Znanje i podrška

Uvjeti ugradnje solarne elektrane

Koji su uvjeti ugradnje solarne elektrane?

Za ugradnju solarne elektrane potrebno je zadovoljiti nekoliko osnovnih uvjeta kako bi sustav mogao nesmetano raditi i proizvoditi električnu energiju. Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti dijele se na uvjete povezane s investitorom i na uvjete povezane s objektom.

Uvjeti povezani s investitorom

Svi koji žele ugraditi solarnu elektranu na svoj krov moraju zadovoljiti  sljedeće uvjete: biti vlasnik ili suvlasnik objekta na koji se planira ugradnja  solarne elektrane i vlasnik mjernog mjesta. Ako ste vlasnik ili suvlasnik  objekta, računi za električnu energiju glase na vas.

Uvjeti povezani s objektom

Nagib i orijentacija krova

Prvi korak koji se odnosi na objekt je promotriti orijentaciju i nagib krova na  koji se želi ugraditi solarna elektrana. Idealna orijentacija za ugradnju solarne elektrane je južna strana krova. Ugradnjom solarne elektrane na jug maksimalno se koristi sunčeva svjetlost te je proizvodnja električne energije najveća. Solarna elektrana može se ugraditi i na ostale strane svijeta (istok, zapad). No, najčešće je potrebno dodati 1-3 modula više kako bi se postigla ista vrijednost proizvodnje kao na južnoj strani. Na sjevernu stranu krova se nikada ne ugrađuje solarna elektrana (bez obzira na poticaje i sufinanciranja)

Pokrov

Nakon što je utvrđena primjerena strana krova za ugradnju solarne elektrane, potrebno je obratiti pozornost na vrstu pokrova. Najadekvatniji pokrovi za ugradnju solarne elektrane su crijep, lim, ravan krov i Gerard pokrov.

Pokrovi kao što su salonitne ploče ili azbestne ploče i šindra ubrajaju se u neprihvatljivu vrstu pokrova. Iako je na njih moguće ugraditi elektranu, investitor treba biti svjestan rizika ugradnje. Na stare salonitne ili azbestne ploče se ne savjetuje ugradnja zbog dotrajalosti pokrova i mogućnosti pucanja ploča, što može uzrokovati i potrebu za demontažom i ponovnom montažom solarne elektrane.

Salonitne ili azbestne ploče sastoje se od skupine minerala netopivih u vodi koji izgledaju poput tankih vlakana. Sastav takvih ploča je opasan po zdravlje jer je kancerogen. Prije ugradnje elektrane savjetuje se zamjena starog pokrova, uz pravilno rukovanje prilikom skidanja ploča zbog povećane mogućnosti pucanja i rasipanja sitnih, štetnih čestica. Nadalje, azbest je zabranjen u mnogim državama te ga se zamjenjuje adekvatnim pokrovom. Ugradnja solarne elektrane na novo krovište od šindre je moguća uz određene mjere opreza kako bi se smanjio rizik od pucanja i prokišnjavanja.

Površina

Odabir veličine solarne elektrane ovisi o više čimbenika. U nastavku ćemo navesti čimbenike koji su povezani s objektom na koji se planira ugradnja solarne elektrane.

Pri postavljanju solarne elektrane, važno je pravilno dimenzionirati sustav kako bi se osigurala adekvatna proizvodnja električne energije. Jedan od ključnih faktora u tom procesu je određivanje potrebne površine krova za postavljanje fotonaponskih modula.

Prosječna snaga fotonaponskog modula često iznosi oko 400 W, dok se okvirne dimenzije modula kreću oko 2 kvadratna metra. Na temelju ovih podataka, možemo izračunati koliko će površine biti potrebno za određenu snagu solarne elektrane.

Na primjer, za sustav snage od 1 kW (kilovata), što je ekvivalentno 1000 W, trebat će nam 2,5 modula. (1 kW / 400 W = 2,5 modula). Ako svaki modul zauzima oko 2 kvadratna metra, tada će ukupna površina koja će biti potrebna za ovaj sustav iznositi 5 kvadratnih metara (2,5 modula x 2 m² = 5 m2).

Važno je napomenuti da se preporučuje ostavljanje dodatnog prostora oko modula kako bi se osigurala udobnost u instalaciji te optimalno korištenje raspoloživog prostora.

Vrsta priključka i zakupljena snaga

Tijekom gradnje objekta podnosi se zahtjev za priključenje objekta na elektroenergetsku mrežu gdje se navodi vrsta i snaga željenog priključka. Vrsta priključka može biti jednofazna ili trofazna. Za objekte s jednofaznim priključkom ograničena je AC snaga elektrane (snaga invertera) prema mreži na 3,68 kW. Za trofazni priključak nije limitirana, odnosno moguće je ugraditi solarnu elektranu sukladno zakupljenoj snazi priključka.

Godišnja potrošnja električne energije

U pravilnom planiranju i dimenzioniranju solarnih elektrana, ključno je poznavanje godišnje potrošnje električne energije kako bi se osigurala adekvatna proizvodnja i pokrivanje energetskih potreba kućanstva ili poslovnog objekta. Razumijevanje ove potrošnje omogućuje investitorima i instalaterima da pravilno dimenzioniraju solarni sustav, osiguravajući optimalnu iskoristivost sunčeve energije i smanjenje troškova električne energije.

Godišnja potrošnja električne energije varira ovisno o potrebama pojedinog domaćinstva ili poslovnog objekta, te može biti utvrđena na temelju prethodnih računa za električnu energiju ili korištenjem podataka o potrošnji iz prošlih godina. Preporučili bi da prije trženja ponude za solarnu elektranu zatražite od strane HEP-a energetsku karticu na kojoj dobijete točan ispis potrošnje električne energije za period od 12 ili 36 mjeseci. Također na energetskoj kartici nalazi se podatak o zakupljenoj snazi priključka koji je potreban za pravilno dimenzioniranje solarne elektrane.

Ovi podaci pružaju važne informacije o tome koliko električne energije se troši tijekom različitih godišnjih doba i vremenskih uvjeta.

Kada se poznavanje godišnje potrošnje električne energije kombinira s lokalnim klimatskim uvjetima i potencijalom sunčeve insolacije na određenoj lokaciji, moguće je precizno dimenzionirati solarni sustav. Na temelju ovih podataka, može se odrediti optimalna veličina solarne elektrane kao i ostala potrebna oprema.

Pravilno dimenzioniranje solarnog sustava osigurava da solarna elektrana može generirati dovoljno električne energije tijekom cijele godine kako bi se pokrile potrebe za električnom energijom. Osim toga, ova praksa doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i smanjenju ovisnosti o tradicionalnim izvorima energije.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka