Znanje i podrška

Do pametnoga grada i uz manje svjetlosno onečišćenje

Iako se problem svjetlosnog onečišćenja na prvi pogled čini neznatnim u odnosu na ostale oblike onečišćenja, mi u tvrtki Petrol svjesni smo kako pretjerano osvjetljavanje okoline predstavlja ozbiljan problem. Izbor prikladnih, suvremenih rasvjetnih tijela pri energetski učinkovitim obnovama javne rasvjete može osjetno smanjiti troškove električne energije uz istodobno značajno smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

„Rasvjeta se uvrštava među najproblematičnija onečišćenja jer se umjetna rasvjeta širi na velike udaljenosti. Svjetlost koja izlazi iz rasvjetnog tijela pod malim kutom blizu horizontalne ravnine putuje 200 kilometara dalje prije nego što napusti Zemljinu atmosferu. Umjetna svjetlost utječe na okolinu, ljude (poremećaji spavanja), životinje (pogotovo one aktivne noću), astronomska opažanja i izgled (pogotovo noćni) krajobraza koji je kod nas uvelike degradiran zbog pretjeranog osvjetljavanja”, objašnjava Herman Mikuž s Fakulteta za matematiku i fiziku.

Stara, energetski rasipna rasvjetna tijela zamijenjena su suvremenim LED svjetiljkama koje svjetlost usmjeravaju samo ondje gdje je potrebno.

Pokušaj ograničenja svjetlosnog onečišćenja

Mikuž naglašava da je Uredba o graničnim vrijednostima svjetlosnog zagađenja, usvojena 2007. g., donekle ograničila svjetlosno zagađenje. „Važne su odredbe zabrana osvjetljavanja iznad horizontalne ravnine i ograničenje potrošnje električne energije za rasvjetu općinskih cesta i javnih površina kojima upravlja općina na 44,5 kWh po stanovniku.” 

No, uredba je manjkava, smatra Mikuž.

Prema njegovim riječima uredba ne propisuje temperature boja svjetlosnih izvora. „Nakon usvajanja uredbe gotovo su se isključivo koristile natrijeve svjetiljke s naglašenim žuto-narančastim spektrom koji je prilično prihvatljiv okolišu za razliku od rasvjetnih tijela koja unutar spektra imaju mnogo plave svjetlosti koja nije toliko prihvatljiva okolišu.” 

Naš sugovornik smatra da bi za poboljšanje stanja uredba trebala propisati snižavanje ograničenja potrošnje električne energije po stanovniku, ograničiti temperaturu boje emitirane svjetlosti novih energetski učinkovitih rasvjetnih tijela i ponovno uvesti ukinuti monitoring koji je ključan za poštovanje uredbe. „U isto vrijeme treba postići dogovor u vezi s lokacijama koje se smiju osvjetljavati, a koje ne.” 

Kako navodi Mikuž, energetska učinkovitost samo je jedan aspekt osvjetljavanja.

„Također se ne promišlja dovoljno o razlozima i mjestima koja je uopće razumno osvjetljavati. Nažalost, članak 59. Pravilnika o projektiranju nalaže osvjetljavanje gotovo svih prometnih infrastruktura unutar i izvan naselja.” Sugovornik pritom navodi slučaj Austrije u kojoj su svjesni navedenog problema te su vrlo restriktivni pri postavljanju rasvjete.

Bled je, kao jedno od najposjećenijih turističkih odredišta u Sloveniji, zahtijevao posebno promišljen pristup obnovi javne rasvjete. Pomogli smo postaviti ekološki prihvatljiva svjetla na Bledskom jezeru koja su smanjila svjetlosno onečišćenje te su ujedno očuvala estetsku ljepotu okolice.

Veća energetska učinkovitost i manje svjetlosno onečišćenje 

Međunarodna agencija za energiju ustanovila je da će do 2025. g. biti potrebno smanjiti potrošnju električne energije za rasvjetu za 50 %.

Izdržljivim i visokoučinkovitim LED svjetiljkama ušteda potrošnje električne energije u prosjeku se kreće između 60 i 80 % što značajno utječe na sniženje ugljičnog otiska. Petrolovi stručnjaci u području rasvjete pri svakoj energetski učinkovitoj obnovi javne rasvjete posvećuju veliku pozornost odgovarajućem izboru novih rasvjetnih tijela s obzirom na svjetlosno onečišćenje te upravljanju i monitoringu obnovljenih sustava javne rasvjete. 

Svjetlosno onečišćenje prekomjerno je osvjetljavanje okoliša koje proizlazi iz korištenja pretjerano snažnih te neodgovarajuće usmjerenih i neusmjerenih umjetnih izvora svjetlosti.

Sva nova ugrađena rasvjetna tijela sukladna su s Uredbom o graničnim vrijednostima svjetlosnog onečišćenja, usvojenom 2007. g., koja, između ostalog, utvrđuje granične vrijednosti i mjere koje se odnose na emisije svjetlosti u okoliš. Utjecaj pojedinačnog tipa rasvjetnog tijela na svjetlosno onečišćenje povezan je s udjelom svjetlosnog toka koji rasvjetno tijelo emitira iznad horizontalne ravnine što uzrokuje bljeskanje i osvjetljavanje noćnog neba te gubitak korisne energije. 

Tvrtka Petrol optimira sustave javne rasvjete ekološki prihvatljivom rasvjetom. Radi se o ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima – ispravno montiranim svjetlima koja ne emitiraju svjetlost nekontrolirano u svim smjerovima, kao ni iznad horizontalne ravnine, imaju odgovarajući spektar i boju svjetlosti te su hermetički zatvorena kako bi spriječila privlačenje insekata te u pravilu pružaju mogućnost regulacije električne snage, a samim time i svjetlosnog toka. 

Investicije u cjelovita rješenja u Petrolu realiziramo putem javno-privatnog partnerstva s modelom koncesije ili energetskog ugovaranja.  

Pametno rasvjetno tijelo = pametni grad 

Svjetlosna infrastruktura jedna je od najvažnijih infrastruktura u razvoju koncepta pametnoga grada. 

Posljednjih godina uloga pametne rasvjete u gradovima i urbanim središtima raste jer je učinkovita i pametna rasvjeta jedan od ključnih čimbenika informatizacije pametnih gradova. Rasvjetna tijela postaju funkcionalnija, a time raste njihov potencijal upotrebe i povezivanja. 

Zbog toga se gradovi sve češće odlučuju za, osim zamjene svih rasvjetnih tijela u opsegu do 10 % na područjima gdje to ima smisla, istodobno uvođenje sustava pametne rasvjete ili „smart lightinga”. Osim energetske učinkovitosti, time će omogućiti korištenje dijela rasvjetnih tijela za senzoriku i kao telekomunikacijsku točku. 

Pametno rasvjetno tijelo: 

  • omogućuje nadzor mirujućih i dinamičnih prometnih tokova te zaštitu opće javnosti 
  • predstavlja telekomunikacijsku točku 
  • osigurava nadzor djelovanja u realnom vremenu za potrebe optimizacije troškova održavanja 
  • predstavlja rješenje za prikupljanje okolišnih parametara za potrebe nadzora, izvještavanja i osiguravanja odgovarajuće rasvjete 
  • predstavlja rješenje za uravnoteženje tekućeg prometa i usmjeravanje na parkirna mjesta 
  • infrastruktura je za punjenje za pametne gradove. 

Za obuhvaćanje podataka u realnom vremenu i njihovu daljnju primjenu tvrtka Petrol upotrebljava suvremenu IoT platformu Tango, čime gradovima, regijama, industriji, javnom i tercijarnom sektoru te poslovnim korisnicima nudi mogućnost ciljanog i optimalnog upravljanja i održavanja rasvjetnih sustava. 

Posljedice svjetlosnog onečišćenja previsoki su troškovi koje lokalne zajednice izdvajaju za električnu energiju i remetilački utjecaj na promet, čovjeka i ostala živa bića. 

Primjeri dobre prakse i Petrolova rješenja 


Općina Izola

Općina Izola 2019. g. sklopila je s Petrolom petnaestogodišnji koncesijski ugovor za obnovu i uređenje javne rasvjete u svrhu smanjenja svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije.

Danas se u općini mogu pohvaliti novim visokoučinkovitim LED svjetiljkama s najnovijom tehnologijom automatskog smanjenja svjetlosnog toka za vrijeme niske gustoće prometa i preuređenim rasvjetnim mjestima. 

Sve su nove svjetiljke sukladne s Uredbom o graničnim vrijednostima svjetlosnog onečišćenja i koriste toplu bijelu boju svjetlosti jačine 3000 kelvina. Posebna je pozornost posvećena rasvjetnim tijelima u staroj gradskoj jezgri. 

Zahvaljujući obnovi općina je potrošila čak 65 % manje električne energije, što godišnje iznosi više od 800 MWh, čime su smanjene emisije CO2 za više od 300 tona godišnje (količina koju godišnje upije 15.000 stabala). 

Izola je u partnerstvu s Petrolom dobila obnovljen sustav javne rasvjete i ostvarila pozitivne učinke na okoliš.

Izola


Općina Brda

„Općina Brda još je prije nekoliko godina prepoznala problem svjetlosnog onečišćenja i velike potrošnje energije za djelovanje javne rasvjete te s tim povezane troškove, zbog čega je krajnje ozbiljno pristupila rješavanju navedenog problema. S partnerom u ovom projektu, društvom Petrol, pokušali smo pronaći rješenje koje bi nas oboje zadovoljilo. Najprikladnijim rješenjem problema pokazala se cjelovita obnova sustava javne rasvjete i dodjela koncesije.”  

U općini su naglasili kako su nakon zamjene rasvjetnih tijela više nego prepolovili potrošnju i troškove električne energije. Potrošnja električne energije iznosila je 473 MWh prije obnove i zamjene rasvjetnih tijela 2012. g., a 2018. smanjena je na 191 MWh.  Godišnje su uštedjeli 282 MWh, dok ekološka ušteda (tona CO2/godina) iznosi 150 tona CO2/godina prema tehničkim smjernicama učinkovite potrošnje energije (UPE).

„Društvo Petrol u ovom se projektu pokazalo pouzdanim partnerom, zbog čega smo proširili suradnju i na druga područja, posebno u smislu rješavanja problema energetske učinkovitosti javnih zgrada te opskrbe energijom.”

Brda


Općina Koper 

Da nije usvojena Uredba o graničnim vrijednostima svjetlosnog onečišćenja okoliša, stanje u području javne rasvjete u Sloveniji danas bi bilo mnogo lošije, smatraju u općini Koper gdje su se za obnovu rasvjete odlučili zbog problematike svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije.  

Tvrtka Petrol investirala je unutar ugovornog razdoblja 7,5 milijuna eura za zamjenu i preuređenje 10.000 rasvjetnih tijela pri čemu je uzela u obzir i vizualne specifičnosti radi očuvanja arhitektonske cjelovitosti grada. Također smo obnovili 303 rasvjetna mjesta te uspostavili energetsko knjigovodstvo i centar za prijavu pogrešaka u radu. Najvažnija je ušteda električne energije.  

Prije obnove 2011. g. potrošnja električne energije iznosila je 4.928 MWh, a nakon obnove i zamjene rasvjetnih tijela 2018. g. 2.359 MWh. Godišnje su uštedjeli 2.568 MWh, dok ekološka ušteda (tona CO2/godina) iznosi 1.361 tona CO2/godina prema tehničkim smjernicama UPE. 

Koper

Razgovor

Pomoć i savjetovanje

Razgovor s operaterom

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka