Tehnički informativni sustav Tango

Tango je jedinstveni sustav za nadzor, upravljanje i analizu koji je zasnovan tako da premašuje sve potrebe današnjeg poslovanja gradova, upravitelja infrastrukture, industrije, vlasnika objekata i vlasnika pametnog doma.

Kontaktirajte nas Preporuke

Tango korisnicima omogućuje:  

  • Uvijek brži odaziv te detaljno i pouzdano donošenje odluka utemeljeno na brzim, detaljnim i pouzdanim podacima.
  • Nadzor u stvarnom vremenu i poboljšanje operativne učinkovitosti.
  • Smanjenje potrošnje energije i troškova.
  • Povećanje iskorištenosti sredstava i smanjenje vremenskog razdoblja nestanka struje.
  • Učinkovitije preventivno održavanje i poboljšanje vođenja kvalitete.
  • Automatizaciju i poboljšanje učinkovitosti radnih procesa u procesa donošenja odluka.
  • Optimiziranje proizvodnje korištenjem različitih scenarija.

Predvajaj


Do digitalne transformacije s Petrolom 

Broj uređaja povezanih na internet od 2015. godine porastao je za više od 285%, a do 2020. godine bi mogao porasti do 40 milijardi. Međutim kada se područje jače povezuje s pametnim domom, »SmartHome«, oni koji koriste najveći broj IoT uređaja su poslovni korisnici i javne ustanove - trgovina, poljoprivreda, industrija, pametne mreže, infrastrukturni sustavi i pametne lokacije. 

Internet stvari - kombinacija uređaja i sustava programske opreme povezanih preko interneta koja stvara, preuzima i analizira podatke - za cilj ima savladavanje tradicionalnih ekosustava elektroničkih informacija, kako bi poboljšali kvalitetu života, stvorili dodatnu vrijednost i smanjili troškove. 

Petrol je preuzeo inicijativu nad digitalnom transformacijom i iz sustava za upravljanje energijom ELTEC Energy Watch prešao je na najmodernije tehnologije u platformi Tango. To omogućuje lagano preuzimanje podataka, visoku dostupnost podataka u stvarnom vremenu i lakše razumijevanje rada sustava za prihvaćanje pragmatičnih odluka.


Pametni gradovi

Gradovi i regije pomoću Tanga mogu kontrolirati i upravljati svojom kritičnom infrastrukturom, od sustava grijanja i hlađenja do vodovodnog sustava, sustava javne rasvjete, djelovanja javnih zgrada, djelovanja izvora za proizvodnju električne energije, infrastrukture za punjenje, plinske mreže, prometa te praćenja parametara okoliša kao što je kvaliteta zraka.

Budući da pametni gradovi već danas koriste programska rješenja za upravljanje, Tango omogućuje i povezivanje u vertikalne podatkovne sustave.


Poslovni potrošači

Industrija i veći poslovni potrošači mogu agregirati i iskorištavati informacije o svojim proizvodnim izvorima, djelovanju uređaja te djelovanju infrastruktura i objekata kao što su sustavi grijanja, rasvjeta, čišćenje otpadnih voda i parametri udobnosti u prostorima.

Upravljaju i mogu predvidjeti upotrebu ulaznih sirovina ili energenata - električne energije, pare, plina, tehničkog plina, komprimiranog zraka i nadziru troškove učinaka optimiziranja nabave.


Pametni dom

Tango pomaže u razvoju aplikacija za pametni dom jer predstavlja posebno otvorenu platformu koja omogućuje prikupljanje i manipulaciju s informacijama o djelovanju svih uređaja pametnog doma - od senzora do brojila energenata, djelovanja sunčanih kolektora i ostalih pametnih uređaja.

Krajnji korisnici lako mogu nadzirati djelovanje svojeg pametnog doma i sniziti sadašnje te predvidjeti buduće troškove.

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Oreškovićeva 6h , 10010 Zagreb