Znanje i podrška

Digitalizacija i upravljanje energetskim sustavima ili kada se svijet preseli online

Nakon epidemije novog koronavirusa (COVID-19) digitalizacija je postala nezaobilazni dio naše svakodnevice. Online sastanci, vođenje ljudi i upravljanje raznim sustavima na daljinu ušli su u naše domove. Donedavno nepoznati termini i tehnologije, kao što su umjetna inteligencija (AI), strojno učenje (ML) i internet stvari (IoT), postali su neophodni dio nove stvarnosti. Pametna digitalna rješenja istodobno su ključni pokretači zelenog oporavka gospodarstva.

Naposljetku su upravo poslovni korisnici i javne službe postali najbrojniji korisnici IoT uređaja koji omogućuju nadzor i upravljanje sustavima na daljinu. Tvrtka Petrol želi izvesti gradove, regije i poslovne korisnike na put održivosti pomoću tehničko-informacijske platforme Tango koju smo sami razvili i kojom digitalno upravljamo i vodimo naša energetska i ekološka rješenja.

Osim razvoja mreže 5G, napretka u području tehnologije blockchain, tj. ulančavanja blokova podataka, časopis Forbes izdvojio je među ključnim trendovima u području digitalizacije za 2020. g. još važnost prikupljanja podataka (BigData) te napredak u području umjetne inteligencije i strojnog učenja. Povezana vozila, bespilotne letjelice, pametne tvornice i pametni gradovi već mijenjaju ustaljene poslovne modele. Povećanim stupnjem digitalizacije raste i značaj kibernetske sigurnosti i tzv. digitalne privatnosti.

„Uspješni smo kada podatke pretvaramo u informacije“

Digitalizacija i vođenje na daljinu neizostavni su elementi brojnih infrastrukturnih sustava kojima upravljamo u Petrolu. Jedan je od zadataka tehničko-informacijskog sustava IIoT/OT Tango (Industrial Internet of Things / Operational Technology Platform) koji smo razvili u Petrolu kao suvremenu platformu prikupljanje, provjera i obrada podataka te njihova pohrana u jedinstvenu bazu, tj. jezero podataka (BigData). 

Pritom se postavlja ključno pitanje što učiniti sa svim podatcima. „Uspješni smo kada podatke pretvaramo u informacije na temelju kojih možemo upravljati procesima kako bismo smanjili troškove i utjecaj na okoliš te istodobno maksimirali poslovne rezultate radi poboljšanja života pojedinaca”, naglašava voditelj proizvodne grupe Tango Marjan Brelih.

„Uređeni i standardizirani podatci dalje će nam poslužiti za izgradnju prediktivnih i optimizacijskih modela prema industrijskim standardima. Ključno je osigurati kvalitetu jer klijentima nudimo jamstvo kvalitete za svoje proizvode”, rekao je Julijo Josip Franz, voditelj tima za implementaciju naprednih rješenja u području energetskih i ekoloških rješenja. 

Algoritmi za obradu podataka napisani su kako bi pokrili različita područja primjene na različitim razinama, u rasponu od daljinskoga grijanja, javne rasvjete, energetskog upravljanja objektima, djelovanja proizvodnih izvora električne energije i infrastrukture za punjenje električnih vozila do plinske mreže, prometa, hidrološkog ciklusa i praćenja ekoloških parametara. Primjerice, u energetskim rješenjima za javni i komercijalni sektor i industriju stavljamo veliki naglasak na postojanost sustava kako bi Tango mogao nesmetano funkcionirati u situacijama koje odstupaju od predviđene primjene.

Digitalizacija i upravljanje sustavima na daljinu postaju neizostavni elementi.

Tango: prognoza buduće potrošnje energije na temelju prethodnih podataka

Budući da pametni gradovi i regije već danas koriste programska rješenja za upravljanje, platforma IIoT/OT Tango omogućuje im i povezivanje u vertikalne sustave podataka.

„Danas IIoT/OT Tango može pružiti podršku stupovima pametnoga grada o kojima vodimo računa u Petrolu, a pritom možemo omogućiti i integraciju s ostalim informacijskim sustavima koji su već prisutni u gradu. Tvrtka Petrol s Tangom se okreće područjima u kojima posjedujemo duboko domensko znanje, što je preduvjet za uspjeh IoT-a. Ako različita područja djelovanja promatramo kao jedinstveni sustav, povezivanjem i traženjem sinergija možemo tvrtkama, gradovima ili regijama pružiti cjelovito rješenje u području energetskih i informacijskih sustava”, rekao je Brelih o platformi IIoT/OT Tango. 

Pomoću napredne analitike podataka (strojnog učenja i optimiranja tehničkih procesa) koju omogućuje sustav Tango, na temelju prethodnih podataka možemo precizno predvidjeti npr. potrošnju energije, korištenje energenata, optimizirati procese i razumjeti različite aspekte utjecaja na proces. Na temelju prikupljenih dubinskih informacija možemo donijeti bolje odluke. Pomoću Tanga pratimo sustav preko ključnih procesnih indikatora koji se izračunavaju prije unošenja u bazu podataka (odmah nakon što ih prikupimo). Posljedica optimizacije primjenom suvremenih pristupa i domenskog znanja stručnjaka u pojedinačnom području nije samo ušteda, već naposljetku i manje opterećivanje okoliša i stvaranje bolje budućnosti za naše potomke.

„U tvrtki Petrol pomoću aplikacije omogućili smo javnom poduzeću Energetika Maribor da predvidi potrošnju topline i zemnog plina za potrebe sustava daljinskoga grijanja. Osim potrošnje, vodimo računa o optimalnom rasporedu rada uređaja u njihovu portfelju te im također pomažemo ostvariti povoljnije cijene pri otkupu energenta”, dometnuo je Franz.

Tehničko-informacijska platforma Tango donosi uštedu i omogućuje donošenje boljih poslovnih odluka.

Budućnost će biti prilagođena pojedincima

Europska komisija nedavno je objavila rezultate indeksa digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) za 2020. g. Komisija putem indeksa DESI prati opću digitalnu uspješnost Europe i napredak država članica Europske unije (EU) u njihovoj digitalnoj konkurentnosti. Slovenija je s 51,2 boda zauzela 16. mjesto na indeksu od 28 država članica EU-a. Najveći napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je prema indeksu skupila 48,7 bodova, Slovenija je pokazala u području digitalnih javnih usluga.

U Petrolu vidimo potencijal za zeleni oporavak gospodarstva u kombinaciji usluga cjelovitog upravljanja energijom, digitalizacije infrastrukturnih sustava te učinkovite i održive potrošnje energije i vode. Pritom ćemo sve složenije energetske sustave budućnosti moći savladati jedino pomoću metoda podatkovne inteligencije. Već danas podatkovna inteligencija pomaže Petrolu u razumijevanju potrošačkih navika pri potrošnji različitih tipova energije. Na taj je način posljedično lakše ostvariti uštedu i poboljšati procese. U budućnosti će nam analitičke metode omogućiti povezivanje tehničkih i tržišnih podataka. Time će se stvoriti nove sinergije. Kada govorimo o, primjerice, strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji, u prvom su planu procesi koji su sve više automatizirani, veća učinkovitost, produktivnost i profiliranje klijenata.

„Zbog drukčijih navika mlađih generacija, energetski i ekološki sustavi budućnosti bit će preoblikovani iz proizvoda (toplina, električna energija, voda) u usluge koje zahtijeva tržište, tj. korisnik”, tvrdi Brelih. „Tvrtke više neće prodavati toplinu, već udobni interijer, niti veliku kubikažu vode, već besprijekorno kvalitetnu vodu, kao ni kWh električne energije, već ugodnu klimu u stanu, sigurne stanove i opskrbu starijih ljudi u domu, zdravu hranu u hladnjaku itd. Korisnici će se sve više fokusirati na personalizirane, kvalitetne i pravodobne usluge s dodanom vrijednošću, a sve manje na cijenu.”

Tvrtke budućnosti neće više prodavati toplinu, već udobni interijer.

Brelih navodi kako će platforme IIoT s prilagođenim modulima za analitiku podataka biti ključni dio toga informacijskog lanca koji će oblikovati ljepšu, zdraviju i sigurniju budućnost. A ta će budućnost biti prilagođena pojedincima, smatra Brelih. 

Razgovor

Pomoć i savjetovanje

Razgovor s operaterom

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka