive podatke naprednom analitikom blizu stvarnog vremena i brinemo se za pouzdane informacije na jednom mjestu.

Održivo upravljanje vodnim resursima

U Petrolu težimo kvaliteti vodnih resursa u gradovima te pažljivom i učinkovitom upravljanju vodama. Provedbom sveobuhvatnih usluga Digital Inteligent Smart Networks – Water Sistems (DISNet – WS) pružamo sveobuhvatnu podršku u poboljšanju učinkovitosti djelovanja vodoopskrbnog sustava, pomažemo u identificiranju gubitaka vode i savjetujemo o mjerama za njihovo smanjenje. To upraviteljima omogućuje veću pouzdanost, poboljšava njihovu učinkovitost i smanjuje rizike.

Upravljamo sustavima vodoopskrbe, a partnerima pružamo održiv i učinkovit razvoj usluga opskrbe pitkom vodom, modernizaciju usluga i infrastrukture te kvalitetnu opskrbu pitkom vodom uz najniže, ali i dalje upravljive troškove poslovanja.

Pokreni video

Pročišćavanje otpadnih voda i upravljanje uređajima za pročišćavanje

Osiguravanje sigurne i pouzdane opskrbe vodom smatra se jednim od ključnih izazova 21. stoljeća, stoga je kvaliteta vodnih resursa vrlo važna. Za vas gradimo i upravljamo uređajima za pročišćavanje otpadnih industrijskih i komunalnih voda te upravljamo koncesijama za obavljanje komunalne javne službe za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Gradovima, industriji i regijama tako omogućujemo da moderniziraju i unaprijede djelovanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te da istodobno optimiziraju ulaganja i operativne troškove.

Održiva i troškovno učinkovita mobilnost

U gradovima i urbanim središtima pomažemo u uspostavljanju infrastrukture za punjenje CNG-a za potrebe individualnih korisnika i javnog gradskog prijevoza. Nudimo vam stručnu pomoć u planiranju i postavljanju e-punionica i pomoć u postupnom prijelazu na promet pogonjen električnom energijom.

Osiguravamo učinkovito punjenje svih električnih vozila koje ne ometa vašu energetsku mrežu. Gradovima također nudimo vozilo kao uslugu, što je izvrsno rješenje za sve koji žele ekološki prihvatljivu flotu budućnosti bez visokih troškova kupnje vozila. Vozilo kao usluga uključuje sveobuhvatan poslovni najam e-vozila, što uključuje niz dodatnih usluga koje se posve brinu o vašim vozilima.

Pokreni video

Prikupljanje energije iz obnovljivih izvora i upravljanje energetskim sustavima

U Petrolu želimo pridonijeti postizanju obvezujućih europskih ciljeva na području uvođenja obnovljivih izvora energije, zbog čega intenzivno ulažemo u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i njima upravljamo u cijeloj regiji.

Pomažemo vam osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom iz solarne energije instaliranjem malih solarnih elektrana ili solarnih panela koji se mogu povezati u manje mreže (engl. mini-grids) ili izgradnjom velikih solarnih elektrana.

Planiramo, gradimo i upravljamo vjetrenjačama i većim vjetroelektranama. Na mjestima gdje je moguće iskoristiti potencijal vode na ekonomski učinkovit i ekološki prihvatljiv način Petrol vam pomaže postići energetsku neovisnost izgradnjom i upravljanjem malih hidroelektrana.

Prilagođavanje potrošnje i proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskog sustava nije važna samo dovoljna proizvodnja električne energije, već i prilagodba proizvodnje i potrošnje električne energije. Osigurajte pouzdano djelovanje svoje mreže i uz to primite novčanu naknadu!

U svojem gradu ili svojoj lokalnoj zajednici osigurajte pouzdanu, stabilnu i brzu uslugu prilagođavanja potrošnje i proizvodnje električne energije povezivanjem vlastita sustava ili kućnih baterija na našu agregatnu platformu. Tako ćete pametno upravljati viškovima ili premalim količinama električne energije, istodobno poboljšavajući stabilnost mreže i odgađajući ulaganja u novu infrastrukturu. Za sudjelovanje u ovoj virtualnoj elektrani primat ćete mjesečnu naknadu bez obzira na to jeste li bili aktivirani u tekućem mjesecu.

Opskrba energentima

Brinemo se o vašoj pouzdanoj i konkurentnoj opskrbi svim vrstama energenata, kao što su prirodni plin, ukapljeni naftni plin, daljinsko grijanje, biomasa, loživo ulje i električna energija te specifični energenti za industriju poput rashladne vode, komprimiranog zraka, tehničkih plinova i industrijske pare.

Osiguravamo visokokvalitetne energente, prilagođene pojedinoj upotrebi s mnogim prednostima za ljude i okoliš. U tome nas vodi izbor tehnologija i ekološki prihvatljivijih energenata koji pridonose dekarbonizaciji.

Najlakša suradnja

Energetsko ugovaranje

Odaberite poslovni model suradnje s Petrolom koji osigurava da vam nije potrebno početno financijsko ulaganje za pokretanje projekta. Energetskim ugovaranjem osiguravamo većinu ulagačkih sredstava u Petrolu, ali također preuzimamo tehničke i ekonomske rizike za provedbu i upravljanje projektom te jamčimo uštede u potrošnji energije.

Odaberite poslovni model suradnje s Petrolom koji osigurava da vam nije potrebno početno financijsko ulaganje za pokretanje projekta. Energetskim ugovaranjem osiguravamo većinu ulagačkih sredstava u Petrolu, ali također preuzimamo tehničke i ekonomske rizike za provedbu i upravljanje projektom te jamčimo uštede u potrošnji energije.

Obratite nam se

eios@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka