Energetska usluga

Energetska usluga ima smisla kada se lokalna zajednica kao vlasnik infrastrukture odluči da u interesu svojih stanovnika potraži drugačiji i moderniji pristup pružanju usluga obvezne ili dodatne javne usluge.

KONTAKTIRAJTE NAS PREPORUKE

Energetska usluga je partnerstvo između javnog sektora i Petrola koja naručitelju energetske usluge donosi dodanu vrijednost na određenom području kao što je opskrba pitkom vodom, opskrba grijanjem na daljinu ili javna rasvjeta. Ona uz istu ili nižu cijenu usluge za krajnjeg korisnika osigurava višu razinu kvalitete usluga. 

Model se koristi u sektorima energetske i toplinske usluge, opskrba čistom zdravom pitkom vodom, rasvjeta javnih površina, parkirališta, upravljanje otpadom, itd. Kroz takvo partnerstvo privatni kapital i znanje mogu se koristiti za nadopunu javnih sredstava, omogućuje i nova ulaganja u javnu infrastrukturu i usluge bez povećanja javnog duga. 


Jesu li energetske usluge u javnom interesu korisnika?

Odabir Petrola kao pružatelja energetske usluge uz uvjete određene na strani vlasnika infrastrukture, osigurava uslugu gradnje i upravljanja osnovnim sredstvima i ujedno koncesijskim ugovorom ispunjava određene obveze:

  • Ulaže u infrastrukturu u svrhu izvođenja permanentnih poboljšanja.
  • Permanentno i preventivno održava elemente infrastrukturnog sustava te ga osigurava dobro radno stanje.
  • Upravlja s opremom.
  • Zakonski ispunjava sve zahtjeve za dogovorenu cijenu usluge.
  • Stalno surađuje s vlasnicima infrastrukture i korisnicima usluga.

Dugoročni pozitivni učinci i održivi razvoj

Petrol kao  pružatelj usluge ulaganjem i upravljanjem infrastrukturom osigurava dugoročne pozitivne učinke usmjerene prema održivom razvoju koji ostaje u vlasništvu javnog partnera, dakle općine i njezinih korisnika.


Jamčenje učinaka
Petrol ugovorom učinke jamči različitim jamstvima, npr. s financijskim instrumentima, zadržavanjem plaćanja ili najčešće plaćanjem usluga iz ušteda u ugovornom razdoblju. U tom slučaju plaćanje se izvodi ovisno o tome da li stvarno možemo uštedjeti ili ne.

Model može sadržavati i financiranje investicije koja je često najčešći razlog za donošenje odluke za upotrebu. Glavna prednost je da ne trebate početni financijski kapital jer većinu investicijskih sredstava za provedbu mjera osigurava Petrol. U ugovornom razdoblju preuzimamo i tehničke i ekonomske rizike za izvođenje i upravljanje projektom. Plaćanje tih usluga koje uključuju i povrat investicije ovisi o modelu - kroz uštede ili fiksni dio kod energenta.

Ugovorno razdoblje ovisi o odnosima između visine investicije i uštedama u ugovornom razdoblju te o zahtjevima naručitelja nakon doprinosa u uštedama. Veći udio tako predviđa i duže ugovorno razdoblje.
 
Izrada projekta ključ u ruke Cjelovita obrada i cjelovite mjere Jamstvo Financiranje
Sadržaj i opseg usluga po modelu ESC Projektiranje, planiranje i ugradnja novih uređaja, financiranje pripremnih mjera, cjelovito upravljanje, optimalno vođenje, stalni nadzor i održavanje te servisiranje, brzo uklanjanje problema Dobro predviđene financijske uštede uvjetuju visinu iznosa investicije Ugovorna strana (izvođač i investitor) jamči da će stvorene uštede pokrivati troškove financiranja Zbog iskustava i usluge ključ u ruke, ugovorna strana osigurava optimalni opseg investicije, ugovorni partner ne treba početnu financijsku investiciju
Prednosti u usporedbi s uobičajenom investicijom Ugovorno osiguravanje željenih ciljeva ili udobnosti u prostoru (rasvjeta, temperatura,...) Ekonomska opravdanost Nema financijskih rizika Ugovorni partner može povećati svoju investicijsku sposobnost

Kada je potrebno odabrati energetske usluge?

Energetske usluge primjerene su za sve vrste korisnika: javni sektor, industriju, izvođače javnih službi i vlasnike višetambenih objekata.

Modeli se mogu koristiti za postizanje ekonomski opravdanih ušteda provedbom mjera:

  • Na objektima s cjelovitom ili tehnološkom energetskom obnovom.
  • Na sustavima infrastrukture kao što su javna rasvjeta, vodovodni sustavi te centralčni toplinski sustavi.
  • U tehnološkim procesima kao što je opskrba komprimiranim zrakom i parom te opskrba u proizvodnji.

Modeli energetskih usluga

Postoji više izraza za modele energetskih usluga. S obzirom na vrstu razlikujemo:

  • Ugovornu za isporuku energije ili ugovornu opskrbu energijom (ESC ili “Energy Supply Contracting” ili EDC odnosno “Energy Delivery Contracting”)
  • Ugovor s jamstvom učinka (EPC ili “Energy Performance Contracting”)

Spomenuti modeli uz planiranje i ugradnju novih uređaja obično obuhvaćaju i financiranje investicije, vođenje i nadzor rada, servis i održavanje, uklanjanje problema i slično.

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb

eios@petrol.hr

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka