Znanje i podrška

Petrol usvojio ambicioznu strategiju grupe Petrol za razdoblje od 2021. do 2025.

U četvrtak 28. siječnja 2021. Nadzorni odbor društva Petrol d.d., Ljubljana, na prvoj je sjednici razmotrio i potvrdio Strategiju grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. Strategija grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. postavlja temelje poslovnih aktivnosti grupe Petrol u iduće četiri godine. Za 2025. godinu predviđen je EBITDA u visini od 336 mil. EUR i neto dobit u visini od 180 mil. EUR. Za razdoblje od 2021. do 2025. predviđena su ulaganja u ukupnom iznosu od 698 milijuna eura, što je bitan uvjet za učinkovit dugoročni rast, razvoj i poslovnu uspješnost grupe Petrol. Glavne su misli vodilje pri oblikovanju i provedbi strateškog plana osiguranje poslovnog rasta i povećanje profitabilnosti poslovanja uz istodobnu obvezu ostvarenja održivog razvoja.
 

Strategija grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. krovni je razvojni dokument koji na temelju oblikovane vizije, ciljeva i strateškoga poslovnog plana definira put prema uspješnoj budućnosti.

Okolina u kojoj posluje grupa Petrol suočena je s velikim promjenama. Energetska tranzicija u niskougljično društvo i razvoj novih tehnologija donose preoblikovanje uvriježenih načina proizvodnje, prodaje i upotrebe energenata. Petrol je obvezan na prijelaz na zelenu energiju, čemu je namijenio znatne investicije. I dalje ćemo opskrbljivati tržište ugljikovodicima te istodobno sudjelovati u stvaranju mogućnosti koje pruža energetska tranzicija.

Nova strategija grupe Petrol postavlja jasne ciljeve za ostvarenje naše vizije: "Postati integriran partner u energetskoj tranziciji uz pružanje izvrsnoga korisničkog iskustva". Tako se usredotočujemo na svoju osnovnu djelatnost opskrbljivanja energentima jer u tom području uočavamo veliki potencijal i mogućnosti u smislu energetske transformacije.

Uspostavljanje odnosa s klijentima i briga o tome naš je prioritet, zbog čega ćemo nastaviti jačati svoju prodajnu mrežu u regiji. S novim digitalnim kanalima, proširenim izborom energenata i personaliziranom ponudom još ćemo se više približiti svojim kupcima i pružiti im podršku pri prijelazu iz tradicionalnih energetskih izvora u čišće obnovljive izvore energije. Želimo postati ključna karika koja povezuje aktere šireg ekosustava ponudom energetskih izvora koji su prilagođeni tržištu i sudjeluju u njegovu oblikovanju, zbog čega ćemo podizanjem operativne učinkovitosti omogućiti dodatna sredstva za ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Grupa Petrol svjesna je važnosti održivog razvoja. Prijelaz na niskougljično energetsko društvo, partnerstvo sa zaposlenicima i društvenom okolinom te kružno gospodarstvo obveze su poslovanja grupe Petrol u ovome strateškom razdoblju. Petrol kao partner industriji, javnom sektoru i kućanstvima preuzima jednu od vodećih uloga u ostvarivanju ekoloških ciljeva.
 
Kontinuiranim razvojem goriva aktivno ćemo pridonijeti smanjenju emisija. Jasnom održivom politikom pobrinut ćemo se za smanjenje ugljičnog otiska i u grupi Petrol i među svojim klijentima.

Poboljšanjem vlastitih procesa, novim kompetencijama i ovlaštenjem zaposlenika još ćemo se odlučnije posvetiti sadašnjim i budućim potrebama klijenata u energetici te prilagoditi svoje aktivnosti korisniku, koji je u središtu naše pozornosti. Želimo postati prvi izbor za kupnju na putu.

U ovome strateškom razdoblju ostajemo prisutni na svim tržištima uz fokus:

  • na Sloveniju, gdje ćemo učvrstiti položaj vodećega energetskog društva i partnera u energetskoj tranziciji
  • na Hrvatsku, gdje ćemo prodajnom mrežom širiti portfelj klijenata u području energenata i usluga energetske tranzicije te ulagati u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
  • na Srbiju, gdje ćemo povećavati udio na tržištu prodaje energenata.


Ponudom integriranih usluga s visokom dodatnom vrijednošću nastojat ćemo ostati prvi izbor za projekte energetske tranzicije u regiji. Razvijat ćemo i jačati svoju prisutnost u području opskrbe i prodaje zemnog plina i električne energije, prodaje ukapljenoga naftnog plina i projekata energetske učinkovitosti. Posebno mjesto u energetskoj tranziciji zauzima proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora te ćemo se pokušati izboriti za poziciju jednoga od najvažnijeg pružatelja tih usluga u JI Europi.

Razvoj novih rješenja u području električne mobilnosti i usluga mobilnosti važna je stavka održivoga i inovativnog poslovanja društva Petrol. Grupa Petrol usredotočena je na dva segmenta u području mobilnosti. Prvi je vezan za infrastrukturu punionica, odnosno uspostavu, upravljanje i održavanje infrastrukture za punjenje električnih vozila te pružanje usluga punjenja. Drugi segment odnosi se na usluge mobilnosti, kao što su poslovni najam, elektrifikacija voznih parkova i usluge upravljanja voznim parkovima.

Za 2025. godinu predviđen je EBITDA u visini od 336 mil. EUR, neto dobit u visini od 180 mil. EUR te omjer neto duga i EBITDA manji od 1.  Za razdoblje od 2021. do 2025. planiramo ulaganja u ukupnoj visini od 698 mil. EUR, a više od 35 % tog iznosa bit će namijenjeno energetskoj tranziciji, a samim time i smanjenju ugljičnog otiska. U sklopu ostalih investicija većinu ćemo sredstava namijeniti proširenju i nadogradnji maloprodajne mreže te digitalizaciji poslovanja.

Financijske projekcije uključuju utjecaj bolesti COVID-19 u prvom tromjesečju 2021. uz pretpostavku da će stanovništvo biti procijepljeno do sredine 2021. godine. Projekcije međunarodnih financijskih institucija predviđaju gospodarski oporavak u obliku slova "v".

Ostvarenjem postavljenih ciljeva dugoročno ćemo ojačati financijsku stabilnost grupe Petrol. Stabilna politika isplate dividende jamči uravnoteženu isplatu dividendi dioničarima i upotrebu slobodnoga novčanog toka za financiranje investicijskih planova grupe Petrol. Time će se omogućiti dugoročni rast i razvoj grupe, a samim time i maksimalna vrijednost za vlasnike. Ciljana je politika isplate dividende unutar strateškog razdoblja 2021. – 2025. ostvarenje 50 % neto dobiti grupe, uzimajući u obzir investicijski ciklus, pokazatelje grupe i ostvarene ciljeve.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka