Znanje i podrška

Prva lokalna energetska zajednica u Lučama: obnovljivim izvorima energije do fleksibilnoga i konkurentnoga energetskog sustava

Možete li zamisliti život u zajednici koja sama proizvodi električnu energiju za sve svoje potrebe, i to iz prirodnih procesa, kao što su sunčevo zračenje, vjetar ili protok vode? I koja viškove proizvedene energije pohranjuju za kasnije potrebe, a da pritom sudjelujete kao aktivan proizvođač i korisnik? Ta je vizija danas stvarnost. U sklopu projekta Compile Petrol zajedno s tvrtkom Elektro Celje i ljubljanskim Fakultetom elektrotehnike uspostavlja prvu slovensku lokalnu samoopskrbnu energetsku zajednicu u Lučama.

Luče, idilično naselje u Gornjoj Savinjskoj dolini, okruženo zelenim brežuljcima i raskošnom prirodom, zbog svoje je prirodne raznolikosti potaknuto na pronalazak inovativnih rješenja u području opskrbe električnom energijom.

Središe općine Luče istoimeno je selo u čijoj su okolici mala naselja i izolirana poljoprivredna gospodarstva. Najveći izazov ovomu mirnom kraju predstavlja loša elektroenergetska mreža. Napajanje električnom energijom tijekom nevremena često je prekinuto zbog raznolike prirode ovoga kraja. Zbog tehničkih ograničenja lokalne mreže često se prekida proizvodnja i isporuka električne energije. Upravo je zbog toga nužno promijeniti postojeći energetski sustav.

Pokreni video

Projekt Compile omogućit će seocetu Luče veću samodostatnost i pouzdanost opskrbe energijom, uglavnom iz obnovljivih izvora.

Razugljičenje lokalnoga energetskog sustava

Obnovljivi izvori energije postaju sve konkurentniji i fleksibilniji u kontekstu troškova, a energetski sustav sve decentraliziraniji, dok tehnologija sada omogućuje državljanima da se aktivno uključe, pojedinačno ili kolektivno, putem energetskih zajednica. Do 2050. g. gotovo polovica svih kućanstava u EU-u trebala bi sudjelovati u proizvodnji obnovljivih izvora energije, od kojih bi otprilike 37 % bilo uključeno u energetske zajednice, što je podrobnije definirano u direktivama Europske komisije na temu obnovljivih izvora energije i električne energije.  

Budući da je električna energija vrhunska energija suvremenog društva i civilizacijski doseg, potrebe za njom samo će se povećavati u budućnosti. Upravo zato obnovljivi izvori energije postaju ključni za zadovoljavanje energetskih potreba suvremenog društva te istodobno omogućuju njezino dugoročno razugljičenje. Tehnologije za dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije veoma se brzo razvijaju, što otvara nove mogućnosti za razugljičenje lokalnih energetskih sustava, kao što su izolirana naselja ili sela koja nemaju uspostavljenu odgovarajuću infrastrukturu za distribuciju električne energije.

Uz odgovarajuću politiku postoji veliki potencijal energetskih zajednica u gradovima i selima Slovenije i susjednih zemalja. Planirana lokalna energetska zajednica u Lučama uključuje veliki dio obnovljivih izvora energije. Projektom Compile vrijednim 6,4 milijuna eura, koji bi trebao trajati 42 mjeseca, integracija novih inovativnih rješenja u mrežu povećat će samodostatnost, pouzdanost i sigurnost opskrbe. Također će ostvariti ekološke i socijalno-ekonomskih učinke.

Optimizacija viškova i potreba i ekonomski učinci za krajnje korisnike

U tvrtki Petrol fokusirani smo na cjelovitu opskrbu energijom, s naglaskom na poboljšanje kvalitete života, učinkovitu i održivu potrošnju energije i vode te digitalizaciju infrastrukturnih sustava u gradovima.  

Zbog toga su naše aktivnosti usmjerene na uravnoteženu potrošnju, distribuciju i proizvodnju različitih vrsta energije. Uključivanje obnovljivih izvora energije omogućilo je veću fleksibilnost sustava i povezivanje raspršenih izvora proizvodnje i korisnika. Upravo prilagođivanje potrošnje i proizvodnje električne energije jača stabilnost i pouzdanost energetskog sustava. Povezani izvori proizvodnje ponašaju se kao jedna cjelina, a u pozadini se odvija upravljanje viškovima, pohrana i odgovarajuće adresiranje potreba s obzirom na prognoze.

Velik potencijal vidimo i u projektima samoopskrbnih „pametnih” energetskih zajednica. One obuhvaćaju stambene objekte, poslovne zone, gospodarska područja, obrazovne komplekse i naselja. Energetske zajednice nisu ograničene samo na električnu energiju, već na sve vektore energije (električna energija, toplina, hladnoća…), opskrbu pitkom vodom, upravljanje otpadom, mobilnost, sociološke aspekte zajednice.  

Ovakve zajednice izravno sudjeluju u prijelazu na tzv. zeleno društvo zajedničkim ulaganjem u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, njezinu prodaju i distribuciju. Osim smanjenja emisije stakleničkih plinova, navedene zajednice donose brojne koristi uključenim akterima, poput razvoja lokalnoga gospodarstva, stvaranja radnih mjesta, stvaranja novih načina uključivanja svih dionika vrijednosnog lanca u suradnju radi povećanja društvenih koristi, jeftinije energije, samodostatnosti i pouzdane opskrbe energijom. 

Uključivanje obnovljivih izvora energije omogućilo je veću fleksibilnost sustava i povezivanje raspršenih izvora proizvodnje i korisnika.

U vrhu cjelovitih ekoloških i energetskih rješenja za danas i sutra

Naše reference obuhvaćaju sva područja koja oblikuju zajednice i pametne gradove te omogućuju korisnicima veću kvalitetu stanovanja: daljinsko grijanje, pametne vode, pametnu javnu rasvjetu, pametne zgrade, pametni dom, pametnu mobilnost, samoopskrbu, energetske zajednice, opskrbu energentima, upravljanje potrošnjom energije …  

Kao pružatelj usluga pametnog upravljanja u samom smo vrhu kada je riječ o rješenjima za pametne zajednice i gradove jer omogućujemo upravljanje područjima od ključne važnosti za gradove: energija, zgrade, infrastruktura, hidrološki ciklus i mobilnost. Ključno je znati kako sustavno povezati različita poslovna područja: razvoj novih poslovnih rješenja, digitalnih rješenja, tehnološku integraciju, opskrbu energentima, upravljanje energijom na tržištu itd.  

Smatramo da se samo cjelovitim rješenjima mogu ostvariti maksimalna dobrobit i najbolji ekonomski učinci za krajnje korisnike, optimalno ekološko rješenje, a samim time i energetski učinkovito društvo. 

Pogledajte naše ostale usluge pametnog upravljanja i pronađite onu koja najviše odgovara vašoj zajednici ili gradu.
 

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka