Cjelovita energetska obnova i upravljanje zgrada

S obzirom na cjeloviti proces energetske obnove partnerima štedimo vrijeme i novac. Osiguravanjem energetske obnove s optimalnim troškovima i minimalnim opterećenjima okoliša jamčimo optimalnu potrošnju energije i vode te željenu udobnost u zgradama.

Kontaktirajte nas Preporuke
Provjerite ostala poslovna rješenja

Cjelovita energetska obnova zgrada obuhvaća obnovu cijele fasade, strojarskih i elektro energetskih sustava u objektu te provedbu drugih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Takvom obnovom osiguravamo: 

Povećanje:
 • kvalitete života ili udobnosti u prostorima,
 • investicijske sposobnosti u slučaju pružanja energetske usluge (kroz uštedu djelomičnog ili cijelog početnog ulaganja).
Smanjenje:
 • potrošnje primarne energije (korištenja energenata),
 • troškova za opskrbu energijom,
 • zagađenja okoliša,
 • financijskog i tehničkog rizika.


Energetsku obnovu izvodimo u svim objektima 

Za cjelovitu energetsku obnovu primjereni su objekti koji su u lošijem stanju, odnosno objekti koji zbog bilo kojeg razloga imaju visoku potrošnju energije što je izmjereno u kWh/m2 površine za grijanje.

Pojedine mjere potrebne za cjelovitu energetsku obnovu možemo izvoditi u svim tipovima ili vrstama objekata:
 • u objektima u javnom vlasništvu,
 • u višestambenim objektima,
 • u industrijskim objektima,
 • u objektima tercijarne djelatnosti (trgovine, hoteli).

Općine i ostali javni sektor obično se odlučuju za cjelovitu energetsku obnovu po modelu energetske usluge, jer time smanjuju korištenje svojih sredstava koja mogu namijeniti i za druge investicije. 

Poslovni korisnici odlučuju se za sudjelovanje po principu investicije s jamstvom uštede, budući da izvedenu investiciju u pravilu financiraju sami, Petrol kao ugovorni partner jamči uštedu.


Povrat investicije
Jednostavno razdoblje povrata investicije u cjelovitu energetsku obnovu, ako se želi pokriti iz uštede, obično je jako dugo te može trajati i do 30 godina. Zato se gradovi, regije, industrija i ostali naručitelji odlučuju za korištenje nepovratnih sredstava u skladu s modelom energetskog ugovornog odnosa, npr. kombinacijom sredstava Fonda za zaštitu okoliša odnosno kohezijskih sredstava.

Uz odluku za cjelovitu obnovu potrebno je uzeti u obzir da neke mjere energetske obnove (zamjena krova, podnih obloga ...), većinom nemaju neposredni učinak na smanjenje potrošnje energije. Takve mjere ili poboljšavaju izgled ili statiku objekta i nisu ekonomski opravdani te ih zato investitor mora sufinancirati.

Tijek cjelovite energetske obnove
Mjerama cjelovite energetske obnove svojim partnerima jamčimo optimalnu potrošnju energije i vode te poboljšavamo udobnost u svim vrstama objekata.

Cjelovita energetska obnova koja se završava upravljanjem objektom, započinje se u dva koraka:

Planiranje: 
 • pregled i upoznavanje s objektom,
 • optimizacija investicije,
 • izrada tehničke dokumentacije (projektiranje).
Gradnja:
 • izvedene mjere za smanjenje potrošnje energije, povećanje udobnosti, uklanjanje uzroka gubitka vode,
 • optimizacija sustava,
 • ugradnja novih uređaja,
 • financiranje potrebnih mjera.
Upravljanje:
 • cjelovito upravljanje energijom,
 • stalni nadzor i optimalno vođenje,
 • održavanje, servisiranje,
 • brzo uklanjanje problema,
 • osiguravanje ugovorno dogovorenih ciljeva.

Energetsko upravljanje objektom nakon cjelovite energetske obnove
Nakon provedbe svih planiranih mjera za postizanje najvećih učinaka potrebno je pobrinuti se za ispravno i učinkovito upravljanje energijom. To znači da korisnik objekta uz jednaku ili bolju udobnost na ispravan način koristi nove uređaje ili sustave. Novi sustavi ili uređaji se održavaju na ispravan i prikladan način.
Napredni programski alati koje nudimo osobama zaduženima za upravljanje energijom omogućuju izvođenje mjera potrebnih za upravljanje potrošnjom energije i vode u objektima. Takva programska rješenja možete koristiti i sami jer su ugodna za korisnike. Istovremeno osiguravamo i održavanje i servisiranje te brzo uklanjanje problema.

U slučajevima pružanja energetske usluge u ugovornom razdoblju (koje traje i do 15 godina) za taj se dio brine izvođač koji jamči da se ostvaruju uštede. Među najčešće modele izvođenja energetskih projekata spadaju: energetska usluga – ESCO, ugovor s jamstvom učinka.

Pozitivan utjecaj na okoliš
U Europskoj uniji dio potrošnje energije objekata iznosi 40% ukupne potrošnje energije. Mjerama energetske učinkovitosti, među koje spada i energetska obnova objekata i upravljanje, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i postižemo veći udio obnovljivih izvora u korištenju konačne bruto energije.

U Petrolu investiramo u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u regijama i općinama jer smo svjesni utjecaja energetske učinkovitosti, kako u konkurentnost, tako i u sigurnost opskrbe energijom i ispunjavanje obveza s obzirom na klimatske promjene. U proteklim godinama cjelovitu energetsku obnovu izveli smo u gotovo 100 objektima u javnom sektoru, različitih namjena: škole, vrtići, sportske dvorane, kulturne ustanove ... Naši objekti su ekonomski učinkoviti, smanjuju potrošnju energije i prirodnih izvora, a time i utjecaj na okoliš.

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb