U Petrol d.o.o. je sustav zaštite zdravlja i sigurnosti i zaštite okoliša uspostavljen i održavan u skladu s Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 44/14, 31/17 i 45/17) te u skladu sa zahtjevima normi ISO koji dodatno osiguravaju provedbu ciljeva, smanjenje rizika, slijednost procesa i uočavanje potencijalnih opasnosti.