Pametni centralizirani toplinski sustavi

Poslovnim partnerima nudimo cjelovito rješenje Za centralizirane toplinske sustave. DISSy (Digital Intelligent Smart Systems) koje omogućuje uspostavu održivog poslovnog modela i razvoj centraliziranog toplinskog sustava kao dijela pametne gradske infrastrukture.

Kontaktirajte nas Preporuke
Provjerite ostala poslovna rješenja

Razvojem novih tehnologija, sve većim brojem povezanih uređaja te potrebama stanovnika u urbanim središtima za dostupnim i čistim grijanjem, trend razvoja digitalnih i pametnih mreža daljinskoga grijanja znatno se povećava.

Ekspertnim uslugama, koje u Petrolu obavljamo u više od 40 centraliziranih toplinskih sustava (zajedno 15,5 GW optimirane toplinske snage), niz godina dokazujemo da znamo doprinijeti pametnom i inteligentnom razvoju centraliziranih toplinskih sustava.

Optimalnim rješenjima uređujemo cjelovit proces centraliziranog toplinskog sustava – proizvodnju, distribuciju i potrošnju topline – ili njegov pojedini dio kako bismo za upravitelja postigli kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno najbolje moguće rezultate pri cijeni proizvedene topline, opterećenju okoliša i jedinstvenom nadzoru nad djelovanjem sustava.

Predvajaj


Trendovi razvoja mreža daljinskoga grijanja

Europska komisija objavila je dugoočekivani »Clean Energy For All Europeans«, paket dokumenata i usmjerenja, poznatiji kao »Winter Package« (»Zimski paket«), kojim je, uvažavajući Pariški sporazum o obvezama snižavanja ugljičnog otiska, dala usmjerenja za daljnju energetsku tranziciju u čistije i dostupnije energetske sustave.

Trendovi i usmjerenja zahtijevaju brojne mjere u postojećim i novim centraliziranim toplinskim sustavima koji će doprinijeti čišćem okolišu i prihvatljivijoj opskrbi, što danas pomoću digitalizacije gotovo nije moguće postići.

Pomoću neovisnih stručnjaka, istraživačkih institucija i priznatih akademskih institucija na području grijanja urbanih sredina, grijanja zgrada i daljinskoga grijanja dobro je istražena mogućnost ostvarivanja Zimskog paketa.


Do digitalne transformacije s Petrolom 

DISSy su cjelovita rješenja za postojeće i nove centralizirane toplinske sustave grijanja koja su osmišljena uglavnom pri određivanju usklađenih mjera na području optimiranja investicija (CapEX) i na području optimiranja troškova (OpEX), a istovremeno uvažavaju sve važne zahtjeve za sustav, kako na državnoj, tako i na zakonodavnoj razini te uvažavajući EU zakonodavstvo i međunarodne standarde.

U Petrolu znamo potražiti optimalna rješenja u fazama projektiranja, izgradnje i upravljanja sustava.


Do digitalne transformacije s Petrolom 

Usluge DISSy obuhvaćaju prijelaz sustava u pametnu proizvodnju – DISPro, pametnu distribuciju – DISNet i pametnu potrošnju – DISCo gdje uvažavamo i analiziramo sva stajališta djelovanja centraliziranog toplinskog sustava.

Primjenjujemo najnaprednije tehnologije, uključujući sustave prikupljanja i obrade poslovnih podataka odnosno Tango, poslovnu inteligenciju (BI) i umjetnu inteligenciju (AI).

Pomoću usluga DISSy stvaramo rješenja kojima uređujemo i optimiramo djelovanje u budućnosti, uvažavajući različite karakteristike sustava:

  • vlasničku strukturu – koncesiju, vlasnički sustav grada, države ili privatnika te javnu komunalnu službu
  • način poslovanja – proizvodnja i distribucija, samo proizvodnja ili samo distribucija, samo isporuka odnosno potrošnja itd.
  • sistemski resursi i postavke djelovanja – proizvodni resursi, distribucijska mreža, predaja toplinske energije.Kontaktirajte nas

Hrvatska

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb

eios@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka