Pravni uvjeti / General Terms

ČLANAK 1.    UVODNE ODREDBE

Društvo PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023 (dalje: Petrol) ovim Općim uvjetima za upotrebu internetske i mobilne aplikacije OneCharge (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje obveze, prava i uvjete upotrebe aplikacije OneCharge.

Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na upotrebu internetske aplikacije i mobilne aplikacije OneCharge osim ako u tekstu pojedinih odredbi nije navedeno drukčije.

Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili bilo koje druge promjene u aplikaciji OneCharge.

ČLANAK 2.    DEFINICIJE

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Petrol – društvo PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023 i/ili njegovo matično društvo, podružnica ili druga povezana društva.

Korisnici aplikacije (dalje: Korisnici) OneCharge mogu biti punoljetne fizičke osobe (osobe koje su napunile 18 godina starosti).

Internetske ili mobilne trgovine digitalna su metoda distribucije aplikacija namijenjena pružanju ili instaliranju softverskih aplikacija za korisnike i omogućavanju preuzimanja mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Cjenik je zaseban dokument u fizičkom ili elektroničkom obliku koji definira cijene usluge punjenja na infrastrukturi za punjenje koje je odredilo društvo Petrol i/ili cijene povezane s pružanjem ove usluge, a objavljuje se na mrežnome mjestu, no može biti prikazan i u fizičkom obliku na infrastrukturi za punjenje.

Upotrebom aplikacije OneCharge, posebno pokretanja i izvršenja punjenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima i Pravilima o upotrebi infrastrukture za punjenja i uslugom punjenja objavljenima na mrežnome mjestu www.petrol.hr.

ČLANAK 3.    PREUZIMANJE APLIKACIJE ONECHARGE

Korisnik uvijek može preuzeti aplikaciju OneCharge, ovisno o postojećem pametnom telefonu i dostupnosti putem internetskih ili mobilnih trgovina aplikacijama, na način i pod uvjetima navedenim za odabrane internetske mobilne trgovine kako slijedi:

 • Apple iOS: iTunes Store,
 • Google Android: Trgovina Play.

Upotreba aplikacije besplatna je za korisnika, no korisnik je dužan platiti prijenos podataka koji naplaćuje odabrani mobilni operater putem kojeg se korisnik povezuje na internet prema važećem cjeniku.

Prijenos podataka putem mobilne mreže, koji je neophodan za rad aplikacije, može se naplaćivati u mobilnom roamingu prema tarifama za prijenos podataka u inozemnoj mreži u skladu s važećim cjenikom mobilnog operatera s kojim korisnik ima ugovor.

Petrol preporučuje upotrebu LTE, 3G ili 2.5G mreže prilikom preuzimanja i upotrebe aplikacije. Aplikaciju OneCharge moguće je preuzeti i upotrijebiti u 2G mreži, no pozadinski podatci između aplikacije i pozadinskog sustava prenose se sporije što može utjecati na odaziv aplikacije.

Mobilna aplikacija OneCharge radi u najnovijim verzijama sljedećih operativnih sustava: iOS (Apple) ili Android (Google). Zbog tehničkih ograničenja ranijih verzija operativnih sustava određene su aplikacije nedostupne, funkcionalnosti se kvare ili je prikazivanje funkcionalnosti nemoguće.

Funkcionalnosti aplikacije OneCharge podijeljene su na:

 • osnovne i
 • napredne.

Osnovne funkcionalnosti obuhvaćaju, među ostalim:

 • prikaz i pretraživanje punionica pomoću filtara
 • prikaz podataka o punionici i dostupnosti priključaka
 • unos i skeniranje koda za brži početak punjenja.

Napredne funkcionalnosti obuhvaćaju, među ostalim:

 • unos sredstava plaćanja i izvršenje plaćanja (naplate)
 • pregled računa i povijesti plaćanja (naplate) na infrastrukturi za punjenje
 • dodavanje i uređivanje sredstava plaćanja
 • spremanje postavki aplikacije i filtara za pretraživanje punionica

Za upotrebu osnovnih funkcionalnosti aplikacije OneCharge nisu potrebne registracija i/ili prijava.

Registracija i prijava

Registracija i prijava potrebne su za upotrebu naprednih funkcionalnosti i funkcionalnosti povezanih s korisničkim računom.

Registracijom Korisnik kreira svoj korisnički račun i stječe mogućnost prijave u aplikaciju. Da bi kreirao korisnički račun, Korisnik prilikom registracije mora unijeti: ime i prezime, e-mail adresu, lozinku, broj mobitela i prebivalište.

Nakon registracije korisnik označavanjem odgovarajućeg polja potvrđuje da je pažljivo pročitao primjenjive Opće uvjete, da se slaže s njima i prihvaća ih u cijelosti, čime potvrđuje i da je napunio 18 godina starosti i da ispunjava ostale uvjete upotrebe aplikacije.

Korisnik može izvršiti registraciju na nekoliko načina koji su dopušteni u aplikaciji.

Obvezni podaci nužni su za registraciju i komunikaciju s registriranim korisnikom pri poslovanju kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim temeljima, te su označeni zvjezdicom ili napomenom da je polje obvezno. U slučaju da korisnik tijekom postupka registracije ne želi pružiti bilo koji od obveznih podataka, neće moći dovršiti postupak registracije i zbog toga neće moći upotrebljavati aplikaciju OneCharge.

Otkazivanje registracije ili otuđenje uređaja na kojem je instalirana aplikacija

Korisnik može otkazati svoju registraciju na internetskoj ili mobilnoj aplikaciji OneCharge slanjem obavijesti o otkazivanju svoje registracije na e-mail adresu: pozivni.centar@petrol.hr ili pisanim putem na adresu PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36.

Na jednak način korisnik može otkazati registraciju i u slučaju otuđenja uređaja na kojem je instalirana aplikacija.

Korisnički račun biti će deaktiviran i korisničko ime briše se s popisa korisnika aplikacije OneCharge nakon konačne potvrde otkazivanja registracije. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego Korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim općim uvjetima.

Petrol ne preuzima odgovornost i ne daje korisniku jamstva za moguću neaktivnost ili nemogućnost upotrebe aplikacije OneCharge nego samo nastoji osigurati neometan rad.

U aplikaciji OneCharge upotrebljavaju se neovisne vanjske usluge i aplikacije za prikaz određenih funkcionalnosti. Upotreba ovih usluga podliježe uvjetima upotrebe vanjske usluge koje je odredio vlasnik usluge ili aplikacije, a Petrol u tom pogledu ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje jamstva.

U aplikaciji OneCharge primjenjuju se, između ostalih, i sljedeće vanjske usluge: Google Maps Distance Matrix API, Maps SDK za Android, Maps Java Script API, Places API, Mobile Crash Reporting API i Apple Maps i Braintree payments.

Korisnici se upotrebom aplikacije OneCharge obvezuju na Uvjete pružanja usluge društava Google Inc. i Apple Inc. Petrol također ima pravo upotrebljavati druge slične usluge, a korisnici su obvezno dužni upoznati se s uvjetima upotrebe takvih usluga.

Petrol nije odgovoran za povremenu neaktivnost aplikacije OneCharge, moguću netočnost podataka i bilo kakvu štetu i/ili gubitak prihoda.

Petrol ne odgovara ni za kakvu štetu, npr. koja proizlazi iz pristupa informacijama, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija ili bilo kakvih pogrešaka ili nedostataka u njihovu sadržaju. Petrol nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati zbog neovlaštene upotrebe korisničkog računa ili lozinke.

Petrol ne preuzima odgovornost za pogreške u sadržaju i točnosti objavljenih podataka koje su se mogle dogoditi zbog vremenskih neusklađenosti, pogrešaka u tipkanju ili drugih nepredviđenih uzroka. Petrol nije odgovoran za oblik i sadržaj informacija dobivenih putem internetskih poveznica koje nisu poveznice Petrola.

Petrol nije odgovoran ni za kakve pogreške ili oštećenja koji su posljedica prijenosa netočnih podataka i/ili druge aktivnosti korisnika, npr. prilikom registracije ili prijave u aplikaciju OneCharge.

Petrol također zadržava pravo promjene, dodavanja ili uklanjanja sadržaja objavljenog u aplikaciji OneCharge u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Svi korisnici upotrebljavaju sav objavljeni sadržaj na vlastiti rizik, uključujući potrebu da pravilno zaštite podatke na svojem pametnom telefonu ili tabletu.

ČLANAK 9.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

a)    Identitet i podaci za kontakt Voditelja obrade

Osim poštom na navedenu adresu sjedišta, korisnici aplikacije mogu se obratiti voditelju obrade i na e- mail adresu: zop@petrol.hr.

b)    Vrste osobnih podataka

Petrol u sklopu korištenja aplikacije OneCharge obrađuje isključivo one osobne podatke koje su korisnici posredovali Petrolu prilikom registracije i prijave, prilikom komunikacije s Petrolom, te podatke prikupljene prilikom uporabe aplikacije.

Petrol obrađuje slijedeće podatke:

 • tip transakcije
 • datum i vrijeme transakcije
 • punionica na kojoj je obavljena transakcija
 • šifra računa
 • potrošeni iznos
 • način plaćanja
 • informacije o kupljenom proizvodu ili usluzi te količinu.

1. Petrol će osobne podatke iz točke b) ovog članka obrađivati u svrhu:

 • registracije Korisnika aplikacije i bilježenja Korisnika aplikacije kao korisnika aplikacije;
 • izvođenje svih radnji potrebnih za pružanje mogućnosti korištenja aplikacije i izvršavanje obveza koje za Petrol proizlaze iz korištenja aplikacije;
 • pravilnog rada aplikacije;
 • javljanja Korisniku aplikacije u slučaju reklamacija;
 • nesmetane kupnje roba ili usluga koje se mogu kupiti putem aplikacije;
 • provedbe i pregleda platnih transakcija;
 • provjere možebitnih neusklađenosti pri obavljanju plaćanja i s tim povezanih zlouporaba i drugih kršenja ovih Općih pravila;

U svrhu registracije, odnosno kreiranja korisničkog računa, korisnik mora Petrolu pružiti svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa elektroničke pošte, broj mobitela i adresa prebivališta.

U svrhu kupnje roba ili usluga Petrol obrađuje podatke o kupljenim proizvodima, cijenama proizvoda, ostvarenim i korištenim pogodnostima pri kupovini, načinu plaćanja, mjestu kupnje, datumu i vremenu kupnje, vremenu preuzimanja proizvoda, odustajanju od narudžbe i odustajanju od ugovora. U slučaju da pojedinac ne pristane na odgovarajući način na takvu obradu, društvo Petrol obrađuje navedene podatke anonimno ili u skladu sa pseudonimizacijom u svrhu analize i ispitivanja kupovnih navika radi optimizacije ponude i troškova i povećanja zadovoljstva kupaca.

U svrhu neometanog i potpunog korištenja mobilne aplikacije, korisnik mora Petrolu dopustiti obrađivanje podataka o lokaciji i informacijama vezanim uz korištenje kamere mobilnog uređaja korisnika prilikom korištenja aplikacije. Navedeni podaci o lokaciji obrađuju se radi traženja najbližih punionica i izračunavanja vremena dolaska na punionicu, dok se informacije vezane uz korištenje kamere mobilnog uređaja prilikom korištenja aplikacije obrađuju radi slikanja QR koda na mjestima punjenja. U slučaju da korisnik ne dopusti obrađivanje ovih podataka neće se moći koristiti navedenim uslugama.

Pružanje navedenih osobnih podataka nužno je za registraciju Korisnika u aplikaciji i korištenje aplikacije. Navedene je podatke Korisnik obvezan pružiti Petrolu jer u suprotnom neće moći koristiti aplikaciju ili neće moći koristiti sve njezine funkcionalnosti.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu identifikacije osobe (korisnika) predstavlja čl. 6., st. 1., toč. (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade).

2. Petrol će na temelju posebne pisane privole korisnika aplikacije obrađivati osobne podatke korisnika aplikacije navedene pod točkom b) ovog članka u svrhu:

 • profiliranja korisnika aplikacije za pripremu prilagođenih ponuda roba i usluga uporabom adrese elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili klasične pošte
 • neposrednog marketinga i obavještavanja korisnika aplikacije o Izdavateljevim ponudama, akcijskim prodajama i drugim pogodnostima te drugim promjenama ili novostima
 • za provođenje ispitivanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja čl. 6., st. 1., toč. (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).

Ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.

d)    Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Petrol s osobnim podatcima postupa pažljivo i onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. U određenim slučajevima, radi pojedinačnih primjera obrade koje Petrol ne izvodi samostalno, osobni podatci korisnika aplikacije mogu biti posredovani izvođačima – vanjskim izvršiteljima koji podatke obrađuju uime, za račun, po uputama i pod nadzorom Petrola (povezana društva, distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.).

Osim vanjskim izvršiteljima, Petrol ima pravo posredovati osobne podatke korisnika kartice i državnim tijelima na temelju njihova obrazložena pisanog zahtjeva za potrebe vođenja konkretnog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika kartice ili na temelju njegove pisane obavijesti.

e)    Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni

Osobni podatci iz ovog članka čuvaju se za vrijeme do otkazivanja korištenja aplikacije pojedinog korisnika odnosno u slučaju obrade osobnih podataka na temelju korisnikove posebne privole do korisnikova podnošenja zahtjeva za brisanje osobnih podataka. Nakon otkazivanja korištenja aplikacije pojedinog korisnika osobni podatci tog korisnika brišu se u roku od 15 dana, osim ako je te podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje u skladu s važećim propisima (npr. poreznim propisima, propisima o zaštiti potrošača i sl.). U tom se slučaju pohranjeni podatci neće upotrebljavati u druge svrhe.

f)    Prava korisnika aplikacije

Korisnik aplikacije ima pravo:

 • u svako doba od Petrola zatražiti pristup prikupljenim osobnim podatcima koji se na njega odnose, odnosno zahtijevati potvrdu obrađuje li Petrol njegove osobne podatke te popis tih osobnih podataka
 • u svako doba od tvrtke Petrola zatražiti ispravak i brisanje prikupljenih osobnih podataka
 • u svako doba od Petrola zatražiti ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka te ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih osobnih podataka koji se na njega odnose te na automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući oblikovanje profila (ako postoji)
 • u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači tako da se Petrol pisano obavijesti o povlačenju privole na adresu Savska Opatovina 36, Zagreb ili na e-adresu: zop@petrol.hr
 • u odnosu na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose podnijeti prigovor nadzornom tijelu
 • u svako doba zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je pružio Petrolu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja Petrola

Neovisno o primjeni navedenih prava osobni podatci korisnika aplikacije možda će se obrađivati u okviru možebitnih ostalih danih privola te u slučaju da za obradu u skladu s čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka postoji druga pravna osnova u okviru te osnove.

Zahtjev za primjenu prava iz st. 1. ove točke Korisnik može podnijeti pisanim putem na adresu PETROL d. o. o., Zagreb, Savska Opatovina 36, s naznakom »Za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka« ili e-porukom na e-adresu: zop@petrol.hr.

Petrol će u slučaju uporabe korisnikovih prava u odnosu na prigovor na obradu podataka, povlačenje privole, zahtjev za ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka koji imaju za posljedicu prestanak slanja obavijesti Korisniku, zaustaviti daljnje slanje obavijesti Korisniku najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora odnosno promjene podataka u Korisnikovim postavkama na mrežnim stranicama. U slučaju da je obavijesna kampanja bila spremna prije obrade prigovora ili promjene u postavkama, ostaje mogućnost da će Korisnik unatoč tomu primiti još posljednju obavijest. Uporabu ostalih prava Petrol će osiguravati u rokovima propisanim važećim zakonodavstvom s područja zaštite osobnih podataka. U slučaju da Korisnik aplikacije zahtijeva brisanje osobnih podataka koji su nužni za korištenje aplikacije, Petrol će po brisanju osobnih podataka aplikaciju otkazati/blokirati/onemogućiti njezinu uporabu.

g)    Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz točke b) 1. ovog članka Korisnik je dužan obavijestiti Petrol o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na e-mail adresu pozivni.centar@petrol.hr ili na sljedeću adresu: PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10 090 Zagreb (Grad Zagreb) ili putem internetske stranice Petrola odnosno putem aplikacije.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka Korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, odnosno odmah u slučaju promjene osobnih podataka preko mrežne stranice tvrtke PETROL ili aplikacije.

Više o obradi osobnih podataka koju provodi Petrol možete pronaći u Politici privatnosti društva Petrol d.o.o., objavljenim na www.petrol.hr .

ČLANAK 10.    OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti obavljene korištenjem svog korisničkog računa. U slučaju neovlaštenoga korištenja podataka ili opravdane sumnje u neovlašteni pristup podatcima, Korisnik je dužan obavijestiti o tome Petrol bez odgađanja kako je definirano u članku 6. ovih Općih uvjeta. Petrol ne odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi zbog zlouporabe ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa ili lozinke od strane treće osobe s kojom je registriran, tj. prijavljen u aplikaciju. Korisnik se obvezuje da će se koristiti mobilnom aplikacijom u skladu s ovim Općim pravilima i uvjetima za koje je navedeno da nadopunjuju ove uvjete, da će osigurati tajnost i sigurnost lozinki te da će slijediti pravila i obavijesti objavljene na internetskoj stranici www.petrol.hr.

Korisnik aplikacije OneCharge obvezuje se da aplikaciju neće upotrebljavati u nezakonite svrhe ili svrhe suprotne ovim Općim uvjetima. Aplikacija OneCharge ne smije se upotrebljavati na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti aplikaciju OneCharge ili Petrol ili treće osobe i njihovu imovinu.

U skladu s tom obvezom, Korisnik se posebno obvezuje da će slijediti sve napomene o sigurnosti korištenja aplikacija na prodajnim mjestima koje proslijedi tvrtka Petrol.

Korisnik davanjem bilo kakvih povratnih informacija i prijedloga u vezi s aplikacijom OneCharge Petrol jamči da je nositelj odgovarajućih prava, tj. dozvola i/ili dopuštenja na temelju kojih pravovaljano raspolaže proslijeđenim materijalom i/ili drugim informacijama..

U slučaju neovlaštene upotrebe korisničkog imena ili lozinke korisnik je dužan o tome obavijestiti Petrol na e-mail adresu pozivni.centar@petrol.hr U slučaju neovlaštene upotrebe i/ili bilo koje druge zloupotrebe pristupa ili upotrebe aplikacije od strane korisnika ili trećih strana i/ili u slučaju sumnje na zloupotrebu lozinke, društvo Petrol ima pravo poduzeti sve radnje i druge mjere koje smatra potrebnima u okviru vlastite poslovne prosudbe radi zaštite svojih prava i interesa i/ili radi zaštite prava i interesa kupaca i/ili korisnika i/ili radi zaštite prava i interesa bilo koje druge osobe (posebno, među ostalim, radi sprječavanja pristupa aplikaciji OneCharge itd.).

Svi podaci, slike i drugi podaci u aplikaciji OneCharge podliježu autorskim pravima i drugim pravima zaštite industrijskog vlasništva kako su definirana mjerodavnim zakonom kojim se uređuje zaštita autorskih prava i prava industrijskog vlasništva.

Pristupom internetskoj aplikaciji OneCharge ili preuzimanjem mobilne aplikacije OneCharge korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo upotrebe aplikacije samo na svojem pametnom telefonu ili tabletu. Pravo upotrebe iz ovog stavka primjenjuje se samo u nekomercijalne svrhe. Stoga, Petrol ne prenosi na korisnika bilo koja druga materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva niti im daje pravo na upotrebu bilo kakvih zaštitnih znakova, logotipa ili korporacijskog identiteta u vlasništvu ili posjedu Petrola. Primjerice, korisnik ne smije kopirati internetsku ili mobilnu aplikaciju OneCharge, instalirati aplikaciju na poslužitelj ili drugu platformu, dati u zakup ili podlicencirati aplikaciju OneCharge za njezinu upotrebu ili izmijeniti ili na bilo koji drugi način ometati rad aplikacije OneCharge.

Kao operater internetske aplikacije OneCharge, Petrol upotrebljava kolačiće sesije u skladu s primjenjivim europskim i nacionalnim zakonodavstvom u svrhu održavanja korisničke sesije i sigurne prijave korisnika.

ČLANAK 13.    RJEŠAVANJE PRIGOVORA I SPOROVA

Petrol i Korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, sporove će rješavati pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

ČLANAK 14.    PRIJELAZNE I ZAVRŠEN ODREDBE

Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta i druge promjene objavljene u skladu s ovim člankom stupaju na snagu na datum objave.

Drugi se stavak ovog članka ne primjenjuje na izmjene i dopune ovih Općih uvjeta koji ne ometaju prava i/ili obveze korisnika (npr. pravopisne pogreške, očite pogreške u tekstu). Potonje Petrol može ukloniti u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave korisnicima.

Smatra se da je korisnik obaviješten o izmjeni i dopuni na datum objave novih ili izmijenjenih Općih uvjeta na mrežnome mjestu Petrola.

Ako se korisnik ne slaže s izmijenjenim ili dopunjenim Općim uvjetima, mora prestati upotrebljavati aplikaciju OneCharge i izbrisati mobilnu aplikaciju sa svojeg mobilnog telefona i/ili tableta.

PETROL d.o.o., 31. ožujka 2021.

General Terms of Use for the OneCharge Web and Mobile Application

ARTICLE 1.    INTRODUCTORY PROVISIONS

With these General Terms of Use for the OneCharge Web and Mobile Application (hereinafter: the General Terms), PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023 (hereinafter: Petrol) determines the obligations, rights and terms of use for the OneCharge Application.

These General Terms apply to the use of both the Web Application and the OneCharge Mobile Application, unless otherwise stated in the text of individual articles.

These General Terms apply to any upgrades and/or new versions and/or any other changes to the OneCharge Application.

ARTICLE 2.    DEFINITIONS

The individual terms used in these General Terms have the following meanings:

Petrol – PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023

Registration means only the first entry in the database, where the User enters the required information according to the type of registration, gives consent to these General Terms and the related processing of personal data and subsequently confirms the e-mail address used.

OneCharge Application Users (hereinafter: Users) can be adult natural persons (persons who have reached 18 years of age).

An anonymous user of the OneCharge Application (hereinafter: Anonymous users) is a user who performs a short registration to use the Application and meets other conditions for use specified by Petrol.

The OneCharge Mobile Application is a mobile application that the User installs on their smartphone or tablet.

When using the OneCharge application, in particular the start and execution of charging, the User confirms that they are acquainted with and agree with the General Terms and Rules on the use of charging infrastructure and charging service published on www.petrol.hr.

The User may download the OneCharge Application, depending on the existing smartphone, and availability through online or mobile app stores, always in the manner and under the conditions specified for the selected online mobile stores:

 • Apple iOS: iTunes Store,
 • Google Android: Play Store.

Data transfer via the mobile network, which is necessary for the operation of the Application, may be charged in mobile roaming according to tariff rates for the transfer of data in the foreign network in accordance with the valid price list of the mobile operator with which the User has a contract.

ARTICLE 4.    TECHNICAL REQUIREMENTS

Petrol recommends using the LTE, 3G or 2.5G network when downloading and using the Application. It is possible to download and use the OneCharge Application in 2G, however the background data between the Application and the back-end system is transferred more slowly, which can affect the responsiveness of the Application.

The OneCharge Mobile Application runs on the following operating systems: iOS (Apple) or Android (Google). Because of technical limitations of earlier versions of operating systems, certain applications are unavailable, functionalities malfunction or functionality rendering is impossible.

ARTICLE 5.    APPLICATION FUNCTIONALITIES

The functionalities of the OneCharge Application are divided into:

 • basic
 • advanced

Basic functionalities include, but are not limited to:

 • display and search for charging stations using filters,
 • display of information about the charging station and the availability of connectors,
 • entering and scanning the code for a faster start of charging, Advanced functionalities include, but are not limited to:
 • entry of the means of payment and execution of charging
 • review of invoices and charging history on the charging infrastructure,
 • adding and editing means of payment,
 • saving application settings and charger search filters

ARTICLE 6.    LOGIN AND REGISTRATION

By registering, User creates his user account and acquires the ability to log in to the application. In order to create an account, the User during the registration must enter following: name and surname, e-mail address, password and mobile phone number, address of residence.

After registration, by ticking the appropriate box, the User confirms that they have carefully read the applicable General Terms, agree with them and fully accept them, they confirm that they have reached the age of 18 and fulfill the other conditions for the use of the web and mobile application.

Registration can be performed by the User in several ways allowed by the Application.

The required information is strictly necessary for the registration and communication in conducting business operations with the User and is marked with a message indicating that the field is mandatory. In the event that the User does not wish to provide any of the required information during the registration process, they will not be able to complete the registration process and as a result will not be able to use the OneCharge Application.

The User may cancel their registration on the OneCharge Web or Mobile Application by notifying the cancellation of their registration to the e-mail address: pozivni.centar@petrol.hr or in writing to the address PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36.

In the same way, the User can cancel the registration in case of alienation of the device on which the application is installed.
The account will be deactivated and the usrename will be deleted from the OncCharge user list after the confirmation of cancellation is finally confirmed. It is not possible to cancel the cancellation of the user account but User can create/register a new user account in accordance with these General terms.

ARTICLE 7.    LIMITATION OF LIABILITY

The OneCharge Application uses independent external services and applications to display certain functionalities. The use of these services is subject to the terms of use of the external service specified by the owner of the service or application, and Petrol assumes no liability in this regard and makes no warranties.

The OneCharge Application uses the following external services, but is not limited to: Google Maps Distance Matrix API, the Maps SDK for Android, the Maps Java Script API, the Places API, the Mobile Crash Reporting API, Apple maps and the Braintree payments. Relevant General Terms of Google Inc. (available at: https://www.google.com/intl/en/policies/terms/, https://www.google.com/policies/privacy/), Apple Inc. (available at: https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html) and Braintree payments (PayPal Pte. Ltd) (available at: https://www.braintreepayments.com/hr/legal) apply and form an integral part of these General Terms in the part concerning the use of the given services.

By using the OneCharge Application, Users are bound by the Google Inc and the Apple Inc. Terms of Service referred to in this paragraph. Petrol also has the right to use other similar services, and Users are always obliged to familiarise themselves with the terms of use of such services.

Petrol is not liable for any damage, e.g. arising from access to information, use of or inability to use information or any errors or deficiencies in their content. Petrol is not liable for any loss or damage that may occur due to unauthorised use of the user account or password.

Petrol is not responsible for any errors or damage resulting from the transmission of incorrect information and/or other activity of the User, e.g. when registering or logging in to the OneCharge Application.

Petrol also reserves the right to change, add or remove content posted to the OneCharge Application at any time, without prior notice. All Users make use of all published content at their own risk, including the need to properly protect data on their smartphone or tablet.

ARTICLE 8.    UPGRADES AND NEW VERSIONS OF THE PORTAL AND MY PETROL APPLICATION

a)    Identity and contact details of the controller

PETROL d.o.o., Zagreb (the City of Zagreb), Savska Opatovina 36, OIB: 75550985023, as a controller, process the personal data of the Card User in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR Regulation) and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: General Data Protection Regulation) and national regulations on personal data protection.

As a part of the use of the OneCharge mobile application, Petrol only processes the personal data provided by the Users of the application to Petrol upon Registration and Login, when communicating with Petrol and data collected while using the application.

Petrol processes the following data:

1. first name, last name, mobile phone number, e-mail address
2. location of the application user when using the application
3. data on transactions, if the Application User conducts transactions through the application, namely:

 • type of transaction
 • date and time of transaction
 • point of sale
 • receipt code
 • amount spent
 • method of payment
 • information about the product or service purchased and the quantity

c)    The purpose of personal data processing

1. Petrol will process the personal data referred to in point b) of this Article for the purpose of:

 • registering application users and recording application users as Application Users,
 • perform all actions necessary to enable the use of the application and fulfil the obligations that arise from the use of the application for Petrol,
 • proper operation of the application,
 • contacting the application User in case of complaints,
 • the unhindered purchases of services that can be bought through the application,
 • implementation and review of payment transactions,
 • checking potential inconsistencies in making payments and misuses related thereto and other violations of these General Rules

For the purpose of registration, i.e. the creation of a user account, the user must provide Petrol with his or her personal data: first name, last name, e-mail address and mobile phone number.

For the purchase of goods or services, Petrol processes data on the purchased products, product prices, received and used benefits during purchase, payment method, place of purchase, date and time of purchase, time of product collection, order cancellation and contract cancellation. In the event that the individual does not give the appropriate consent for such processing, Petrol processes this data anonymously or under pseudonymisation, for the purpose of analysing and examining shopping habits, in order to optimise the offer and costs, and to increase customer satisfaction.

To ensure the smooth use of the Mobile Application, the User will need to give the Petrol permission to process information about their location and permission to use the camera. The Mobile Application requires location information to find the nearest Petrol electric vehicles charging stations and to calculate the time of arrival to electric vehicle charging station. Information related to the use of the mobile device camera while using the application is processed in order to take an image of the QR code at electric vehicle stations. If the User does not allow the Mobile Application to share their location, they will not be able to use these services.

The provision of such personal data is necessary for registering users in the application and for using the application. The User is obliged to provide this information to Petrol because they will otherwise not be able to use the application and all of its functionalities.

The processing of personal data for these purposes is necessary for the use of the application that is the subject of these General Rules and for the fulfilment of the rights and obligations of Petrol related to the use of the application. Therefore, the legal basis for processing personal data for these purposes is Article 6 (1)(b) of the General Data Protection Regulation (processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract).

In addition, the legal basis for processing personal data for the purposes of conducting and reviewing payment transactions and for checking possible inconsistencies in the execution of payments and misuses related thereto, and other violations of these General Rules is also Article 6 (1)(f) of the General Data Protection Regulation (processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party), since the legitimate interest of Petrol is the prevention of any misuse of web and mobile application or other violations of these General Rules and the occurrence of possible material damage to Petrol or to web and mobile application users.

The legal basis for processing personal data for the purpose of identifying the person (user) is Article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject).

2. On the basis of the specific written consent of the Application User, Petrol shall process the personal information of the Application User referred to in item b) of this Article for the purpose of:

 • profiling the Application User for the preparation of customized offers of goods and services using e-mail, SMS, MMS, telephone or traditional mail
 • direct marketing and notifying the Application User of the Issuer's offers, promotional sales and other benefits, as well as other changes or news
 • conducting market research on the quality of products and services and the need for additional products or services.

The legal basis for processing personal data for these purposes is Article 6 (1)(a) of the General Data Protection Regulation (the data subject has given consent to the processing of their personal data for one or more specific purposes).

This processing of personal data involves profiling but not automated decision making.

d)    The recipients or categories of personal data recipients

Petrol handles personal data carefully and prevents access by unauthorised persons. In certain cases, due to individual examples of processing that Petrol does not perform on its own, the personal data of the Application User may be provided to contractors - external processors who process the data on behalf of, for the account of, under the instructions of and under the supervision of Petrol (affiliates, distribution partners, marketing agencies, printing houses, software owners, etc.)

In addition to external processors, Petrol shall have the right to provide the personal data of the Card User and the state authorities on the basis of their reasoned written request for the purpose of conducting the specific procedure and in the cases of the Card User's request or upon their written notice.

e)    The period for which the personal data will be stored

The personal data referred to in this Article shall be kept until the cancellation of the use of the application by an individual User or, in the case of processing personal data based on the User's special consent, until the User submits a request for the deletion of personal data. Upon cancellation of the use of the application by an individual User, the personal data of that User shall be deleted within 15 days, unless such data must be stored for a specified period in accordance with the applicable regulations (e.g. tax regulations, consumer protection regulations, etc.). In this case, the stored data will not be used for other purposes.

f)    Rights of the application user

The application user has the right to:

 • request access to collected personal data related to them at any time from Petrol, or request confirmation of whether Petrol processes their personal data and the list of that personal data
 • request the rectification or deletion of collected personal data at any time from Petrol
 • request the restriction of the processing of collected personal data at any time from Petrol, to object to the processing of collected personal data related to them and to the automatic adoption of individual decisions, including the creation of profiles (if any)
 • withdraw consent for the collection and processing of personal data related to them at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing that was based on the consent before it was withdrawn. Consent shall be withdrawn by notifying Petrol in writing of the said withdrawal at the address Savska Opatovina 36, Zagreb or via e-mail to: zop@petrol.hr;
 • in relation to the processing of personal data relating to them, lodge a complaint to the supervisory authority
 • receive personal data related to them, which will be provided by Petrol at any time in a structured, commonly used and machine-readable format, and to transfer this data to another controller without interruption by Petrol

These rights may be used by the Application User under the conditions and within the scope of Articles 15 to 22 of the General Data Protection Regulation.

Notwithstanding the application of these rights, the personal data of the Application User may be processed within the scope of any other possibly given consents and if there is another legal basis for processing within that basis in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation.

The User may submit the request for the application of the rights referred to in paragraph 1 of this item in writing to the address Petrol, Zagreb, Savska Opatovina 36, with the indication “For the person authorised for the protection of personal data” or by sending an e-mail to: zop@petrol.hr.

In case of use of the User's rights in relation to the objection to data processing, withdrawal of the authorisation, request for the restriction of processing or the deletion of personal data, which result in the cessation of sending notifications to the User, Petrol will stop sending further notifications to the User no later than 15 days following the receipt of the complaint or the change of data in the User’s settings on websites. If the information campaign was ready before the complaint was processed or the settings changed, the possibility remains that the User will still receive a last notification. Petrol shall ensure the use of other rights within the time limits prescribed by the applicable legislation concerning personal data protection. If the Application User requires the deletion of personal data that is necessary for the use of the application, Petrol will cancel/block/disable the use of the application after deleting the personal data.

g)    Changes of data

In case of a change of personal data referred to in item b) 1 of this Article, the user is obliged to inform Petrol about the changes within 30 days of their occurrence, in writing, to the following address: PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10 090 Zagreb (the City of Zagreb), through the Petrol website or via the mobile application.

Petrol will take into account any change in the personal data of the user delivered by regular mail within 15 days from the date of receipt of the written notice, or immediately in case of a change of personal data through Petrol’s website or the application.

More about the processing of personal data by Petrol can be found in the Petrol d.o.o. Privacy Policy, published on the website www.petrol.hr.

ARTICLE 10.    USER’S OBLIGATIONS

The user shall be responsible for all activities carried out using their account. In case of unauthorised use of the data or reasonable suspicion of unauthorised access to data, the user shall be obliged to notify Petrol thereof without delay, as defined in Article 6 of these General Rules. Petrol shall not be liable for any damage suffered by the user due to the misuse or unauthorised use of the user account or password by a third party with which they are registered, i.e. logged into the mobile application. The user undertakes to use the mobile application in accordance with these general rules and conditions declared to supplement these conditions, to ensure the secrecy and security of passwords and to follow the rules and notices published on the website www.petrol.hr.

The User of the OneCharge Application agrees not to use the latter for unlawful purposes or purposes contrary to these General Terms. The OneCharge Application may not be used in any way that could damage, disable, overburden or harm the OneCharge Application or Petrol.

In accordance with this obligation, the user specifically undertakes to follow all notes on the security of mobile application use at points of sale forwarded by Petrol.

By providing any feedback and suggestions regarding the OneCharge Application to Petrol, the User warrants that they are the holder of the relevant rights or permissions, on the basis of which they may legally possess the material provided and/or other information.

In case of unauthorised use of the username or password, the User is obliged to notify Petrol thereof at pozivni.centar@petrol.hr. In the event of unauthorised use and/or any other misuse of access or use of the Application by Users or third parties, and/or in case of suspected misuse of the password, Petrol has the right to take all actions and other measures it considers necessary within its own business judgment to protect its rights and interests, and/or to protect the rights and interests of customers and/or Users and/or to protect the rights and interests of any other person (in particular, but not exclusively preventing access to the OneCharge Application, etc.).

ARTICLE 11.    INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All data, images and other information on the OneCharge Application are subject to copyright and other industrial protection rights as defined by the relevant law governing the protection of copyright and industrial property rights.

By accessing the OneCharge Web Application or by downloading the OneCharge Mobile Application, the User acquires a non-transferable and non-exclusive right to use the Application, solely on their smartphone or tablet. The right of use referred to in this paragraph shall apply for non-commercial purposes only. Thus, Petrol does not transfer to the User any other material copyrights or industrial property rights, nor does it grant them the right to use any trademarks, logos or corporate identity owned or held by Petrol. The User, for example, may not make copies of the Web or Mobile OneCharge Application, install the Application on a server or other platform, lease or sub-license the OneCharge Application for its use or modify or otherwise interfere with the operation of the OneCharge Application.

ARTICLE 12.    COOKIES

As the operator of the OneCharge Web Application, Petrol uses session cookies in accordance with the applicable European and national legislation for the purposes of maintaining a user session and secure user login

The list of cookies used by the OneCharge Web Application and more information about cookies can be found at www.petrol.hr/kolacici.

ARTICLE 13.    COMPLAINT HANDLING AND DISPUTE RESOLUTION

The user may lodge a complaint concerning the operation of the mobile application and purchases made through the mobile application at the online address www.petrol.hr, by mail to the Petrol’s address or directly to Petrol’s employees. In their complaint, the user must describe in detail the procedure, i.e. the error concerning which they are lodging the complaint, and if the complaint is related to the purchases made, they must enclose a copy of the invoice with the complaint.

Petrol and the User shall settle any possible disputes amicably. If that is not possible, the disputes will be resolved before a competent court in Zagreb.

ARTICLE 14.    TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

The applicable General Terms are published on the following website: https://www.petrol.hr. The same shall apply to any amendments to the applicable General Terms resulting from an amended business policy of Petrol or applicable law or decisions of the competent national authorities.

Amendments to these General Terms and other changes published in accordance with this Article shall enter into force on the day of publication.

The second paragraph of this Article shall not apply to amendments of these General Terms that do not interfere with the rights and/or obligations of the Users (e.g. typos, obvious errors in the text); the latter may be eliminated by Petrol at any time, without prior notice to the Users.

It is considered that the User has been informed about the amendment as of the date of publication of the new or amended General Terms on the Petrol website.

If the User does not agree with the amended or supplemented General Terms, the User must stop using the OneCharge Application and delete the Mobile Application from their mobile phone and/or tablet.

These General Terms shall enter into force on the day of publication on the website www.petrol.hr.

PETROL d.o.o., Zagreb, March 30 2022.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka