Ugovorno osiguravanje ušteda vode

Ugovorno osiguravanje ušteda u sektoru za vode poslovni je model s kojim su provedene mjere za učinkovitu potrošnju energije i vode koje su financirane od strane izvođača, a plaćene su kao usluga na temelju postignutih ciljeva ušteda.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ekonomski učinak gubitka pitke vode iz javne mreže često se zanemaruje, a važan problem koji može prouzročiti infrastrukturnu štetu crpi prirodne vodene izvore te uzrokuje pretjeranu potrošnju kemikalija i električne energije potrebne za pripremu i distribuciju vode.


Implementacija cjelovitih mjera potrebnih za uštedu vode za općine ili upravitelje vodovodnim sustavima veliki su financijski zalogaji. Provedba nekih mjera u skladu s principima pružanja energetskih usluga u Petrolu može osigurati fiskalno opravdan način postizanja ekoloških i društvenih ciljeva.


Zašto je potrebno pružati energetske usluge u sektoru vodoopskrbe?

Gubici vode pojavljuju se u dvije kategorije - kao tehnički gubici i komercijalni gubici. Tehnički gubici vode nastaju kada voda fizički „pobjegne“ iz distribucijskog sustava i nikada ne dolazi do krajnjeg korisnika, komercijalni gubici odnose se na razliku između ispumpane i obračunate vode bez tehničkih gubitaka i nemaju više uzroka.


Ugovorno osiguravanje ušteda vode

Ugovorno osiguravanje ušteda u sektoru za vode (WPC) poslovni je model kod kojega su provedene mjere za učinkovitu potrošnju energije i vode.

Potrebne mjere za postizanje dogovorenih rezultata izvedene su i financirane od strane izvođača, identifikaciji područja curenja pomoću ekspertnih nadzornih alata i usluga na hidraulično uravnoteženom modelu vodovodne mreže, optimizaciji distribucije vode u mreži, itd.

Uložena sredstva privatniku vraćaju se iz ušteđenih izdataka za iskorištenu energiju u obliku iznosa usluge za osiguravanje ušteda.
 

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Oreškovićeva 6h, 10000 Zagreb