Proizvodnja električne energije iz vjetroagregata

Vjetar će do 2030. postati najveći izvor električne energije u Europi. Tomu pridonosi i Petrol planiranjem i gradnjom vjetroagregata te upravljanjem vjetroagregatima.

PROVJERITE OSTALA RJEŠENJA S OIE

Doprinos postizanju klimatskih ciljeva

Energija iz stalnih prirodnih procesa

Integracija i upravljanje energijom iz OIE-a

Povećanje udjela OIE-a u energetskom miksu

Provjerite ostala poslovna rješenja

Vjetar, obnovljivi izvor energije

.

Vjetrenjače proizvode električnu energiju koristeći kinetičku energiju vjetra. To se pretvara u električnu energiju s pomoću vjetroturbina ili sustava za pretvorbu energije vjetra. Količina energije dobivena iz vjetra ovisi o veličini turbine i duljini lopatica vjetrenjače te brzini vjetra.

Tehnologije za vjetroagregate razvijaju se vrlo brzo, dok im se troškovi smanjuju. Nove tehnologije vjetrenjača omogućuju konkurentno korištenje vjetra čak i pri nižim brzinama vjetra (viši tornjevi, duža krila i nova aerodinamika), a vjetrenjače su istodobno više, tiše i prihvatljivije za ptice. Stoga vjetroagregati postaju sve konkurentnije i poželjnije u usporedbi s konvencionalnim izvorima.

U Petrolu planiramo i gradimo vjetroparkove te njima upravljamo na lokacijama na kojima je moguće ekonomski učinkovito i prihvatljivo za okoliš iskoristiti potencijal vjetra.

Zašto vjetroagregati?

Konkurentan i brzo rastući izvor energije

Ulaganja u vjetroagregate u Europi doživljavaju pravi procvat s prosječnim godišnjim rastom od 30 % u posljednjih pet godina.

Osim smanjenja troškova vjetroagregati, električna energija iz energije vjetra proizvodi se s malim utjecajima na okoliš. Dodatne su prednosti otvaranje novih radnih mjesta i niža ili konkurentnija cijena električne energije od ostalih izvora, što ima pozitivne učinke na gospodarstvo.

Geografski položaj vjetroagregata

Vjetroagregati imaju najviše smisla u područjima sa stalnim vjetrovima brzine više od 5 m/s. Potencijal vjetra nezanemariv je na geografskom području naše regije, posebno u Hrvatskoj, koja ima vrlo jasnu strategiju u području obnovljivih izvora energije i odgovarajući zakonodavni okvir. Zbog napredne tehnologije turbine s većim promjerom rotora (> 140 m) mogu se koristiti u područjima s nešto nižim prosječnim brzinama vjetra.

Planiranje vjetroagregata

Prije provedbe projekta vjetroagregata potrebno je provesti zahtjevne studije utjecaja na okoliš i monitoring ptica, mjerenja prosječne brzine vjetra i analizu njegovih svojstava. Pri planiranju vjetroagregata presudna je i složenost terena te dostupnost druge infrastrukture koja mora omogućiti prijevoz opreme i mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Nakon planiranja slijedi gradnja temelja, transport sastavnih dijelova, montaža i puštanje u rad vjetroagregata.

Poslovni modeli

Razvijamo i uvodimo energetska rješenja za vjetroagregate ponajprije u ulozi investitora i partnera u razvoju projekta. Pri tome je ključna suradnja s lokalnim tvrtkama i okolinom. Vjetropark Ljubač prvi je Petrolov projekt u području proizvodnje energije vjetra proveden bez financijske potpore ili subvencija.

Kad je riječ o velikim projektima, primjenjujemo model PPA (Upstream Power Purchase Agreement), tj. ugovor o kupnji energije koji osigurava dugoročnu pouzdanu opskrbu električnom energijom i predvidive troškove.

Energijom vjetra do niskougljične mobilnosti

Električna vozila koja se pune na Petrolovoj mreži e-punionica pune se električnom energijom iz obnovljivog izvora energije – vjetra. Radi toga je Petrol zakupio odgovarajuće certifikate o izvoru energije iz vjetroagregata, uključujući vlastite vjetroagregate Ljubač i Glunča.

Uz obnovljive izvore energije do energetske samodostatnosti

Postizanje energetske samodostatnosti moguće je i kombinacijom različitih izvora proizvodnje električne energije, po mogućnosti iz obnovljivih izvora (vjetar, sunce, voda). Ključnu ulogu u tome u budućnosti će imati spremnici energije.

U Petrolu pomažemo naseljima i selima koja žele osigurati pouzdanost i sigurnost opskrbe energijom planiranjem i gradnjom manjih i većih solarnih elektrana namijenjenih samoopskrbi stanovništva te upravljanjem njima, a možemo uključiti i manje vjetrenjače, baterije i e-punionice, kao što smo učinkovito proveli u selu Luče.

Petrolovi vjetroagregati

Vjetroagregat Glunča

Vjetroagregat Glunča izgrađena je u blizini Šibenika u Hrvatskoj. Sastoji se od devet turbina, svaka od 2,3 MW nazivne snage. Svaka lopatica ima 53 m, ukupni promjer rotora je 108 m. Cijela elektrana ima ukupnu nazivnu snagu od 20,7 MW i godišnju proizvodnju 45 – 50 GWh električne energije, što zadovoljava potrebe oko 15 tisuća prosječnih kućanstava.

 

Vjetroagregat Ljubač

VjetroagregatLjubač izgrađena je u blizini Knina u Hrvatskoj. Vjetroagregat se sastoji od devet vjetrenjača. Pojedinačna turbina ima 3,6 MW nazivne snage, što znači ukupni kapacitet od 32 MW i promjer rotora 131 m. Očekivana godišnja proizvodnja energije vjetroagregata jest 96 GWh, što je dovoljno za 30 tisuća prosječnih kućanstava.

PREBERITE VEČ

Obratite nam se

podrska.kupcima@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka