Usluga s jamstvom učinka

Kod usluge s jamstvom učinka radi se o klasičnom ugovornom odnosu gdje rezultate projekta osiguravamo tako da predložimo jamstvo za njihovo postizanje kao što je npr. jamstvo banke.

KONTAKTIRAJTE NAS

Radi se o klasičnom ugovornom odnosu u kojemu su opredijeljeni detalji o osiguravanju učinaka te o obliku osiguranja prihvatljivog za obje ugovorne strane.

Kod takve investicije energetska usluga obično jamči uštede na području smanjene potrošnje primarne energije, smanjenja troškova za opskrbu energijom ili smanjenje utjecaja na okoliš.

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb

eios@petrol.hr

Razgovor

Pomoć i savjetovanje

Razgovor s operaterom

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka