Trgovanje

Objava povlaštenih informacija

Obveza objavljivanja povlaštenih informacija proizlazi iz 4. članka Uredbe br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energijom.

Pojašnjenje

Informacije koje je potrebno objaviti sukladno Uredbi (EZ) br. 714/2009 ili Uredbi (EZ) br. 715/2009, uključivo sa smjernicama i mrežnim pravilima donešenim temeljem tih propisa, mogu, ako je riječ o informacijama koje utječu na cijenu, biti podloga tržišnim sudionicima za odluku o uključenju u transakcije s veleprodajnim energetskim proizvodima, te stoga mogu predstavljati povlaštene informacije, dok se ne objavljuju.