Energenti od biomase

Petrol je, zbog usmjerenosti na obnovljive izvore energije te duge tradicije i snažne prisutnosti u regiji, pravi izbor za veleprodajnog partnera u kupnji briketa, sječke ili drvenih peleta.

Obratite nam se

Drvna biomasa obnovljiv je izvor energije koji smanjuje onečišćenje okoliša, a zagrijavanje drvnom biomasom povoljno je rješenje prihvatljivo za okoliš.
Petrol potiče usluge pridobivanja i proizvodnje drvne biomase u Hrvatskoj, povezuje se s partnerima i iskorištava potencijale na lokalnoj razini.


Prodajni predstavnik i pouzdana dostava

Zahvaljujući pouzdanoj logistici i velikoj distribucijskoj mreži u državi, Petrol dostavlja naručene energente od biomase u najkraćemu mogućem roku.
Osim kvalitetnih proizvoda, naši prodajni predstavnici pružaju stručnu pomoć u odabiru peleta, trupaca ili drvenih briketa za vlastite potrebe, dok lokalni opskrbljivač kojeg određuje Petrol ostvaruje besprijekornu uslugu.


Proizvodi Petrol Forest

Drvna biomasa namijenjena kupcima, uz iznimku trupaca, nastaje od otpadaka pri obradi drva, u rasponu od piljevine do otpadaka pri sječi i obrezanih dijelova drveta. Drvni otpad može se samljeti u sječku ili stisnuti u pelete i brikete.
Proizvodi Petrol Forest jesu energenti od biomase prihvatljiva za okoliš i proizvedena u skladu s prirodom i ekološkim normativima. Provjerena kvaliteta drva i proizvodnje omogućuju visoku iskoristivost i nadzor kvalitete, zbog čega nema ostataka sumpora od gorenja drva, a količina oslobođenog ugljikova dioksida jednaka je količini nastaloj prirodnim raspadanjem u šumi.

Obratite nam se

Klement Mamuzić

klement.mamuzic@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka