Ukapljeni naftni plin

Ukapljeni naftni plin jest visokokvalitetni energent, prilagođen specifičnoj upotrebi, s mnogim prednostima za ljude i okoliš.

Obratite nam se

Ukapljeni naftni plin ili UNP (engl. liquified petroleum gas ili LPG) energent je visoke kalorijske vrijednosti, zbog čega ima široku primjenu.
Petrol proizvodi vlastito visokokvalitetno gorivo, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, znamo kako pripremiti idealnu mješavinu propana i butana radi ostvarenja maksimalne učinkovitosti i iskoristivosti.
Petrolov UNP nikada nije isti za sve jer razumijemo specifičnosti krajnje primjene i uređaja. Suradnjom sa svakim klijentom ponaosob prilagođujemo UNP njegovoj specifičnoj primjeni i uređajima, čime omogućujemo preciznu iskoristivost te smanjujemo troškove održavanja uređaja.


Industrija
Plin se može upotrebljavati u različitim vrstama industrije za grijanje, pripremu hrane, sušenje, spaljivanje, zavarivanje i izradu raznih konstrukcija, u ljevarstvu, proizvodnji, obradi, prijevozu, za pogon viličara te za mnoge druge djelatnosti.

Mnoga područja industrije (proizvodna, automobilska, metalurška) upotrebljavaju plin u bocama, i taj je UNP sve više prisutan kao pogonsko gorivo za plinske viličare. Tehnički plin u bocama sad se već tradicionalno najviše upotrebljava pri zavarivanju kovina. Industriji želimo pružiti pouzdan i cjenovno povoljan izvor energije.

Ugostiteljstvo

Plin nudi mnogobrojne mogućnosti upotrebe i u ugostiteljstvu za najrazličitija mjesta za pripremu hrane – u restoranima, slastičarnicama, pekarama itd. Njegovo iznimno svojstvo, lagana prenosivost, omogućuje laku upotrebu i u vanjskim kuhinjama, na priredbama na otvorenome (catering), pa nismo ovisni o dostupnosti električne energije. Mnogi kuhari mogu to potvrditi, jer si za pripremu većih količina hrane na banketima ne smiju priuštiti da im ponestane izvor energije, da gosti čekaju. Plin ostaje omiljen energent među kuharima jer omogućuje brzu prilagodbu temperature i stoga je tako često sredstvo za kuhanje.


Turizam

Turizam je posebno područje, u kojem je najvažniji gost. Upravo je zato nužno omogućiti gostu ugodan boravak, što znači da svaki kutak turističkog objekta mora biti ugodno topao i udoban. Za postizanje takva učinka ne nalazimo energent koji je dovoljno učinkovit, kontroliran i prilagodljiv kao plin. U većim turističkim objektima, koji nude boravak većem broju gostiju, često se brzo dogodi da nastane problem zbog nedovoljno brza grijanja tople vode, nejednakomjerne raspodjele topline u svim prostorijama ili sobama, nedovoljno visoke temperature vode u bazenima i slično.

Mogućnosti upotrebe na tim područjima:

 • grijanje prostora kao što su poslovni objekti, hoteli, skladišta itd.
 • grijanje vode za sanitarnu vodu, praonice i sl.
 • idealan je za hotele, objekte za kampiranje i višestambene objekte.


Održavanje

Obvezne kontrole i ispitivanja spremnika

Prije prvog punjenja spremnik kontrolira nadležni inspektor, koji provjerava jesu li svi radovi izvedeni prema pravilima. Naknadno inspektor vlasniku spremnika dostavlja očevidnik pregleda tlačne posude. Ako je vlasnik Petrol d.o.o., on kopiju šalje korisniku. Preporučujemo da očevidnik pažljivo čuvate jer je pri svakom punjenju dostavljač dužan provjeriti valjanost kontrole koja je upisan u očevidnik pregleda tlačne posude. Korisnik ga je na zahtjev distributera obvezan pokazati.

Nakon prvog pregleda u obvezne preglede ubrajaju se i redoviti vanjski pregled, koji se obavlja svake dvije godine. Taj pregled provodi se na objektu. Njime se utvrđuje stanje spremnika i pregledava sigurnosna i druga oprema spremnika te stanje lokacije na kojoj je spremnik postavljen.

Na redovitome unutarnjem pregledu, koji se obavlja svakih pet godina, provjerava se stanje unutrašnjosti spremnika, npr. varnih spojeva, matica, pojačanja itd. Za taj pregled spremnik mora biti posebno pripremljen te se o njemu mora obavijestiti nadležni inspektor.

Uspješno obavljen pregled unutrašnjosti uvjet je za daljnju upotrebu spremnika.
Izvanredni vanjski pregled obavlja se prema potrebi. Tim se pregledom provjerava jesu li na spremniku nastale bilo kakve promjene ili deformacije koje ugrožavaju njegov pravilan i siguran rad.

Redoviti tlačni pregled spremnika, uz redoviti pregled unutrašnjosti, obavlja se kod korisnika. Za obje kontrole spremnik mora biti odgovarajuće pripremljen te se o njemu mora obavijestiti nadležni inspektor.

Redoviti tlačni pregled obavlja se svakih deset godina.

Primjedbe sa svih nabrojenih pregleda potrebno je upisati u očevidnik pregleda.


Prednosti UNP-a

Ekonomičnost

Najveća prednost UNP-a jest velika iskoristivost, ne samo u kuhanju nego i za grijanje prostorija i vode. Čistoća izgaranja produljuje životni vijek plinskih naprava pa se osjetno smanjuju troškovi održavanja.
Jedna od prednosti podzemnih spremnika jest da dubina ukopa spremnika omogućuje da su odstupanja temperature spremnika mala. Zbog pravilnog ukopa ljeti se spremnik ne pregrijava, a zimi temperatura ne pada ispod 0 °C. To ima i dodatnu prednost, jer možemo upotrebljavati mješavinu UNP-a umjesto čistog propana i u hladnijim područjima.

Visoka energetska vrijednost

Veliku učinkovitost potvrđuje i podatak da je iskorištavanje UNP-a u modernijim plinskim pećima do 98 %, a pri upotrebi kondenzacijskih naprava dosežemo još barem dodatnih 5 % topline od iste količine goriva.

Poznata je činjenica da 1 kg propana zamjenjuje:

 • 3 – 6 kg drva
 • 1,5 – 2 kg ugljena
 • 1,33 l loživog ulja
 • 1,21 m3 zemnog plina
 • 13,8 kWh električne energije.


Spremnici

Spremnici su posude za uskladištavanje tekućega naftnog plina, opremljene svom potrebnom opremom. Izrađeni su u skladu s hrvatskim tehničkim propisima.

Jamče sigurnu upotrebu plina za grijanje ako se poštuju sigurnosni propisi (pravilnik TNP, NN). Korisnicima nudimo podzemne i nadzemne spremnike. Veličina spremnika određuje se s obzirom na predviđenu potrošnju plina i na raspoloživi prostor. Izabrana veličina ne bi trebala zahtijevati više od dva punjenja na godinu.

Nadzemni spremnici

Spremnike svojim korisnicima dajemo u najam, čime kupac izbjegava visoke troškove njihove nabave. Petrol d.o.o. obvezuje se:

 • da će na svoj trošak obaviti sve zakonski određene preglede te poslove održavanja na spremniku
 • da će se pobrinuti da je plin pohranjen sigurno i u skladu s propisima.

Time je kupac pošteđen svih briga i troškova koje bi sigurno imao u slučaju vlasništva.
Spremnici se postavljaju na vanjskome ili u unutarnjem prostoru (ukopani spremnici) jer su tvornički testirani na tlak od 25 bara. Njihova površina zaštićena je protiv korozije. Na vanjskom prostoru mogu biti postavljeni u vrtu, blizu stambenog objekta ili u dvorištu.

Mjesto postavljanja određeno je Pravilnikom o tekućemu naftnom plinu.
 

Sigurnosna udaljenost mora obuhvaćati najmanje:
otvoreni prostori vlastite ili susjedne zgrade 3 m
granice sa susjednim zemljištem 3 m
otvorena vatra, izvor zapaljivosti 3 m
javna cesta, željeznica 3 m
podrumi, bunari, otvori pod zemljom 3 m
autocisterna pri pražnjenju 3 m
električni kabeli bilo kojeg naponskog nivoa 3 – 7 m
autocisterna 5 m
ako je zgrada 0,8 m
Tabela

Ako je zgrada s lažnim zidom na rubu zemljišta, udaljenosti se mogu smanjiti na 0,6 m.

Udaljenosti spremnika i oko njih moraju iznositi najmanje 0,6 m. Postavljanjem požarnih zidova sigurnosne udaljenosti mogu se smanjiti za polovicu.
Ugrađujemo sljedeće vrste nadzemnih spremnika:
volumena 1750 l, 2750 l i 5000 l.

Podzemni spremnici

Prednosti:

 • ne zauzimaju dragocjenu površinu parcele
 • ne narušavaju okoliš jer je vidljiv samo zeleni plastični poklopac
 • moguće je nadzirati razinu plina u spremniku izravno iz kuće s pomoću daljinskog pokazivača razine.

Pri postavljanju podzemnog spremnika potrebno je poštovati udaljenosti koje su odlučene Pravilnikom o tekućemu naftnom plinu. Nema zapreka postavljanju takvih spremnika ako na udaljenosti od 3 m od sredine spremnika nema nikakvih podzemnih otvora, prozora ili vrata, granica sa susjednim zemljištem itd. Pri postavljanju moramo paziti da pristup spremniku bude slobodan i omogućen za dostavno vozilo. Važno je da su plinski potrošači na prostoru na kojem mogu bez problema pravilno i sigurno funkcionirati. Važni su zahtjevi dovod dovoljne količine zraka za izgaranje te pravilan odvod plinova.

Za detaljno odlučivanje o lokaciji naša tehnička služba na samom će Vam mjestu ugradnje predložiti tehnički najpogodnije i najpovoljnije rješenje.
Montaža podzemnog spremnika zahtijeva sljedeće faze ugradnje.

Ukopna jama mora biti pripremljena u skladu s projektnom dokumentacijom.
Dno jame potrebno je izravnati i zbiti ili, prema potrebi i sugestiji projektanta, betonirati podlogu ovisno o konfiguraciji tla.

Prije postavljanja spremnika potrebno je izraditi posteljicu od pijeska, debljine najmanje 20 cm. Pijesak ne smije sadržavati veće kamenje, preporučuje se granulat pijeska do 4 mm.
Postavljanje spremnika mora biti potvrđeno u pisanom obliku, u skladu s propisima.
Spremnik u zemlji mora biti udaljen najmanje 0,8 m od podzemnih kabela, instalacija i temelja zgrada.

Ako ima podzemnih voda, potrebno je dodatno sidrenje spremnika s najmanje 1,3 puta većim osiguranjem.
Podzemni spremnici ne kvare izgled okoliša, ali za postavljanje takva spremnika potrebni su zemljani radovi, što podiže cijenu postavljanja. Spremnici su tako bolje zaštićeni od vanjskih utjecaja i imaju stalnu radnu temperaturu.

Nudimo tri vrste podzemnih spremnika:
volumena 1750 l, 2750 l, 5000 l.


Plin u bocama

Jedan od naših segmenata prodaje jesu boce za kućanstva, koje su praktične, prenosive i cjenovno povoljno rješenje za kuhanje, grijanje vode i prostora te za mnoge druge namjene. Boce za kućanstva punimo mješavinom plina, u omjeru od 35 % propana i 65 % butana, ili u drugim omjerima, ovisno o potrebama. U ponudi su tri veličine boca: 7,5 kg, 10 kg, 35 kg.

Količina plina u bocama ovisi o vrsti boce. Upotrebljavaju se tri najčešće vrste boca: boce u koje se puni 35 kg plina, boce u koje se puni 10 kg plina i boce u koje se puni 7,5 kg plina. Upotrebljavaju se i takozvane turističke boce, u koje se najčešće puni 5 kg, 3 kg ili 2 kg plina.


Autoplin

Autoplin je mješavina propan-butana koja se upotrebljava za pogon motornih vozila. Priznat je kao najvažniji i najrašireniji alternativni pogonski izvor s manjim emisijama štetnih plinova u okoliš.

U usporedbi autoplina i benzina sa stajališta sigurnosti vrijedi činjenica da je plin sigurniji nego benzin, i u požaru vozila i u automobilskim nesrećama. Pri požaru plin iz rezervoara curi postupno i gori u usmjerenoj vatri, dok se benzin razlijeva i odmah obuhvaća cijelo vozilo. U prometnim nesrećama možemo usporediti višestupanjsku sigurnost plinske instalacije s električnim ventilima i, prije svega, plinski rezervoar s benzinskim: plinski je ojačan i proizveden od kvalitetnijih materijala, koji sadržavaju aktivne sigurnosne elemente, kao što su ventil za nadzor pritiska, ventil za regulaciju istjecanja goriva i ventil za automatsko zatvaranje rezervoara. Svaki autoplinski sustav ima ugrađen ventil koji pri prekidanju dovoda elektronike odmah zatvara dotok goriva.

Smanjeni loši utjecaji na prirodu i okoliš
Upotreba autoplina smanjuje emisije štetnih plinova u okoliš i ono je prihvaćeno kao zeleno gorivo. Studije pokazuju da zamjenom suvremenog vozila na naftna goriva onima na autoplin postižemo sljedeće rezultate:

– smanjuju se emisije štetnih plinova
34 % smanjuje emisiju dušikova oksida
15 % smanjuje emisiju ugljičnog dioksida

– smanjuju se emisije ostalih štetnih plinova
50 % – 60% smanjuje emisiju ugljikova monoksida
30 % – 40 % smanjuje emisiju smoga.

Autoplin zbog svojih svojstava ima povoljan učinak i na motor:

 • tiši i mirniji rad motora
 • trajnost motora povećava se za otprilike 35 %
 • potpuno izgaranje smjese plin-zrak u cilindričnim motorima ne vodi do gubitka goriva u ispušnim plinovima
 • veća trajnost motornog ulja
 • ne postoji mogućnost korozije, koja nastaje zbog aditiva koji se dodaju benzinu zbog poboljšanja njegovih svojstava
 • čišći ispušni plinovi.

Obratite nam se

Goran Nikolić

Slavonija

goran.nikolic@petrol.hr

Dario Hartman

Sjeverozapadna Hrvatska

dario.hartman@petrol.hr

Jakov Marin

Lika i Srednja Dalmacija

jakov.marin@petrol.hr

Igor Tukić

Južna Dalmacija

igor.tukic@petrol.hr

Zoran Klincov

Istra, Primorje i Gorski kotar

zoran.klincov@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka