Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije PETROL GO

1. Uvodne odredbe

Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije PETROL GO (u nastavku teksta: Opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s temeljnim kapitalom 52.240.977,04 EURA (u daljnjem tekstu: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije PETROL GO (u nastavku teksta: mobilna aplikacija). PETROL d.d., Ljubljana ima pravo u pružanje usluge uključiti druga društva Grupe Petrol.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene spomenute mobilne aplikacije.

U slučaju da se korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol klub karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti (u nastavku teksta zajedno: Petrol klub kartice) srebrnom ili sivom poslovnom karticom (u nastavku teksta: Petrol poslovna platna kartica), mora biti vlasnik jedne ili druge Petrol klub kartice ili vlasnik odnosno korisnik Petrol poslovne platne kartice. Uvjeti koji se odnose na korištenje Petrol klub platne kartice vjernosti, Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol poslovne platne kartice uređeni su pripadajućim Općim pravilima korištenja Petrol klub kartica. Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti, Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol poslovnih platnih kartica dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.si i čine sadržajnu cjelinu s ovim Općim uvjetima koji nadopunjuju Opće uvjete Petrol klub kartica.

Ovi opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije PETROL GO objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.

2. Definicije

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Korisnici mobilne aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su navršile 15 godina života, odnosno 18 godina starosti (dobna granica od 18 godina odnosi se na korisnike u Hrvatskoj) i koje su djelomično ili potpuno poslovno sposobne te koje putem mobilne aplikacije stječu ili koriste robu, usluge ili digitalni sadržaj u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti (tj. potrošači) i pravne ili fizičke osobe koje putem mobilne aplikacije stječu ili koriste robu, usluge ili digitalni sadržaj za potrebe obavljanja svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti (tj. nepotrošači), pri čemu određena prava navedena u ovim općim uvjetima poslovanja pripadaju samo korisnicima mobilne aplikacije koji su potrošači, kako je izričito definirano u nastavku u ovim uvjetima poslovanja.

Potrošač ili korisnik potrošač je, sukladno važećim zakonima koji uređuju zaštitu potrošača, fizička osoba koja stječe ili koristi robu, usluge i digitalni sadržaj u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti.

Pametni telefon ili tablet za potrebe ovih Općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tableti omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Mobilna aplikacija omogućuje korisnicima plaćanje robe, usluga i digitalnih sadržaja na prodajnim mjestima PETROLA ili kupnju određene robe, usluga i digitalnih sadržaja iz ponude PETROLA na daljinu. Ponuda robe, usluga i digitalnih sadržaja, koju je moguće platiti ili kupiti pomoću mobilne aplikacije, vidljiva je u mobilnoj aplikaciji. Ponuđač i vlasnik prava na mobilnoj aplikaciji je PETROL.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Tako izrađuje svoj „Moj Petrol korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podatci prethodno upisani u bazu te da je korisnikova adresa elektroničke pošte već potvrđena u bazi (aktivirana) i da je korisnički račun već stvoren. U prijavi je nužno unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a korisnik naknadno može promijeniti lozinku prema vlastitoj želji.

Portal MOJ PETROL mrežni je portal koji omogućuje korisnicima pregled financijskoga i kartičnog poslovanja te drugih pogodnosti koje nudi PETROL. Opći uvjeti korištenja portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL koji uređuju korištenje Petrol korisničkog računa dostupni su na mrežnoj poveznici www.petrol.si (vrijedi samo za korisnike u Sloveniji)..

Povezivanje poslovanja postupak je povezivanja korisničkog računa s podatcima kupca.

Podatci kupca svi su podatci povezani s ugovornim odnosima koje je kupac sklopio s tvrtkom PETROL (struja, zemni plin, Petrol klub kartica vjernosti, Petrol klub platna kartica, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podatci kupca).

Član Petrol kluba fizička je osoba koja je korisnik valjane Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti, što joj omogućuje prikupljanje i korištenje Zlatnih bodova, ostvarenje ostalih pogodnosti te uplatu i dobivanje sredstava na svoj Petrol klub račun u skladu s pripadajućim Općim pravilima korištenja Petrol klub kartica.

Račun Petrol kluba prikazuje podatke o članu Petrol kluba i na njemu se evidentiraju sve dobivene pogodnosti i krediti koje on ima.

Kredit čine novčana sredstva koja korisnik Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti uplati ili prima kao pogodnost od izdavatelja na Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti i koristi se njima za plaćanje na prodajnim mjestima izdavatelja, kao što to definiraju Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

Petrol poslovna platna kartica, koja uključuje i srebrnu poslovnu karticu i sivu srebrnu karticu, platni je instrument kojim korisnici navedenih kartica na bezgotovinski način kupuju robu, usluge i digitalne sadržaje na ovlaštenim prodajnim mjestima. Kartica je vlasništvo izdavatelja.

Srebrna poslovna kartica vrsta je Petrolove poslovne platne kartice koja je namijenjena tvrtkama za plaćanje goriva i cjelokupnog asortimana roba, usluga i digitalnih sadržaja na Petrolovim prodajnim mjestima. Izdana je na ime kupca, tj. pravne ili fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost te je s izdavateljem sklopila Ugovor o korištenju Petrolovih poslovnih platnih kartica ili ime i prezime korisnika kojega je kupac ovlastio za korištenje te poslovne platne kartice. U aplikaciji PETROL GO koristi se kao jedno od sredstava plaćanja, a plaćanje usluga određeno je uvjetima kartice.

Siva poslovna kartica vrsta je Petrolove poslovne platne kartice koja je namijenjena tvrtkama primarno za plaćanje goriva na Petrolovim prodajnim mjestima te druge robe i usluga, kao što vrijedi za odabranu vrstu odnosno tip Sive poslovne kartice. Izdana je na broj registracije vozila kupca ili neku drugu oznaku prema izboru kupca koji obavlja gospodarsku djelatnost te je s izdavateljem sklopio Ugovor o korištenju Petrolovih poslovnih platnih kartica. U mobilnoj aplikaciji koristi se kao jedno od sredstava plaćanja, a plaćanje usluga određeno je uvjetima kartice.

Internetska ili mobilna trgovina digitalni je način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguravanje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Lozinka za pristup mobilnoj aplikaciji omogućuje prijavu u mobilnu aplikaciju, a određuje ju korisnik, a može ju zamijeniti prijava biometrijskim podatcima (ovisno o korisničkim postavkama).

Tokenizacija (pri elektroničkom poslovanju) – pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. Taj se tehnički postupak provodi u aplikaciji radi šifriranja podataka povezanih s nekima od raspoloživih sredstava plaćanja.

Korisnički račun je pojam koji je definiran u tom članku 2. uz definiciju pojma Registracija.

Usmjerivač plaćanja znači mogućnost plaćanja najčešće korištenim kreditnim i platnim (debitnim) karticama, kao što su MasterCard i Visa.

Mobilni novčanik mBills ili mBills je proizvod koji omogućuje izdavanje i pohranu elektroničkog novca te pružanje platnih usluga. Odnosi se na otvorenu platformu za mobilno plaćanje koja se temelji na mobilnom novčaniku. Elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills izdaje društvo MBILLS d. o. o. Eventualna promjena naziva (brenda) mBills ne utječe na valjanost ovih Općih uvjeta, a pozivanje na mBills u ovim Općim uvjetima smisleno se odnosi na aplikaciju s eventualnim novim nazivom koji bi zamijenio mBills (vrijedi samo za korisnike u Sloveniji).

QR kod jest optički strojno čitljiv prikaz podataka koji se odnose na predmet s kojim je povezan. Može biti matrični ili dvodimenzionalni crtični kod (npr. QR kod, EAN kod ili ostale jedinstvene identifikacijske oznake) kojima će PETROL na prodajnim mjestima označiti robu, usluge i digitalne sadržaje koje se mogu kupiti iz mobilne aplikacije.

Naruči i preuzmi je funkcionalnost u mobilnoj aplikaciji koja prikazuje ponudu proizvoda koji su na zalihi na odabranim prodajnim mjestima PETROLA i dostupni su za prednarudžbu putem mobilne aplikacije i brzo preuzimanje na odabranom prodajnom mjestu Petrola. Među kategorijama proizvoda dostupna je i svježe pripremljena hrana FRESH.

FRESH znači svježe pripremljena hranu i piće što je u mobilnoj aplikaciji prikazano pod rubrikom Fresh.

Kategorija Događaj označuje pododjeljak u rubrici Naruči i preuzmi u kojem su prikazani proizvodi koji su u ponudi na pojedinoj događaju ili javnoj priredbi na kojoj PETROL u dogovoru s organizatorom događaja odnosno javne priredbe sudjeluje kao ponuđač hrane i pića (u nastavku teksta: Događaj) te ih je u sklopu pojedine Događaj moguće unaprijed naručiti iz mobilne aplikacije i preuzeti na ovlaštenome prodajnome mjestu PETROLA koje se nalazi na lokaciji pojedine događaja.

Kupi putem interneta je funkcionalnost u mobilnoj aplikaciji koja predstavlja ponudu proizvoda koje korisnik može kupiti u PETROL eShop internetskoj trgovini ili na mrežnoj stranici Petrol Ticket ili na ostalim internetskim stranicama PETROLA.

3. Tehnički zahtjevi

Preuzimanje mobilne aplikacije

Ovisno o vrsti pametnog telefona ili tableta te raspoloživosti, korisnik može preuzeti mobilnu aplikaciju preko internetskih ili mobilnih trgovina za mobilne aplikacije na način i pod uvjetima utvrđenima za odabrane internetske mobilne trgovine:

 • Apple iOS: App Store i
 • Google Android: Google Play Store.

Korištenje mobilne aplikacije besplatno je za korisnika koji je dužan platiti prijenos podataka koje mu odabrani operater zaračunava prema cjeniku na snazi. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je u prikladnoj mreži i u inozemstvu (roaming), pri čemu se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu prema cjeniku na snazi odabranog operatera za prijenos podataka u inozemstvu.

Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje korištenje 5G, LTE mreže ili fiksne elektroničke komunikacijske mreže. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 3G i 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te radi sporije.

Mobilna aplikacija djeluje u operativnim sustavima iOS (Apple) ili Android (Google). Mobilna aplikacija radi samo na Huawei uređajima koji i dalje podržavaju Google usluge. Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć. PETROL zadržava pravo ne jamčiti punu kompatibilnost aplikacije sa svim verzijama operativnih sustava. Unatoč nastojanjima za kompatibilnost sa širokim rasponom operativnih sustava, korisnici mogu naići na probleme ako koriste verzije starije od dvije (2) glavne verzije u odnosu na najnoviju verziju.

4. Registracija, prijava i otkazivanje

Registracijom i prijavom u mobilnu aplikaciju korisnik može pristupiti svim funkcijama mobilne aplikacije, kao što je detaljnije opisano u poglavlju „6. Korištenje mobilne aplikacije“ ovih Općih uvjeta. Za prijavu u mobilnu aplikaciju korisniku je potreban korisnički račun koji kreira pri registraciji unošenjem traženih osnovnih podataka (e-adresa, država, lozinka).

Označivanjem odgovarajućeg polja pri registraciji u mobilnoj aplikaciji korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao opće uvjete koji su na snazi te da se slaže s njima i potpuno ih prihvaća, čime potvrđuje da je napunio 15, odnosno 18 godina (za korisnike u Hrvatskoj) godina i ispunjava ostale uvjete korištenja mobilne aplikacije utvrđene ovim Općim uvjetima.

Prijavljeni korisnik može u mobilnoj aplikaciji izraditi novu Petrol klub karticu vjernosti te si tako omogućiti upotrebu dodatnih funkcionalnosti koje su dostupne samo vlasnicima Petrol klub kartica. Za izradu Petrol klub kartice vjernosti korisnik mora dati sljedeće podatke: ime, prezime, državu, adresu, datum rođenja, broj mobitela i spol. Nakon toga slijedi provjeravanje unesenoga telefonskog broja. Za uspješno kreiranje nove Petrol klub kartice vjernosti potrebno je dati suglasnost na Opće uvjete korištenja Petrol klub kartice vjernosti koji su objavljeni na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.

Ako korisnik već ima Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti, može ih povezati s korisničkim računom.

Pri povezivanju svoje Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti s korisničkim računom mobilne aplikacije korisnik dobiva uvid u podatke zapisane na svojoj Petrol klub kartici vjernosti ili Petrol klub platnoj kartici vjernosti (broj prikupljenih Zlatnih bodova, ostvarene pogodnosti, uplaćene kredite, limit itd.). Za povezivanje postojeće Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice s korisničkim računom, korisnik u odgovarajući odjeljak u mobilnoj aplikaciji upisuje sljedeće podatke: ime, prezime, državu i adresu. Ako se uneseni podatci podudaraju s podatcima koje PETROL već ima o korisniku kartice, sljedeći je korak unos broja kartice ili skeniranje koda kartice, čime se postojeća Petrol klub kartica vjernosti ili Petrol klub platna kartica povezuje s mobilnom aplikacijom.

Uspješnom registracijom i prijavom u mobilnu aplikaciju te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korisnik dobiva mogućnost uvida u plaćene račune za kupnju obavljenu iz mobilne aplikacije, a povezivanjem svoje Petrol klub platne kartice vjernosti ili Petrol klub kartice vjernosti odnosno nove virtualne Petrol klub kartice vjernosti i pregled ostvarenih pogodnosti, uplaćenoga kredita i limita svoje Petrol klub platne kartice vjernosti. Obvezni podatci nužni su za daljnje postupke prijave i komunikaciju pri poslovanju s registriranim korisnikom i prijavljenim korisnikom, kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim osnovama. U slučaju da korisnik ne želi proslijediti bilo koji obvezni podatak u postupku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije, a samim time ni kreirati korisnički račun te se koristiti mobilnom aplikacijom.

4.1 Opoziv registracije ili otuđenje telefona/računala

U slučaju otuđenja telefona korisnika ili želje za brisanjem korisničkog računa korisnik može unutar mobilne aplikacije podnijeti zahtjev za brisanje korisničkog računa. Brisanje korisničkog računa korisnik može izvesti i pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66 odnosno pisanom obaviješću na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „Otkazivanje registracije” ili PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, ZAGREB, 10000 s naznakom „preklic” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu dpo@petrol.si, s naznakom „Otkazivanje registracije” ili zop@petrol.hr s naznakom „Otkazivanje registracije” Nakon konačne potvrde brisanja korisničkoga računa bit će izbrisan korisnički račun i pripadajući osobni podatci. Nije moguće otkazati brisanje korisničkog računa, nego korisnik može samo stvoriti, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim Općim uvjetima.

U slučaju da pri brisanju korisničkog računa na Petrol klub računu ostanu neiskorištena sredstva, korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub karticom vjernosti te preko njih nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

U slučaju da korisnik posjeduje virtualnu Petrol klub karticu vjernosti ili fizičku Petrol klub karticu vjernosti ili platnu karticu vjernosti kojima je istekla valjanost, korisnik može postupiti u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

S obzirom na to, PETROL preporučuje korisnicima da prije isteka valjanosti fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti iskoriste sva neiskorištena sredstva.

U slučaju da korisniku istekne valjanost fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti koju je povezao s mobilnom aplikacijom, korisnik se više neće moći koristiti mobilnom aplikacijom s dodatnim funkcijama definiranima u ovim Općim uvjetima koji se odnose na Petrol klub kartice. U tom će se slučaju korisnik moći koristiti mobilnom aplikacijom bez pogodnosti i dodatnih funkcija koje se odnose na Petrol klub kartice.

5. Općenito o sredstvima plaćanja i plaćanju

Korisnika obvezuju Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe. Cijene energenata, robe, usluga i digitalnih sadržaja vidljive su na prodajnim mjestima PETROL i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u valuti koja je službena u državi u kojoj se korisnik nalazi i u kojoj je dostupno korištenje mobilne aplikacije te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito navedeno drukčije. Nakon što potvrdi kupnju, korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe, usluge i digitalnih sadržaja nije drukčije utvrđeno u ovim Općim uvjetima.

Pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja iz mobilne aplikacije primjenjuju se cijene koje vrijede u trenutku slanja narudžbe, tj. one cijene koje se primjenjuju u trenutku kada informacijski sustav tvrtke PETROL zaprimi narudžbu. PETROL zadržava pravo na dnevne izmjene cijena robe, usluga i digitalnih sadržaja odnosno izmjene cijena tijekom dana bez prethodnog obavješćivanja korisnika.

Ako PETROL prešuti ili izričito uvjetuje kupnju robe, pružanje usluga ili isporuku digitalnog sadržaja djelomičnim ili punim plaćanjem predujma te isporuči robu, izvrši uslugu ili isporuči digitalni sadržaj nakon primitka predujma, prilikom isporuke robe, obavljanja usluge ili isporuke digitalnog sadržaja mora obračunati i platiti potrošaču kamate od plaćenog predujma po kamatnoj stopi referentne banke: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Ljubljana (referentna banka za Sloveniju). Bez obzira na navedeno, PETROL nije dužan potrošaču isplatiti kamatu za primljeni predujam, ako je predujam plaćen manje od tri radna dana prije dana izvršenja isporuke, pružanja usluge ili isporuke digitalnog sadržaja. Smatra se da je PETROL ispunio svoju obvezu plaćanja kamata za primljeni predujam ako snizi redovnu cijenu robe ili usluge ili digitalnog sadržaja i to je sniženje veće ili jednako iznosu obračunane kamate.

Za isporuku dobara ili usluga PETROL mora izdati račun i predati ga korisniku.

PETROL izdaje račun po primitku kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja unaprijed, korisniku se unutar mobilne aplikacije kreira račun u PDF formatu.

Vklopi razum, zahtevaj račun!

5.1 Postupak plaćanja podržanim sredstvom plaćanja

Pri postupku kupnje iz mobilne aplikacije, ona korisniku nudi sredstvo plaćanja koje je korisnik prethodno odabrao za kupnju određene usluge/robe. Na tome mjestu korisnik može zamijeniti zadano sredstvo plaćanja bilo kojim drugim sredstvom plaćanja ponuđenim u mobilnoj aplikaciji. Korisnik u mobilnoj aplikaciji može dodati/ukloniti sredstva plaćanja na način definiran u točki 5.2 ovih Općih uvjeta.

Korisnik obavlja kupnju na način da odabere sredstvo plaćanja i pritiskom na gumb POTVRDI SREDSTVO PLAĆANJA potvrđuje narudžbu robe, usluge i digitalnih sadržaja uz obvezu plaćanja, čime se smatra kako je ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika sklopljen. U fazi POTVRDE narudžbe korisnik može obustaviti postupak kupnje i sklapanja ugovora tako da ne potvrdi plaćanje.

Nakon što potvrdi kupnju, korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe, usluge i digitalnih sadržaja nije drukčije utvrđeno u ovim Općim uvjetima.

Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja povezano je s odobrenim limitom korištenja pojedinačnoga korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s korisnikom. U slučaju prekoračenja limita 

odabranog sredstva plaćanja, plaćanje mobilnom aplikacijom neće biti moguće.

Korisnika obvezuje trenutačna verzija ovih Općih uvjeta koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje/slanja narudžbe iz mobilne aplikacije.

5.2 Postupak dodavanja i pohrane podržanih sredstava plaćanja

Korisnik može u izborniku mobilne aplikacije uređivati, dodavati ili uklanjati sredstva plaćanja navedena u točki 5.3 ovih Općih uvjeta.

Platne ili kreditne kartice koje su izdale banke korisnik dodaje u aplikaciju na način da unese osnovne podatke o platnoj kartici, koji su nužni za plaćanje (broj kartice, ime na kartici, valjanost kartice, CVV ili CVC broj). U svrhu provjere valjanosti kartice tvrtka PETROL provest će predautorizaciju korisnikove platne ili kreditne kartice. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice korisnik će biti preusmjeren na siguran kanal korisnikove banke za povezivanje platnih kartica (mobilna aplikacija banke za potvrdu plaćanja). Za veću sigurnost podataka aplikacija će izvršiti provjeru korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira. U slučaju uspješnog dodavanja kartice ona se postupkom tokenizacije pohranjuje u obliku žetona u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja . Tokenizacija je obvezna ako korisnik želi platiti robu, usluge i digitalne sadržaje u mobilnoj aplikaciji platnim karticama.

Na temelju žetona stvorenoga tokenizacijom mobilna aplikacija može provesti naknadna plaćanja bez ponovnog upisa svih podataka o platnim ili kreditnim karticama od strane korisnika te dobiti osnovne, nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji u svrhu transparentnosti odabira sredstava plaćanja. Tako formiran žeton nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podatci o korisnikovoj platnoj ili kreditnoj kartici i o samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja i PETROL im ne može pristupiti.

Nakon što korisnik u mobilnu aplikaciju unese podatke o platnoj kartici, koji su navedeni u točki 5.3.4 ovih Općih uvjeta, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti itd.) preuzima usmjerivač plaćanja primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields koji sve te podatke sigurno preuzima iz sustava iframe.

Pri dodavanju kreditnih i platnih kartica za sredstvo plaćanja u mobilnoj aplikaciji sve korake obavlja usmjerivač plaćanja, što znači da PETROL uopće nije u kontaktu s podatcima o kreditnoj kartici i s njom povezanom transakcijom. Naknadna plaćanja kreditnom karticom obavljaju se prema sustavu tokenizacije u skladu s ovim Općim uvjetima kako je obrazloženo u gornjem tekstu.

Također se i za plaćanja mBills mobilnim novčanikom provodi proces povezivanja aplikacije i mobilnog novčanika uz pomoć tokenizacije. Brisanje poveznice s mobilnim novčanikom mBills korisnik uređuje u mobilnoj aplikaciji mBills.

Ovisno o dogovoru korisnika s izdavateljem sredstva plaćanja, tokenizacija može dovesti do toga da u određenim slučajevima nije nužna potvrda plaćanja, tj. unos sigurnosne lozinke pri uporabi tokeniziranog sredstva plaćanja, zbog čega PETROL preporučuje korisnicima da se pobrinu za odgovarajuću zaštitu telefona i tableta na kojima imaju instaliranu mobilnu aplikaciju.

Korisnik u izborniku mobilne aplikacije može uređivati i dodavati Petrol poslovne platne kartice koje su navedene u točki 5.3.2., i to tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koji su nužni za plaćanje (broj kartice, valjanost kartice, ime i prezime vlasnika kartice (tip I i J) ili porezni broj tvrtke (tip P, R, A, V, D i O) te PIN kartice).

Za uspješno dodavanje Petrol poslovnih platnih kartica tipa P, R, A, V, D i O potrebna je predautorizacija administratora kartica na stranici tvrtke u kojoj je vlasnik kartice zaposlen. Autorizacije Petrol poslovnih platnih kartica tipa P, R, A, V, D i O uređuju se na B2B portalu u aplikaciji „Poslovna kartica“, u kartici Autorizacije PETROL GO. Administrator na tome mjestu unosi e-adresu (korisničko ime) koju zaposlenik koristi za prijavu u aplikaciju PETROL GO. Na taj način administrator autorizira korištenje Petrol poslovne platne kartice u aplikaciji PETROL GO za pojedinog zaposlenika.

Korisnik može u svakom trenutku izbrisati platne kartice spremljene u aplikaciji. Ta mogućnost dostupna je na popisu sredstava plaćanja, odabirom postavki spremljene kartice pojavljuje se opcija „Ukloni karticu“.

5.3 Podržana sredstva plaćanja

U nastavku teksta definirana su sredstva plaćanja s kojima je moguće plaćanje u mobilnoj aplikaciji.

5.3.1. PETROL klub kartice

Posjedovanjem Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti korisnik postaje član Petrol kluba, a samim time i korisnik Petrol klub računa koji može povezati s mobilnom aplikacijom. Tako korisnik dobiva mogućnost da korištenjem mobilne aplikacije ostvari pogodnosti koje su dostupne članovima Petrol kluba, definirane u Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

5.3.1.1. Petrol klub kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pod uvjetom da na svojoj Petrol klub kartici vjernosti, tj. na Petrol klub računu povezanome s njom ima uplaćen odgovarajući iznos sredstava koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe, usluga i digitalnih sadržaja za uspješno plaćanje.

Korisnik može uplatiti kredit na svoju Petrol klub karticu vjernosti plaćanjem na fizičkome prodajnome mjestu izdavatelja.

Korisnik može uplatiti sredstva na svoju Petrol klub karticu vjernosti na način da na ulaznoj stranici mobilne aplikacije, na prikazu Petrol klub kartice odabere natpis KARTICA čime se otvara zaslon s prikazom EAN koda njegove Petrol klub kartice vjernosti i pripadajućeg Petrol klub računa. Korisnik predoči EAN kod Petrol klub kartice vjernosti prodavatelju na prodajnome mjestu PETROL koji ga očitava i korisniku uplaćuje sredstva u visini zaprimljenog iznosa novca. Najveći iznos sredstava koji se može uplatiti na Petrol klub karticu vjernosti te sva ostala prava i obveze korisnika koje se odnose na sredstva podrobnije su definirani u Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti.

Isplata uplaćenih sredstava (npr. na tekući račun, u obliku gotovine i sl.) korisniku nije moguća. Korištenje sredstava moguće je samo pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja na prodajnim mjestima PETROLA odnosno određene robe, usluga i digitalnih sadržaja iz ponude tvrtke PETROL iz mobilne aplikacije na daljinu.

5.3.1.2. Petrol klub platna kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub platnu karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja ovisno o raspoloživom limitu koji su međusobno dogovorili korisnik i PETROL te koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe, usluga i digitalnih sadržaja radi uspješnog plaćanja.

Korisnik može obaviti kupnju do iznosa od 25,00 EUR (s uključenim PDV-om) Petrol klub platnom karticom vjernosti bez unosa sigurnosne lozinke (PIN koda), dok svaka kupnja iznad navedenog iznosa zahtijeva unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda). Za plaćanje goriva obvezan je unos sigurnosne lozinke (PIN koda), bez obzira na visinu iznosa kupnje goriva.

Unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda) moguće je zamijeniti identifikacijom biometrijskim metodama, pri čemu Petrol postupa u skladu s pravilima zaštite osobnih podataka.

U slučaju da se korisnik za kupnju robe, usluga i digitalnih sadržaja koristi sredstvima koja su uplaćena na Petrol klub račun koji je povezan s njegovom Petrol klub platnom karticom vjernosti i mobilnom aplikacijom, za uplatu sredstava i njihovo korištenje te s njima povezana ograničenja primjenjuju se odredbe točke 5.3.1.1 ovih Općih uvjeta i relevantne odredbe Općih uvjeta korištenja Petrol klub kartice vjernosti.

5.3.1.3. Kupnja robe, usluga i digitalnog sadržaja izravno na blagajni prodajnog mjesta uz EAN kod

Korisnik čija je mobilna aplikacija povezana s Petrol klub platnom karticom vjernosti ili Petrol klub karticom vjernosti može kupiti svu robu, usluge i digitalne sadržaje na blagajnama prodajnih mjesta tvrtke PETROL prema sljedećem postupku:

Korisnik na ulaznoj stranici mobilne aplikacije na prikazu Petrol klub kartice odabire natpis KARTICA. Na vrhu zaslona zatim se unutar mobilne aplikacije ispisuje EAN kod koji korisnik pokazuje prodajnom osoblju na prodajnome mjestu PETROL. Prodajno osoblje uređajem očitava EAN kod. Nakon što prodajno osoblje očita EAN kod Petrol klub kartice vjernosti, korisniku uručuje račun u tiskanom obliku. Nakon što prodajno osoblje očita EAN kod Petrol klub platne kartice vjernosti, korisnik unosi sigurnosnu lozinku (PIN kod) u POS terminal i tako potvrđuje kupnju. Prodajno osoblje zatim uručuje korisniku račun u tiskanom obliku.

5.3.2. Petrol poslovne platne kartice

Korisnik koji ima Petrol poslovnu platnu karticu dodanu u mobilnu aplikaciju, može kupovati robu, usluge i digitalne sadržaje kako je navedeno u Općim pravilima korištenja Petrol poslovnih platnih kartica koja su dostupna na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr. Za plaćanja Petrol poslovnom platnom karticom korisnik ne ostvaruje pogodnosti koje pripadaju fizičkim korisnicima kao vlasnicima Petrol klub kartica.

Korisnik koji se aplikacijom koristi u privatne i poslovne svrhe mora paziti da prije potvrde kupnje odabere i potvrdi plaćanje ispravnim sredstvom plaćanja jer naknadne promjene sredstva plaćanja nakon izvršenja plaćanja nisu moguće.

5.3.2.1. Plaćanje Petrol srebrnim poslovnim platnim karticama (tip I, J, P i R)

Korisnik može odabrati valjanu Petrol srebrnu poslovnu platnu karticu kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja ovisno o raspoloživom limitu koji su međusobno dogovorili korisnik i tvrtka PETROL te koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe, usluga i digitalnih sadržaja radi uspješnog plaćanja.

Korisnik može obaviti kupnju do iznosa od 25,00 EUR (s uključenim PDV-om) Petrol klub platnom karticom vjernosti bez unosa sigurnosne lozinke (PIN koda), dok svaka kupnja iznad navedenog iznosa zahtijeva unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda). Za plaćanje goriva obvezan je unos sigurnosne lozinke (PIN koda), bez obzira na visinu iznosa kupnje goriva.

Unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda) moguće je zamijeniti identifikacijom biometrijskim metodama, pri čemu Petrol postupa u skladu s pravilima zaštite osobnih podataka.

5.3.2.2. Plaćanje Petrol sivim poslovnim platnim karticama (tip A, V, D ili O)

Korisnik može odabrati valjanu Petrol sivu poslovnu platnu karticu kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja ovisno o raspoloživom limitu koji su međusobno dogovorili korisnik i tvrtka PETROL te koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe, usluga i digitalnih sadržaja radi uspješnog plaćanja.

Petrol sivom poslovnom platnom karticom korisnik se može koristiti samo za plaćanje goriva, za koje je uvijek obvezatan unos sigurnosne lozinke (PIN koda), bez obzira na visinu iznosa kupnje goriva.

Unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda) moguće je zamijeniti identifikacijom biometrijskim metodama, pri čemu Petrol postupa u skladu s pravilima zaštite osobnih podataka.

5.3.3. mBills

Korisnik može odabrati elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe, usluga i digitalnih sadržaja u mobilnoj aplikaciji, a iznos mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe, usluga i digitalnih sadržaja radi uspješnog plaćanja. Za uspješno plaćanje aplikacija će provesti verifikaciju korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira.

5.3.4. Ostala sredstva plaćanja, tj. kartice

U mobilnoj aplikaciji možete dodati sljedeće platne kartice kao sredstvo plaćanja:

 • MasterCard,
 • MasterCard Debit,
 • VISA,
 • VISA Debit,
 • VISA Electron, – te potencijalne ostale kartice vidljive u mobilnoj aplikaciji i na www.petrol.si.

Platna kartica mora imati funkciju internetske kupnje koja ovisi o dogovoru između izdavatelja platne kartice i korisnika. Limiti te način korištenja platne kartice i plaćanja platnom karticom isključivo su predmet dogovora između izdavatelja kartice i korisnika.

5.4 Sigurnost kupnje platnom karticom

PETROL osigurava sva nužna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Prijenos osobnih i ostalih transakcijskih podataka na mrežnoj stranici obavlja se u sigurnom načinu rada putem protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatci se kodiraju i prenose na poslužitelj tvrtke PETROL u zaštićenu obliku. Sustav tako sprječava presretanje osobnih i ostalih transakcijskih podataka korisnika koje pošalje internetskoj trgovini / mobilnoj aplikaciji. Sigurnu autorizaciju i transakcije platnim i kreditnim karticama te usluge prosljeđivanja pruža izabrani pružatelj platnih usluga koji u skladu sa svojim uvjetima poslovanja i protokolom 3D secure 2.0 odnosno drugim načinom snažne autentifikacije klijenata, koji odredi izdavatelj sredstva plaćanja, uz iznimku Petrol klub platne kartice vjernosti i Petrol poslovne platne kartice, za čiju je sigurnost autorizacije i transakcije te usluge prosljeđivanja zadužen PETROL. Autorizacije kartica obavljaju se u stvarnom vremenu provjeravanjem podataka u bankovnom sustavu istog trenutka. Sigurnost kupnje osigurava se pridržavanjem svih primjenjivih zakonskih obveza i preporuka slovenske i međunarodnih udruga za zaštitu potrošača.

5.5 Obveze PETROLA u slučaju uvjeta kupnje putem mobilne aplikacije uz plaćanje unaprijed

Ako PETROL prešuti ili izričito uvjetuje kupnju robe, pružanje usluga ili isporuku digitalnog sadržaja djelomičnim ili punim plaćanjem predujma te isporuči robu, izvrši uslugu ili isporuči digitalni sadržaj nakon primitka predujma, prilikom isporuke robe, obavljanja usluge ili isporuke digitalnog sadržaja mora obračunati i platiti potrošaču kamate od plaćenog predujma po kamatnoj stopi referentne banke: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Ljubljana (referentna banka za Sloveniju). Bez obzira na navedeno, PETROL nije dužan potrošaču isplatiti kamatu za primljeni predujam, ako je predujam plaćen manje od tri radna dana prije dana izvršenja isporuke, pružanja usluge ili isporuke digitalnog sadržaja. Smatra se da je PETROL ispunio svoju obvezu plaćanja kamata za primljeni predujam ako snizi redovnu cijenu robe ili usluge ili digitalnog sadržaja i to je sniženje veće ili jednako iznosu obračunane kamate.

6. Korištenje mobilne aplikacije
6.1 Neregistrirani ili neprijavljeni korisnik

Neregistrirani ili neprijavljeni korisnik ne može se koristiti mobilnom aplikacijom jer je za njezinu upotrebu potrebna registracija ili prijava postojećim Moj Petrol računom. Može samo prijaviti neispravnosti u radu mobilne aplikacije.

6.2 Registrirani i prijavljeni korisnik

Registrirani i prijavljeni korisnik ima na raspolaganju sljedeće (ograničene) funkcije mobilne aplikacije:

 • mogućnost uređivanja korisničkog računa, podataka, lozinke, suglasnosti i podnošenja zahtjeva za brisanje korisničkog računa i pripadajućih osobnih podataka
 • mogućnost povezivanja postojeće Petrol klub kartice vjernosti i Petrol klub platne kartice vjernosti
 • mogućnost učlanjivanja u Petrol klub i kreiranje nove Petrol klub kartice vjernosti
 • mogućnost dodavanja sredstva plaćanja (Visa, Mastercard, Petrol poslovne platne kartice itd.)
 • uvid u povijest obavljenih plaćanja za prošle dvije godine mogućnost aktivacije poreznog računa
 • mogućnost postavljanja aplikacije
 • Upute za upotrebu mobilne aplikacije
 • mogućnost dijeljenja poveznice za instaliranje mobilne aplikacije PETROL GO
 • uvid u opće uvjete aplikacije
 • mogućnost prikaza prodajnih mjesta tvrtke PETROL na karti i njihovih detalja (radno vrijeme, podatci za kontakt, cijene goriva, mogućnost navigacije)
 • mogućnost pregledavanja proizvoda u rubrici Naruči i preuzmi, Kupi putem interneta, Koncerti i događanja…
 • Mogućnost pregledavanja digitalnog Petrol klub kataloga
 • mogućnost prijave neispravnosti u radu mobilne aplikacije
 • mogućnost plaćanja mobilnom aplikacijom
6.3 Prijavljeni korisnik koji je također član Petrol kluba i ima Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti povezanu s mobilnom aplikacijom

Kao član Petrol kluba koji je svoju postojeću Petrol klub karticu ili Petrol klub platnu karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom, odnosno u mobilnoj aplikaciji kreirao novu Petrol klub karticu, osim funkcionalnosti navedenih u točki 6.2, korisniku su dostupne i sljedeće funkcionalnosti mobilne aplikacije koje omogućuju:

 • pregledavanje pogodnosti učitanih na njegov Petrol klub račun
 • prikaz broja Zlatnih bodova koji se nalaze na njegovu Petrol klub računu
 • prikaz crtičnoga koda njegove Petrol klub kartice
 • prikaz iznosa sredstava uplaćenih na njegov Petrol klub račun
 • prikaz limita korištenja u slučaju posjedovanja Petrol klub platne kartice vjernosti
 • prikaz svih prikupljenih pogodnosti koje je primio ili prikupio kao član Petrol kluba
 • Mogućnost korištenja popusta, promocija i pogodnosti koje vrijede za vlasnike pojedinačne Petrol klub kartice sukladno važećim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim uvjetima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti ili aktualnim promocijama Petrol kluba koje su objavljene na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.
 • pri plaćanju mobilnom aplikacijom dobivanje Zlatnih bodova i drugih pogodnosti kao vlasnik pojedine Petrol klub kartice u skladu s pripadajućim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti ili aktualnim akcijama Petrol kluba, koje su objavljene na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.
6.4 Kupnja i plaćanje putem mobilne aplikacije

Prije početka korištenja mobilne aplikacije korisnik se registrira i prijavljuje te u aplikaciju sprema jedno od sredstava plaćanja kojim će obavljati plaćanja.

6.4.1. Kupnja i plaćanje energenata putem mobilne aplikacije (dostupno u Sloveniji i u Hrvatskoj)

Korisnik može putem mobilne aplikacije kupovati energente prema sljedećem postupku:

1. Po dolasku na prodajno mjesto PETROL određuje svoju točnu lokaciju na način da na crvenom zaslonu aplikacije pritisne tipku s QR kodom Skeniraj i plati, skenira oznaku mjesta točenja goriva na prodajnome mjestu PETROL na kojem je moguća kupnja putem mobilne aplikacije. Moguće je utvrditi i potvrditi mjesto točenja goriva tako da na tome mjestu skenirate kod ili ručno unesete kod mjesta točenja goriva / prodajnog mjesta PETROLA u mobilnu aplikaciju. PETROL će označiti (npr. QR kodom, EAN kodom ili drugom jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju je moguće fotografirati mobilnom aplikacijom i/ili ručno unijeti u mobilnu aplikaciju) mjesta točenja goriva / prodajna mjesta s energentima koja omogućuju kupnju putem mobilne aplikacije.

2. Korisnik mobilne aplikacije u sljedećoj će fazi potvrditi ponuđenu lokaciju i broj mjesta točenja goriva.

3. Zatim će korisnik mobilne aplikacije odabrati način plaćanja i potvrditi korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unijeti odgovarajuću sigurnosnu lozinku (PIN kod) odnosno potvrditi kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika, uz obvezu plaćanja. Prije unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora i/ili promijeniti narudžbu. Za uspješno plaćanje aplikacija će provesti verifikaciju korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira.

U slučaju kupnje energenata korisnik daje izričitu suglasnost da PETROL ima pravo od faze potvrđivanja sredstva plaćanja do unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI provjeriti korisnikov osobni limit korištenja odabranog sredstva plaćanja te ga obavijestiti o njegovu prekoračenju prije početka točenja goriva.

4. Nakon potvrde uplate, korisnik ostavlja telefon u automobilu, slijedi točenje goriva/energenta.

U slučaju prekoračenja limita korištenja odabranog sredstva plaćanja korisnik se neće moći koristiti mobilnom aplikacijom za plaćanje energenata u određenom trenutku na određenome prodajnom mjestu tvrtke PETROL. Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja vezano je za odobreni limit korištenja pojedinačnoga korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s korisnikom. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja korisnik će iz mobilne aplikacije moći platiti iznos kupnje samo do visine limita korištenja odabranog sredstva plaćanja. Taj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju iz mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja. U slučaju da korisnik ne dovrši potvrđivanje plaćanja na zahtjev izdavatelja sredstva plaćanja ili na kartici ne bude dovoljno sredstava, korisnik će biti pozvan da energent plati na blagajni prodajnog mjesta PETROL.

5. U idućoj će fazi korisnik biti upoznat s natočenom i preuzetom količinom robe, tj. odabranog energenta, s cijenom koja mu je prikazana na samome mjestu točenja goriva, tj. agregatu, prije sklapanja ugovora, te s povezanim točnim iznosom kupoprodajne cijene. Korisnik je dužan upoznati se s navedenim informacijama i potvrditi po potrebi, nakon obavljene kupnje od PETROLA će dobiti račun u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u profilu mobilne aplikacije „Povijest plaćanja”. Prije napuštanja prodajnog mjesta PETROL korisnik mora provjeriti uspješnost plaćanja.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga napusti prodajno mjesto nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje, PETROL će teretiti korisnika za neplaćeni iznos, tj. pokrenuti postupak ovrhe i druge pravne postupke kako bi zaštitio vlastita prava i pravni položaj. Kada je riječ o energentima, PETROL radi zaštite od požara može odrediti i količinsko ograničenje pojedinačne kupnje.

6.4.2. Kupnja i plaćanje Kave na putu (dostupno u Sloveniji i u Hrvatskoj)

Korisnik može kupiti Kavu na putu prema sljedećem postupku:

 1. Na crvenom zaslonu mora pritisnuti gumb s QR kodom Skeniraj i plati.
 2. Skenira QR kod na desnom rubu aparata za kavu ili ručno unosi broj koji je ispod QR koda.
 3. Odabire željeni napitak u mobilnoj aplikaciji.
 4. Slijedi korak odabira cijene napitka, odnosno korištenje pogodnosti koje vrijede za pojedine vlasnike Petrol klub kartice sukladno relevantnim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim uvjetima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti ili aktualnim promocijama Petrol kluba koje su objavljene na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.
 5. Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava. Taj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju iz mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja. Za uspješno plaćanje aplikacija će provesti verifikaciju korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira.
 6. Potvrđuje točenje napitka pritiskom na gumb „Natoči“ u mobilnoj aplikaciji uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. U fazi koja prethodi pritisku na gumb „Natoči“ u mobilnoj aplikaciji ili odabiru napitka na aparatu za kavu korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora tako da ne potvrdi plaćanje i točenje odabranog napitka.
 7. U idućoj će fazi PETROL korisniku isporučiti račun u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u izborniku mobilne aplikacije „Povijest plaćanja”.
6.4.3. Kupnja i plaćanje pranja vozila i dodataka (dostupno u Sloveniji)

Korisnik može platiti pranje vozila prema sljedećem postupku:

 1. Na crvenom zaslonu mora pritisnuti gumb s QR kodom Skeniraj i plati.
 2. Potvrđuje svoju lokaciju koju mobilna aplikacija utvrđuje pomoću ugrađenog GPS uređaja odnosno skenira QR kod ili ručno unese broj autopraonice koji je prikazan ispod odgovarajućega QR koda.
 3. Odabere željenu vrstu pranja te cijenu (punu ili s popustom koji vrijedi za vlasnike pojedinačne Petrol klub kartice sukladno važećim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim uvjetima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti ili aktualnim promocijama Petrol kluba koje su objavljene na mrežnoj stranici www.petrol.si).
 4. Petrol može korisniku ponuditi mogućnost kupnje žetona za usisavanje i eventualnih dodatnih proizvoda u ponudi.
 5. Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje upotrebu odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI, uz obvezu plaćanja. Pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika, uz obvezu plaćanja. Taj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju s mrežne stranice ili iz mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja. Za uspješno plaćanje aplikacija će provesti verifikaciju korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira. Prije pritiska na gumb POTVRDI i upisom lozinke korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora ili izmijeniti narudžbu.
 6. Mobilna aplikacija generira kod od šest znakova i prikazuje ga na zaslonu mobilne aplikacije zajedno s brojem žetona za usisavanje i popisom dodataka ako ih je korisnik kupio.
 7. Korisnik pokazuje dobiveni kod i broj kupljenih dodataka upravitelju autopraonice.
 8. Odmah nakon potvrđivanja kupnje jednog od odabranih načina pranja ili dodataka, PETROL korisniku isporučuje račun za obavljenu kupnju u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u izborniku mobilne aplikacije „Povijest plaćanja”.
 9. Kupon za pranje vozila vrijedi 24 sata od kupnje, odnosno izdavanja računa.
6.4.4. Kupuj uz PETROL GO

Korisnik može u rubrici „Kupi“ pregledavati i naručiti proizvode iz rubrike „Naruči i preuzmi", provjeriti ponudu za online kupnju na Petrol eShopu ili bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici, aktualna događanja i usluge. U slučaju online kupnje, korisnik se preusmjerava na mrežne stranice koje nisu dio aplikacije PETROL GO. Na gore spomenutim mrežnim stranicama postupak kupnje započinje i završava neovisno o aplikaciji PETROL GO.

6.4.5. Kupnja hrane i pića te ostale robe i digitalnih sadržaja prikazanih u rubrici „Naruči i preuzmi“ (u daljnjem tekstu „Naruči i preuzmi” - dostupno u Sloveniji i u Hrvatskoj)

Korisnik može kupiti svježe pripremljenu hranu i piće s oznakom FRESH te proizvode Hip Shop prikazane u mobilnoj aplikaciji u rubrici „Naruči i preuzmi” prema sljedećem postupku:

 1. Na crvenom zaslonu aplikacije odabire ikonu košarice, preko koje ulazi u rubriku „Naruči i preuzmi“.
 2. Korisnik na karti odabire željenu lokaciju prodajnog mjesta koje nudi „Naruči i preuzmi” na kojemu namjerava preuzeti naručene proizvode.
 3. Kada je GPS lokacija dostupna, automatski se bira najbliža lokacija prodajnog mjesta koja nudi opciju „Naruči i preuzmi”, a korisnik ju može i ručno promijeniti.
 4. U slučaju da korisnik u rubrici „Naruči i preuzmi“ odabere lokaciju pojedine Manifestacije ili javne priredbe (npr. Stožice, Planica i sl.), prikazuje mu se kategorija Manifestacije, unutar koje može u mobilnoj aplikaciji pregledavati proizvode koji su dostupni na izabranoj Manifestaciji i koje korisnik može dodati u košaricu. Korisnik može preuzeti naručene proizvode samo na ovlaštenome prodajnome mjestu PETROLA na Manifestaciji.
 5. Korisnik u mobilnoj aplikaciji pregledava ponudu proizvoda i dodaje željene proizvode u košaricu, a može i prilagođivati količinu, tj. mjernu jedinicu odabranih proizvoda. Ako je za pojedini proizvod dostupno više cijena, one će biti prikazane, ali će korisnik moći odabrati samo cijenu proizvoda ili koristiti pogodnosti koje može izabrati, ovisno o mogućnostima koje vrijede za vlasnike pojedine Petrol klub kartice sukladno relevantnim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim uvjetima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti ili aktualnim promocijama Petrol kluba, koje su objavljene na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr.
 6. PETROL u opisu pojedinačnog proizvoda navodi glavna svojstva proizvoda u opsegu koji odgovara nositelju podataka te informacije o potencijalnim alergenima koje sadržava navedeni proizvod i ostale zakonom propisane obavijesti.
 7. Prilikom kupnje hrane koja dopušta varijacije i sastojke, korisnik može označavanjem/odznačavanjem dati informacije o željenim sastojcima u hrani/piću i odabranim dodatcima iz skupine dodataka, ako je izbor ponuđen pri prikazu pojedine hrane/ pića.
 8. Za pregled i moguće ispravke odabranih proizvoda korisnik treba pritisnuti gumb „košarica”. Odabir proizvoda u košarici potvrđuje pritiskom na gumb NASTAVI NA PREUZIMANJE.
 9. Ako košarica sadržava proizvode za čiju kupnju, u skladu sa zakonima koji su trenutačno na snazi, postoje starosna ograničenja i/ili drugi zakonski uvjeti za kupnju tih proizvoda, osobito ako je riječ o kupnji alkoholnih pića, kao što je detaljnije definirano u točki 6.6 ovih Općih uvjeta, korisnik će pri označivanju određenog polja za potvrdu prije potvrde i predaje narudžbe u mobilnoj aplikaciji biti pozvan potvrditi da ispunjava starosna ograničenja i ostale zakonske uvjete za kupnju takvih proizvoda, u suprotnom neće moći obaviti narudžbu za kupnju ovih proizvoda. U slučaju da se u košarici nalaze proizvodi za koje, u skladu sa zakonima koji su trenutačno na snazi, postoje vremenska ograničenja za njihovu prodaju ili kupnju, korisnik će biti obaviješten kada ili do kada može, u skladu s tim zakonima preuzeti pojedinu vrstu proizvoda na odabranome prodajnome mjestu, odnosno do koliko sati ili nakon koliko sati više neće biti moguće preuzimanje tih proizvoda na odabranome prodajnome mjestu, kao što je za alkoholna pića detaljnije definirano u točki 6.6 ovih Općih uvjeta. Narudžba i kupnja takvih proizvoda, osobito alkoholnih pića, nije dopuštena nakon isteka zakonskih okvira za njihovu kupnju, a nije moguće ni njihovo preuzimanje na odabranom Petrolovu mjestu za preuzimanje. Odredbe o vremenskim ograničenjima odnose se samo na kupnju proizvoda u Sloveniji.
 10. U sljedećem koraku potrebno je odabrati način preuzimanja, odrediti vrijeme i mjesto preuzimanja te potvrditi narudžbu pritiskom na tipku ZAVRŠI NARUDŽBU i potvrditi narudžbu pritiskom na tipku POTVRDI SREDSTVO PLAĆANJA.
 11. Pritiskom na gumb POTVRDI SREDSTVO PLAĆANJA uz obvezu plaćanja sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. Taj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju s mrežne stranice ili iz mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja. Prije pritiska na gumb POTVRDI SREDSTVO PLAĆANJA korisnik može prekinuti postupak sklapanja ugovora i/ili promijeniti narudžbu. Za uspješno plaćanje aplikacija će provesti verifikaciju korisnika na način da će biti potrebno unijeti lozinku koju korisnik koristi za prijavu u aplikaciju, a može se zamijeniti biometrijskim podatcima ako ih korisnik aktivira.
 12. Nakon sklapanja ugovora više nije moguće promijeniti sadržaj narudžbe zbog prethodno obavljene platne transakcije sredstvima vašim odabranim sredstvom plaćanja. Korisnik može promijeniti vrijeme preuzimanja proizvoda ili potpuno odustati od narudžbe proizvoda do 60 minuta prije vremena preuzimanja određenoga u narudžbi. Korisnik može promijeniti vrijeme preuzimanja proizvoda ili otkazati narudžbu odnosno ugovor tako da nazove odabrano prodajno mjesto koje će korisniku potvrditi promjenu ili otkazivanje narudžbe.
 13. Nakon potvrde narudžbe mobilna aplikacija generira kod od osam znakova i prikazuje ga zajedno s QR kodom koji se upotrebljava za preuzimanje naručenih proizvoda na prodajnome mjestu određenome u narudžbi.
 14. Korisnik preko skočne obavijesti ili SMS-om koji šalje prodajno mjesto tvrtke PETROL zaprima potvrdu i kod od osam znakova ili odbijanje kupnje.
 15. U slučaju da PETROL odbije kupnju, dužan je korisniku vratiti cijeli iznos kupnje i potencijalne ostale troškove transakcije sredstvom plaćanja koje je korisnik upotrijebio za plaćanje.

Pri preuzimanju se korisniku izdaje elektronički račun za kupljene proizvode. Račun je vidljiv u izborniku mobilne aplikacije „Povijest plaćanja”. U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga ne preuzme naručene proizvode nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje (preuzimanje proizvoda), PETROL će teretiti korisnika za cjelokupni iznos naručenih proizvoda.

Korisnik je upoznat i suglasan je s tim da PETROL može odbiti izdavanje odnosno predaju naručenih i kupljenih proizvoda na mjestu preuzimanja te jednostrano raskinuti sklopljeni ugovor o kupoprodaji proizvoda za koje u skladu s trenutačnim zakonima postoje starosna i druga zakonska ograničenja za njihovu kupnju ako se pokaže da korisnik pri preuzimanju naručenih i kupljenih proizvoda preko mobilne aplikacije ne ispunjava zahtijevana starosna ograničenja i ostale zakonske uvjete za kupnju, kao što je to pobliže definirano u točki 6.6ovih Općih uvjeta.

Korisnik je suglasan s tim da u slučaju nepredviđenih okolnosti koje onemogućuju izvršenje poslane narudžbe PETROL može otkazati ugovor o kupoprodaji proizvoda u roku od pet minuta od zaprimanja narudžbe, o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti korisnika.

U opravdane okolnosti posebno ubrajamo:

 • okolnosti koje su po naravi viša sila,
 • nedostatak sirovina za izradu,
 • sve smetnje u radnom procesu koje utječu ili bi mogle utjecati na pravodobno izvršenje narudžbe.

U slučaju da korisnik kasni s preuzimanjem proizvoda koji su navedeni pod rubrikom „Naruči i preuzmi“ (svježe pripremljena hrana i pića s oznakom „FRESH“) više od 10 minuta, PETROL ga može kontaktirati i pozvati ga da preuzme proizvode u najkraćemu mogućem roku.

U slučaju da narudžba nije preuzeta u roku od 30 minuta od isteka odabranog vremena preuzimanja, korisnik je suglasan da PETROL više nije dužan čuvati naručene „FRESH” proizvode te da ih može odbaciti.

Korisnik je upoznat s činjenicom da su „FRESH” proizvodi namijenjeni trenutačnoj konzumaciji te da su zapakirani na odgovarajući način kako bi ih stranke mogle ponijeti sa sobom. PETROL ne odgovara za lošu kvalitetu proizvoda (npr. hladni proizvodi i sl.) u slučaju kada korisnik preuzme proizvode nakon roka navedenoga u narudžbi.

U skladu sa stavkom 3. definicije kupnje „FRESH” proizvoda PETROL jamči korisniku da će pravodobno ispuniti svoje obveze kako bi mu odabrani proizvodi bili raspoloživi unutar dogovorenog roka na dogovorenoj lokaciji. U slučaju da odabrano prodajno mjesto kasni s pripremom naručenih proizvoda „FRESH” više od deset minuta od dogovorenog vremena preuzimanja, korisniku se ne naplaćuje iznos odabranih proizvoda.

Sve slike proizvoda prikazanih u mobilnoj aplikaciji simbolične su.

6.5 Kupnja na daljinu

Korisnik potrošač ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda kupljenih na daljinu obavijestiti PETROL da otkazuje (vrijedi za kupce u Sloveniji), odnosno da jednostrano raskida (vrijedi za kupce u Hrvatskoj) ugovor o kupoprodaji proizvoda bez navođenja razloga za svoju odluku (u daljnjem tekstu: otkazivanje/jednostrani raskid ugovora ili rok za otkazivanje ugovora). Da bi ostvario pravo na otkazivanje/jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan nedvosmislenom izjavom obavijestiti PETROL o svojoj odluci o otkazivanju/jednostranom raskidu ugovora. Odustajanje od ugovora korisnik može prijaviti putem e-maila, uz priloženu kopiju računa ili drugog dokaza koji identificira kupnju, na e-mail adresu podpora.strankam@petrol.si ili podrska.kupcima@petrol.hr s naznakom "za PETROL GO". Korisnik također može javiti otkazivanje/jednostrani raskid ugovora pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 13. Korisniku preporučujemo da izjavu o otkazivanju/jednostranom raskidu dostavi u pisanom obliku radi osiguranja dokaza za otkazivanje/jednostrani raskid ugovora. Smatra se da je korisnik pravodobno dostavio izjavu o otkazivanju/jednostranom raskidu ugovora ako ju pošalje u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda zbog kojeg je otkazan/raskinut ugovor u skladu s valjanim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu potrošača.

Rok za otkazivanje/jednostrani raskid ugovora o kupnji robe počinje teći od dana kada:

 • potrošač ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač, stekne stvarni posjed robe
 • potrošač ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač, stječe posjed posljednjeg komada robe ako je predmet ugovora više komada robe koje je potrošač naručio u jednoj narudžbi
 • potrošač ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač, stječe posjed posljednje pošiljke ili komada robe ako se isporuka robe sastoji od nekoliko pošiljki ili komada
 • potrošač ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač, stječe stvarni posjed prvog komada robe ako je isporuka robe redovita tijekom određenog razdoblja.

Prethodni stavak također se primjenjuje na digitalni sadržaj koji se isporučuje na fizičkom nosaču podataka.

Ako je predmet ugovora, sklopljenog na daljinu, pružanje usluga ili isporuka digitalnog sadržaja, koji nije isporučen na fizičkom nosaču podataka, rok za otkazivanje/jednostrani raskid počinje teći danom sklapanja ugovora.

Stoga se smatra da je korisnik potrošač pravodobno dostavio izjavu o otkazivanju/jednostranom raskidu ugovora ako ju u slučaju kupnje robe ili digitalnog sadržaja, koji se isporučuje na fizičkom nosaču podataka, pošalje u roku od 14 dana od preuzimanja robe ili digitalnog sadržaja, koji se isporučuje na fizičkom nosaču, koji je određen za otkazivanje ugovora i u slučaju usluge ili digitalnog sadržaja, koji se ne isporučuje na fizičkom mediju, u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.

Da bi se poštovao rok za otkazivanje/jednostrani raskid ugovora, dovoljno je da se obavijest o ostvarenju prava korisnika na otkazivanje/jednostrani raskid ugovora pošalje prije isteka roka za otkazivanje/jednostrani raskid ugovora. Trošak povrata robe ili digitalnog sadržaja dostavljenog na fizičkom nosaču podataka snosi potrošač. Trošak povrata robe ili digitalnog sadržaja koji se dostavlja na fizičkom nosaču podataka, a koji zbog svoje prirode nije moguće vratiti poštom, snosi potrošač i obračunava se prema važećem cjeniku odabranog izvođača. Proizvode je potrebno vratiti tvrtki PETROL u roku od 14 dana od dostavljanja obavijesti o otkazivanju/raskidu ugovora. Korisnik odgovara za umanjenu vrijednost proizvoda koja je posljedica postupanja koje nije nužno za očuvanje prirode, svojstava i funkcionalnosti proizvoda. Odgovornost korisnika za umanjenu vrijednost proizvoda može biti izražena do iznosa pune redovite maloprodajne cijene proizvoda na dan njegove kupnje, što se svaki put utvrđuje posebno. Zbog navedene odgovornosti za smanjenje vrijednosti proizvoda preporučujemo korisniku da proizvod zbog kojeg otkazuje ugovor vrati neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u izvornoj ambalaži kako se ne bi oštetio u prijevozu. PETROL će pozvati korisnika na plaćanje definirane smanjene vrijednosti proizvoda.

Korisnici mogu koristiti sve dostupne kanale za podnošenje otkazivanju/jednostranom raskidu ugovora, kao što su Povej Petrolu, kontaktni centar, podrška kupcima ili prodajno mjesto na kojem je proizvod ili usluga kupljena.

U slučaju otkazivanja/jednostranog raskida ugovora, korisnik potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu te ih ne smije učiniti dostupnima trećim stranama.

U slučaju otkazivanja/jednostranog raskida ugovora, tvrtka može, bez obzira na prethodni stavak, spriječiti potrošača u daljnjem korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice onemogućavanjem pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili onemogućavanjem korisničkog računa potrošača.

Uz svaki povrat proizvoda potrebno je uz proizvod dostaviti pisano obrazloženje da se proizvod vraća zbog odustajanja od ugovora na daljinu te priložiti presliku računa ili drugi dokaz o kupnji.

Osim ako se ugovorne strane drukčije ne dogovore, korisnik potrošač nema pravo odustati od ugovora kod sljedećih ugovora:

 1. o robi ili uslugama, čija cijena ovisi o kretanjima na tržištu na kojem PETROL nema utjecaj i koja mogu nastati unutar roka za otkazivanje ugovora
 2. o proizvodima izrađenima prema preciznim uputama potrošača i prilagođenima njegovim osobnim potrebama
 3. o proizvodima koji se brzo kvare ili im brzo istječe rok upotrebe
 4. o pružanju usluga kojom se potrošač obvezuje na plaćanje ako PETROL u cijelosti ispuni ugovor, a pružanje usluge započelo je na temelju izričitog prethodnog pristanka potrošača te privole da gubi pravo na otkazivanje ugovora kada ga PETROL u cijelosti ispuni
 5. o isporuci zapečaćenih audiozapisa ili videozapisa i računalnih programa ako potrošač skine sigurnosni pečat nakon isporuke
 6. o isporuci novina, periodičnih izdanja ili magazina s iznimkom ugovora o pretplati za isporuku takvih publikacija
 7. o isporuci zapečaćenih proizvoda koji nisu prikladni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih uzroka u slučaju da korisnik skine sigurnosni pečat nakon isporuke
 8. o isporuci proizvoda koji su zbog svoje prirode neodvojivo pomiješani s drugim predmetima
 9. o isporuci alkoholnih pića čija je cijena dogovorena pri sklapanju ugovora o kupoprodaji i koja se mogu isporučiti u roku od 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na koja PETROL nema utjecaj
 10. sklopljenih na javnim dražbama
 11. kod kojih je potrošač izričito tražio posjet PETROLA na kućnu adresu radi obavljanja hitnih popravaka ili održavanja. Ako prilikom takvog posjeta PETROL obavi dodatne usluge koje potrošač nije izričito zahtijevao ili isporuči robu koja ne predstavlja rezervne dijelove, koji su prijeko potrebni za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo otkazati ugovor za navedene dodatne usluge i robu
 12. o smještaju koji nije namijenjen stalnom boravku, prijevozu robe, najmu vozila, pripremi i isporuci hrane ili uslugama za slobodno vrijeme, pri čemu se tvrtka obvezuje da će ispuniti svoje obveze do točno određenog datuma ili unutar točno određenog roka
 13. o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom nosaču podataka, ako je provedba započela i, kada ugovor obvezuje potrošača na plaćanje, ako:
 • je potrošač prethodno dao izričitu suglasnost za početak provođenja tijekom otkaznog roka
 • je potrošač pristao da time gubi pravo na otkaz ugovora
 • je PETROL dostavio potvrdu sklopljenog ugovora u skladu s relevantnim odredbama zakona koji uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača.

U slučaju otkaza/raskida ugovora, gdje su utrošena sredstva odn. Zlatni bodovi, oni se vraćaju na korisnički račun potrošača ili Petrol klub karticu, a plaćeni iznos na transakcijski račun potrošača. Povrat uplaćenih sredstava (plaćena kupoprodajna cijena za artikle i usluge za koje je otkazan ugovor, uključujući troškove dostave – osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostave koja nije najpovoljniji standardni oblik dostave koju nudi PETROL ili njegov podizvođač) izvršit će se u najkraćemu mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o otkazu/jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu. PETROL vraća uplaćeni iznos korisniku istim sredstvom plaćanja kojim se koristio korisnik, osim ako je korisnik izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i ako korisnik zbog toga ne snosi nikakve troškove. PETROL može zadržati povrat primljenih plaćanja do preuzimanja vraćenih proizvoda ili sve dok korisnik ne priloži dokaz da je poslao/vratio proizvode.

PETROL može odbiti narudžbu korisniku – potrošaču ili odustati od ugovora o kupnji na daljinu unatoč potvrdi narudžbe, ako se utvrdi da korisnik – potrošač zloupotrijebi pravo na odstupanje od ugovora.

U slučaju da korisnik obavi kupnju hranu i piće te drugu robu, usluge ili digitalni sadržaj prikazan u rubrici „Naruči i preuzmi" plaćanjem Petrol poslovnom platnom karticom, smatra se da je kupnju izvršio u ime i za račun pravne ili fizičke osobe koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja je s izdavateljem sklopila Ugovor o korištenju Petrol poslovnih platnih kartica, slijedom čega nema pravo odustati od ugovora sklopljenog na daljinu, koji se odnosi na potrošače, kao što je gore opisano, te je slijedom toga sklopljen kupoprodajni ugovor za njega obvezujući i od njega ne može odustati zbog razloga njegova sklapanja na daljinu.

6.6 Prodaja alkoholnih pića

Pri narudžbi i kupnji alkoholnih pića i pića kojima su dodana alkoholna pića (u nastavku teksta: alkoholna pića) korisnik preko mobilne aplikacije potvrđuje da je upoznat s tim da je zabranjena prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, odnosno da je u skladu sa Zakonom o ograničavanju potrošnje alkohola (zabrane i ograničenja propisana ovim zakonom vrijede u Sloveniji) zabranjena prodaja i ponuda alkoholnih pića:

 • osobama mlađima od 18 godina
 • osobama koje pokazuju očite znakove alkoholiziranosti
 • osobama za koje se može opravdano pretpostaviti da će ih proslijediti osobama mlađim od 18 godina
 • osobama za koje se može opravdano pretpostaviti da će ih predati osobama koje pokazuju očite znakove alkoholiziranosti.

Ako košarica sadržava proizvode za čiju kupnju u skladu sa zakonima koji su trenutačno na snazi postoje starosna ograničenja i/ili drugi zakonski uvjeti za kupnju tih proizvoda, osobito ako je riječ o kupnji alkoholnih pića, korisnik je suglasan da će pri označivanju određenog polja za potvrdu prije potvrde i predaje narudžbe u mobilnoj aplikaciji biti pozvan da potvrdi da ispunjava starosna ograničenja i ostale zakonske uvjete za kupnju alkoholnih pića. Korisnik jamči i odgovara za točnost i istinitost potvrđenih podataka te ispunjavanje zakonskih uvjeta za kupnju odabranih alkoholnih pića navedenih u ovom članku.

Bez obzira na prethodni stavak ovog članka, PETROL zadržava pravo od korisnika za kojeg pretpostavlja da ne ispunjava uvjete iz prvog stavka ovog članka pri preuzimanju alkoholnih pića na odabranome prodajnome mjestu zahtijevati da najprije dokaže punoljetnost javnim dokumentom kojim se dokazuje identitet osoba. Ako osoba, odnosno korisnik, to odbije, ne smije joj prodati ni ponuditi ni predati alkoholna pića.

U slučaju da korisnik ne ispunjava zakonske uvjete iz prvog stavka ovog članka koji vrijede za kupnju alkoholnih pića, Petrol također zadržava pravo jednostranog raskidanja narudžbe i ugovora o kupoprodaji alkoholnih pića sklopljenog s korisnikom. U drugom se slučaju korisniku ne isporučuje naručena roba i stornira se kupnja alkoholnih pića i vraća mu se iznos u visini cijene alkoholnih pića sredstvom plaćanja koje je korisnik upotrijebio za kupnju alkoholnih pića iz mobilne aplikacije.

Korisnik je nadalje upoznat s time da je zabranjena prodaja alkoholnih pića između 21 sat i 7 sati sljedećeg dana, osim u ugostiteljskim objektima u kojima je dopuštena prodaja alkoholnih pića do kraja njihova radnog vremena određenoga u skladu sa zakonom.(vrijedi samo za Sloveniju).

Bez obzira na prethodni stavak ovog članka, zabranjena je prodaja žestokih alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima od početka dnevnog radnog vremena do deset sati prijepodne. Zabrana prodaje uključuje i dodavanje žestokih pića bezalkoholnim pićima i ostalim napicima (vrijedi samo za Sloveniju). U sportskim objektima i na pripadajućim zemljištima (sportski kompleks) jedan sat prije početka i tijekom javne sportske priredbe zabranjena je prodaja i ponuda alkoholnih pića koja sadržavaju više od 15 posto alkohola.

Radi zaštite reda, javnog reda, sigurnosti imovine ili ljudi organizator se može odlučiti da jedan sat prije početka i tijekom javne sportske priredbe neće prodavati i nuditi alkoholna pića ako je riječ o javnoj sportskoj priredbi sa srednjim ili visokim stupnjem rizika za koju se može očekivati da će njezini sudionici počiniti teže kršenje reda, javnog reda ili ugrožavanje sigurnosti ljudi ili imovine. U slučaju javne sportske priredbe s visokim stupnjem rizika za koju organizator mora dobiti dozvolu, nadležno tijelo može kao dodatnu mjeru za veću sigurnost ljudi i imovine te za održavanje reda organizatoru odrediti zabranu prodaje i ponude alkoholnih pića koja sadržavaju više od 15 posto alkohola. Nadležno tijelo može odrediti zabranu prodaje i ponude alkoholnih pića na priredbi na kojoj policija po službenoj dužnosti održava javni red ili kada su ispunjeni uvjeti za pomoć policije pri održavanju reda ili sprječavanju ugrožavanja javnog reda na priredbi na temelju zakona koji uređuje javna okupljanja. Mjeru predlaže policija na temelju procjene opasnosti koju za priredbu priprema u skladu s propisima koji uređuju javna okupljanja (vrijedi samo za Sloveniju).

Korisnik je upoznat s tim da je prodaja i ponuda alkoholnih pića u sportskim objektima i na pripadajućim zemljištima (sportski kompleks) i tijekom sportske priredbe dopuštena samo u otvorenoj papirnatoj, plastičnoj i limenoj ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Korisnik je upoznat s tim da u slučaju kupnje alkoholnih pića u kategoriji Događaji PETROL obavlja prodaju u ime i za račun organizatora Događaja.

6.7 Pravni odnosi

Korisnik mobilne aplikacije sklapa ugovor o kupnji robe sa subjektom od kojeg naručuje i preuzima robu (u daljnjem tekstu: Stvarni prodavatelj). U slučaju da Stvarni prodavatelj nije izravni primatelj uplate odabranog sredstva plaćanja, i dalje se smatra da je korisnik uplate kupoprodajne cijene ili drugog iznosa prema Stvarnom prodavatelju. Ako Stvarni prodavatelj nije Petrol, odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na Petrol adekvatno se primjenjuju na Stvarnog prodavatelja.

Ako se na ugovor između Stvarnog prodavatelja i korisnika potrošača ne primjenjuje slovensko pravo, primjenjuju se odredbe važećeg nacionalnog prava, a odredbe ovih općih uvjeta primjenjuju se adekvatno.

6.8 Požarna sigurnost

Mobilna aplikacija smije se upotrebljavati za kupnju/plaćanje energenata i pranje vozila samo za osobna i teretna vozilima radi zaštite od požara. U navedenim se slučajevima mobilne aplikacije ne smiju upotrebljavati u vozilima bez kabine (npr. motoristi, traktoristi, vozači kabrioleta, biciklisti…) ili ako ste pješak. PETROL zbog poslovnih razloga ili radi zaštite od požara može odrediti i količinska ograničenja pri pojedinačnom točenju, odnosno kupnji goriva.

7. Jamstvo, obvezno jamstvo za sukladnost robe, nepravilnosti u pružanju usluga, obvezno jamstvo za digitalni sadržaj ili digitalne usluge i postupak utvrđivanja nesukladnosti odn. materijalnih nedostataka
7.1 Jamstvo

Roba ima jamstvo, ako je tako navedeno na jamstvenom listu, računu ili oglasnim porukama, koje su dostupne u trenutku sklapanja ugovora ili prije toga, ili je tako određeno važećim propisima. Davatelj jamstva (u daljnjem tekstu: jamac) jamči kvalitetu odnosno besprijekoran rad pojedine robe tijekom jamstvenog roka, pod uvjetom da robu koristite u skladu s njezinom namjenom te u skladu s priloženim uputama za uporabu i sastav robe. Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe kupcu.

Potrošač može svoja prava iz jamstva ostvariti izravno od PETROLA kao jamca ako je isti izdavatelj jamstvenog lista ili putem ovlaštenog servisa navedenog na jamstvenom listu. Detaljnije upute i uvjeti ostvarivanja jamstva navedeni su na jamstvenom listu koji je priložen uz robu.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo od strane PETROL-a, koje vrijedi samo u slučajevima kada je davatelj jamstva PETROL, korisnik je dužan dostaviti izjavu u kojoj se navode saznanja korisnika o neradu ili nesukladnosti robe te zahtjev za otklanjanje nesukladnosti i dostavu jamstvenog lista i presliku računa. Korisnik mora PETROLU odn dopustiti ovlaštenom servisu pregled robe.

Jamstveni zahtjev za robu za koju je proizvođač jamac i koja je kupljena od PETROL-a korisnik može podnijeti i kod PETROL-a, pri čemu PETROL u ovom slučaju nastupa samo kao predstavnik korisnika na način da se jamstveni zahtjev korisnika ostvaruje na u ime i za račun korisnika samo rješenje proslijedite proizvođaču ili ovlaštenom servisu proizvođača, ako je to navedeno na jamstvenom listu. Korisnik također time ovlašćuje PETROL da isti u ime i za račun korisnika prihvati odgovor odn. odluku proizvođača u vezi s predmetnim jamstvenim zahtjevom i prosljeđuje ju natrag korisniku. PETROL takvim prosljeđivanjem jamstvenog zahtjeva korisnika i prosljeđivanjem odgovora proizvođača ne preuzima nikakvu odgovornost vezanu uz rješavanje samog jamstvenog zahtjeva korisnika te ne odgovara za eventualnu štetu vezanu uz rješavanje jamstvenog zahtjeva korisnika. Korisnik je dužan potpisati izjavu kojom potvrđuje upoznatost i suglasnost s pravima i obvezama navedenim u ovom stavku za način prijenosa jamstvenog zahtjeva od strane PETROL-a opisan u ovom stavku. Korisnik je dužan proizvođaču odn ovlaštenom servisu navedenom u jamstvenom listu dopustiti pregled robe za koju se ostvaruje jamstvo. Korisnik je dužan proizvođaču odn. ovlaštenom servisu navedenom u jamstvenom listu dopustiti pregled robe za koju se ostvaruje jamstvo. Korisnik je upoznat da zakonski rok za rješavanje njegova jamstvenog zahtjeva počinje teći od dana kada PETROL, u ime i za račun kupca, podnese proizvođaču ili ovlaštenom servisu jamstveni zahtjev i kada je od strane kupca omogućen pregled predmeta za koji korisnik ostvaruje jamstveni zahtjev. Korisnik je upoznat da je dužan nadoknaditi PETROLU svu štetu i troškove koji bi nastali PETROLU kao posljedica ostvarivanja neutemeljenog jamstvenog zahtjeva.

Ako robu šaljete poštom na pregled zbog neispravnosti, grešaka ili nesukladnosti, na odgovarajući ju način zaštitite i pripremite za siguran transport.

Korisnici mogu koristiti sve dostupne kanale za podnošenje prigovora, kao što su Povej Petrolu, kontaktni centar, podrška kupcima ili prodajno mjesto na kojem je proizvod ili usluga kupljena.

7.2 Obvezno jamstvo za sukladnost robe i nepravilnosti u pružanju usluga – odnosi se samo na potrošače

Roba je u skladu s ugovorom o kupoprodaji posebno kada:

 1. odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti te ima funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druga svojstva propisana ugovorom o kupoprodaji
 2. je prikladna za određenu namjenu za koju je potrošaču potrebna i o čemu je potrošač obavijestio prodavatelja najkasnije prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji, a Petrol se s time složio
 3. se isporučuje kompletno sa svim dodatcima i uputama, uključujući upute za instalaciju kako je navedeno u ugovoru o kupoprodaji
 4. se ažurira kako je navedeno u ugovoru o kupoprodaji
  (u daljnjem tekstu sve zajedno: subjektivni zahtjevi za sukladnost robe).

Osim ispunjavanja zahtjeva iz prethodnog stavka, roba mora:

 1. zadovoljavati svrhu za koju se roba iste vrste obično koristi, uzimajući u obzir, prema potrebi, druge propise, tehničke standarde ili, u nedostatku takvih tehničkih standarda, industrijske kodekse prakse koji se primjenjuju na pojedinačni sektor
 2. biti takve kvalitete i odgovarati opisu uzorka ili modela koji je Petrol stavio na raspolaganje potrošaču prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, kada je to primjenjivo
 3. biti isporučena zajedno s takvim dodatcima, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, koje potrošač može razumno očekivati da će ih primiti, kada je to primjenjivo
 4. biti u takvim količinama i imati svojstva i druge karakteristike, uključujući u vezi trajnosti, funkcionalnosti, kompatibilnosti i sigurnosti, kako je uobičajeno za robu iste vrste i koje potrošač može razumno očekivati s obzirom na prirodu robe i s obzirom na bilo koju javnu izjavu danu u oglašivanju ili označavanju od strane ili uime prodavatelja ili drugih osoba u prethodnim karikama ugovornog lanca, uključujući proizvođača, osim ako Petrol dokaže da:
 • nije znao za javnu izjavu i ne može se razumno očekivati da za nju zna,
 • je javna izjava do sklapanja ugovora o kupoprodaji ispravljena na isti ili usporediv način kao što je dana ili
 • javna izjava nije mogla utjecati na odluku o kupnji robe
  (u daljnjem tekstu sve zajedno: objektivni zahtjevi za sukladnost robe).

U slučaju robe s digitalnim elementima Petrol osigurava da je potrošač informiran o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna kako bi roba bila sukladna s digitalnim elementima, a ta mu se ažuriranja također dostavljaju u razdoblju:

 • koje potrošač može razumno očekivati na temelju vrste i namjene robe i digitalnih elemenata te uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora kada ugovor o kupoprodaji određuje jednokratnu isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili
 • dvije godine od isporuke robe s digitalnim elementima kada ugovor o kupoprodaji određuje neprekinutu isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u određenom razdoblju ili
 • u kojem se u skladu s prodajnim ugovorom mora isporučiti digitalni sadržaj ili digitalna usluga kada je prodajnim ugovorom propisana neprekinuta isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u razdoblju duljem od dvije godine
  (u daljnjem tekstu sve zajedno: objektivni zahtjevi za sukladnost robe s digitalnim elementima).

Kada potrošač u razumnom roku ne instalira ažuriranja dostavljena sukladno prethodnom stavku ovog članka, Petrol nije odgovoran za nesukladnost koja je posljedica jedino neprovođenja relevantnog ažuriranja, pod uvjetom da:

 • je Petrol obavijestio potrošača o dostupnosti ažuriranja i posljedicama ako ga potrošač ne instalira i
 • razlog zašto potrošač nije instalirao ažuriranje ili ga je neispravno instalirao, nisu bile pogrešne upute za instalaciju koje su dane potrošaču.

Petrol ne odgovara za nesukladnost robe koja je posljedica neispunjavanja objektivnih zahtjeva za sukladnost robe ili robe s digitalnim elementima, ako je Petrol o tome posebno obavijestio potrošača prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji da pojedino svojstvo robe odstupa od objektivnih zahtjeva za sukladnost robe, a potrošač je u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji izričito i zasebno prihvatio to odstupanje.

Ako je ugradnja sastavni dio ugovora o kupoprodaji i obavlja ju Petrol ili je odgovornost Petrola, svaka nesukladnost koja proizlazi iz nestručne ugradnje robe smatrat će se nesukladnošću robe. Ako potrošač neispravno instalira robu koju mora sam instalirati, zbog nedostatnih uputa za instalaciju koje je dostavio Petrol ili, u slučaju robe s digitalnim elementima, Petrol ili tvrtka koja isporučuje digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, bilo koja nesukladnost, koja je posljedica neispravne ugradnje robe, smatra se nesukladnošću robe.

Kada ograničenje koje proizlazi iz povrede prava trećih strana, posebno prava intelektualnog vlasništva, sprječava ili ograničava korištenje robe u skladu s člancima 72., 73., 74. i 75. ZVPot-1, potrošač ima pravo na jamstvene zahtjeve zbog nesukladnosti robe u skladu s ovim poglavljem općih uvjeta, osim ako drugim zakonom nije propisana ništavnost ili poništenje ugovora o kupoprodaji zbog povrede prava trećih strana.

Petrol je odgovoran za svaku nesukladnost robe koja postoji u trenutku isporuke robe i koja postane očita u roku od dvije godine od isporuke robe kada se, ne dovodeći u pitanje objektivne zahtjeve za sukladnost robe s digitalnim elementima, odnosi i na robu s digitalnim elementima (u daljnjem tekstu: jamstveni rok).

U slučaju robe s digitalnim elementima, kada ugovor o kupoprodaji određuje neprekinutu isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u određenom razdoblju, Petrol je odgovoran za svaku nesukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja nastane ili se pokaže unutar dvije godine od isporuke robe s digitalnim elementima. U slučaju robe s digitalnim elementima, kada ugovor o kupoprodaji određuje neprekinutu isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge za razdoblje duže od dvije godine, Petrol je odgovoran za svaku nesukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koja nastane ili se pokaže tijekom razdoblja u kojem mora isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u skladu s ugovorom o kupoprodaji.

Ako je predmet ugovora o kupoprodaji rabljena roba, Petrol i potrošač mogu ugovoriti kraći rok odgovornosti Petrola kao prodavatelja, kako je prethodno određeno u prethodna dva stavka ovog članka, ali taj rok ne smije biti kraći od jedne godine.

Ugovorna odredba ne može ograničiti niti isključiti odgovornost Petrola kao prodavatelja za nesukladnost robe, definiranu u prethodnim stavcima ovog članka. Ništavna je ugovorna odredba koja je u suprotnosti s navedenim.

Pretpostavlja se da je nesukladnost robe već postojala u trenutku isporuke, ako postane očita u roku od godinu dana od isporuke robe, osim ako Petrol kao prodavatelj ne dokaže suprotno ili ako je ta pretpostavka nespojiva s prirodom robe ili prirodom nesukladnosti. U slučaju robe s digitalnim elementima, kod koje je ugovorom o kupoprodaji propisana neprekinuta isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja, Petrol kao prodavatelj snosi teret dokazivanja jesu li digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili u skladu s uvjetima tijekom razdoblja definiranog u osmom stavku ovog članka, ako nesukladnost postane očita tijekom tog razdoblja.

U slučaju nesukladnosti robe, potrošač koji je Petrol obavijestio o nesukladnosti robe, pod uvjetima i redoslijedom iz ovog članka, ima pravo:

 1. zatražiti od prodavatelja da besplatno utvrdi sukladnost robe
 2. zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene razmjerno nesukladnosti ili otkazati ugovor o kupoprodaji i zatražiti povrat plaćenog iznosa.

Potrošač može uskratiti plaćanje preostalog dijela kupoprodajne cijene ili dijela ovog preostalog dijela kupoprodajne cijene dok Petrol ne ispuni svoje obveze iz ovog članka. Potrošač to pravo ostvaruje izjavom kojom obavještava Petrol o svojoj odluci. U svakom slučaju, potrošač također ima pravo od Petrola zahtijevati naknadu štete, a posebice naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza robe, koja nastane kao posljedica ostvarivanja jamstvenog zahtjeva u skladu s ovim stavkom.

Potrošač može zatražiti od Petrola besplatno uspostavljanje sukladnosti robe u razumnom roku od trenutka kada je Petrol obavijestio o nesukladnosti, a koji nije duži od 30 dana, bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i namjenu za koju potrošač koristi robu. Navedeni rok može se produljiti na najkraće vrijeme potrebno za dovršetak popravka ili zamjene, ali najviše 15 dana. Priroda i složenost robe, priroda i ozbiljnost nesukladnosti i napor potreban za dovršetak popravka ili zamjene uzimaju se u obzir pri određivanju produljenog roka. Petrol obavještava 

potrošača o broju dana za produljenje roka i razlozima za njegovo produljenje prije isteka roka navedenog u ovom stavku. Smatra se da je sukladnost robe uspostavljena besplatno ako Petrol snosi i plaćanje nužnih troškova nastalih uspostavljanjem sukladnosti robe, a posebice troškova otpreme, prijevoza, rada ili materijala. Radi uspostavljanja sukladnosti robe, potrošač može birati između popravka robe i zamjene robe novom besprijekornom robom, osim ako:

 • je ispunjenje odabranog jamstvenog zahtjeva nemoguće ili
 • ispunjenje odabranog jamstvenog zahtjeva predstavlja nerazmjeran trošak za prodavatelja u odnosu na drugi jamstveni zahtjev, uzimajući u obzir sve okolnosti.

Okolnosti iz druge alineje prethodnog stavka ovog članka osobito su vrijednost koju bi roba imala da nije nesukladna, značenje nesukladnosti i mogućnost da se potrošaču osigura drugi jamstveni zahtjev bez značajnih neugodnosti.

Petrol može odbiti jamstveni zahtjev potrošača za uspostavljanje sukladnosti robe ako popravak i zamjena nisu mogući ili bi potrošaču prouzročili nerazmjerne troškove, uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući i one iz prethodnog stavka.

Kada je za uspostavljanje sukladnosti potreban popravak ili zamjena robe, potrošač stavlja robu na raspolaganje prodavatelju. Kada je radi uspostavljanja sukladnosti potrebna zamjena robe, Petrol preuzima zamijenjenu robu o svom trošku. Kada je potrebno robu, koja je instalirana u skladu sa svojom prirodom i namjenom, prije nego što je nesukladnost postala očita, u svrhu popravka ili zamjene robe ukloniti, obveza popravka ili zamjene robe također uključuje uklanjanje nesukladne robe i instaliranje zamjenske ili popravljene robe ili pokrivanje troškova tih uklanjanja i novog instaliranja. Potrošač ne mora platiti za normalno korištenje zamijenjene robe u razdoblju prije zamjene.

Potrošač može zahtijevati razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili otkazati ugovor o kupoprodaji u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • Petrol nije izvršio popravak ili zamjenu robe ili, kada je to primjenjivo, nije dovršio popravak ili zamijenio robu u skladu s ovim zakonom, odnosno odbio je jamstveni zahtjev potrošača za uspostavljanje sukladnosti robe u skladu s pretprethodnim stavkom ovog članka
 • nesukladnost postoji, iako je Petrol pokušao uspostaviti sukladnost
 • priroda nesukladnosti toliko je ozbiljna da opravdava trenutačno razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili otkaz ugovora o kupoprodaji ili
 • Petrol je izjavio ili je to jasno iz okolnosti da Petrol neće uspostaviti sukladnost robe u razumnom roku ili bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Neovisno o prethodnom stavku, potrošač može odustati od ugovora o kupoprodaji i zatražiti povrat plaćenog iznosa ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od dana isporuke robe. Ako potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene, smanjenje kupoprodajne cijene bit će razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je bila sukladna. Otkaz ugovora o kupoprodaji potrošač iskazuje izjavom kojom obavještava Petrol o odluci o otkazu ugovora o kupoprodaji. Kada se nesukladnost odnosi samo na dio robe isporučene na temelju ugovora o kupoprodaji i postoji razlog za otkaz ugovora o kupoprodaji u skladu s prvim ili drugim stavkom ovog članka, potrošač može otkazati ugovor o kupoprodaji u vezi s tom robom i bilo kojom drugom robom koju je stekao zajedno s nesukladnom robom ako se od potrošača ne može razumno očekivati da će zadržati samo robu koja je sukladna. Kada potrošač otkaže ugovor o kupoprodaji, potrošač vraća robu Petrolu na njegov trošak. Potrošač ne može otkazati ugovor o kupoprodaji ako je nesukladnost neznatna. Teret dokazivanja je li nesukladnost neznatna je na Petrolu.

Potrošač može ostvariti svoja prava u vezi s nesukladnosti ako o nesukladnosti obavijesti Petrol u roku od dva mjeseca od dana utvrđivanja nesukladnosti. U obavijesti o nesukladnosti potrošač detaljno opisuje nesukladnost. Obavijest o nesukladnosti potrošač može Petrolu prijaviti osobno, o čemu će Petrol izdati potvrdu, ili istu poslati u trgovinu u kojoj je roba kupljena ili ju prijaviti predstavniku Petrola s kojim je sklopio ugovor o kupoprodaji. Potrošač omogućuje Petrolu pregled robe za koju potrošač tvrdi da nije sukladna.

U slučaju osporavanja postojanja nesukladnosti robe, Petrol će o tome pisanim putem obavijestiti potrošača u roku od osam dana od primitka jamstvenog zahtjeva potrošača.

Kada potrošač otkaže ugovor o kupoprodaji, Petrol potrošaču vraća uplaćeni iznos odmah, a najkasnije u roku od osam dana od primitka robe ili dokaza da je potrošač robu poslao natrag. Kada potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene, Petrol vraća dio kupoprodajne cijene u roku od osam dana od primitka zahtjeva za razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene.

Prava iz stavka četrnaestog ovoga članka Općih uvjeta prestaju u roku od dvije godine od dana kada je potrošač obavijestio prodavatelja o nesukladnosti robe.

Ugovor o pružanju usluga u skladu je s važećim zakonodavstvom kojim se uređuje zaštita potrošača, ugovora, osim ugovora o kupoprodaji, na temelju kojega se Petrol obvezuje pružiti uslugu potrošaču, a potrošač se obvezuje platiti određenu cijenu za to. U slučaju nepravilnosti u pružanju usluge, potrošač koji je o tome obavijestio Petrol može:

 • zahtijevati otklanjanje nepravilnosti u pružanju usluge bez naknade
 • zatražiti ponovno obavljanje usluge
 • tražiti povrat dijela kupoprodajne cijene razmjerno učinjenim nepravilnostima u pruženoj usluzi ili
 • otkazati ugovor i zatražiti povrat plaćenog iznosa.

Rokovi utvrđeni za odgovornost prodavatelja za nesukladnost robe primjenjuju se na odgovarajući način i na pružatelja usluge ako posebnim zakonom nije određen duži rok.

Ako nije sporno postojanje nepravilnosti u pruženoj usluzi, Petrol će udovoljiti zahtjevu potrošača iz prethodnog stavka ovog članka u najkraćemu mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana. Petrol će na zahtjev potrošača pisanim putem odgovoriti najkasnije u roku od osam dana od primitka ako je postojanje nepravilnosti u pruženoj usluzi sporno.

7.3 Obvezno jamstvo sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge – odnosi se samo na potrošače (Odredbe o obveznom jamstvu sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnose se samo na Sloveniju)

Digitalni sadržaj ili digitalna usluga u skladu su s ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice kada:

 1. odgovara opisu, količini i kvaliteti te ima funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druga svojstva kako je dogovoreno u ugovoru o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
 2. je prikladno za određenu namjenu za koju je potrošaču potrebno i o čemu je potrošač obavijestio Petrol najkasnije prilikom sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, a Petrol je s tim suglasan
 3. se isporučuje zajedno sa svom dodatnom opremom, uputama, uključujući upute za instalaciju i korisničku pomoć kako je dogovoreno u ugovoru za isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
 4. se ažurira kako je navedeno u ugovoru o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
  (u daljnjem tekstu sve zajedno: subjektivni zahtjevi za sukladnošću digitalnog sadržaja ili digitalne usluge).

Osim ispunjavanja subjektivnih zahtjeva za sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge iz prethodnog stavka ovog članka, digitalni sadržaj ili digitalna usluga također moraju:

 1. zadovoljavati svrhe za koje se digitalni sadržaj ili digitalna usluga iste vrste obično koriste, uzimajući u obzir, prema potrebi, druge propise, tehničke standarde ili industrijske kodekse prakse primjenjive na određeni sektor, ako tehnički standardi specifični za sektor ne postoje
 2. biti isporučen zajedno sa svom dodatnom opremom i uputama koje potrošač može razumno očekivati da će primiti, gdje je to primjenjivo
 3. biti u skladu s bilo kojom probnom verzijom ili pregledom digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju je Petrol stavio na raspolaganje prije sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, i
 4. biti u takvim količinama i imati svojstva i mogućnosti izvedbe, uključujući u odnosu na funkcionalnost, kompatibilnost, pristupačnost, kontinuitet i sigurnost, kakve su uobičajene za digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu iste vrste i koje potrošač može razumno očekivati s obzirom na prirodu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i uzimajući u obzir javnu izjavu danu posebno u oglašavanju ili označavanju od strane ili uime tvrtke ili drugih osoba u prethodnim karikama ugovornog lanca, uključujući proizvođača, osim ako Petrol dokaže da:
 • nije znao za predmetnu javnu izjavu i ne može se razumno očekivati da zna za nju
 • javna izjava prije sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ispravljena na isti ili usporediv način kao što je dana ili
 • javna izjava nije mogla utjecati na odluku o kupnji digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuje se u zadnjoj verziji koja je bila dostupna u trenutku sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije. Ako je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge propisana neprekinuta isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja, digitalni sadržaj ili digitalna usluga smatraju se sukladnom ako su sukladne tijekom cijelog trajanja tog razdoblje (u daljnjem tekstu sve zajedno: objektivni zahtjevi sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge).

Petrol osigurava da potrošač bude obaviješten o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja, koja su neophodna za održavanje sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Petrol osigurava da ažuriranja iz prethodnog stavka ovog članka budu isporučena ili dostupna potrošaču u razdoblju:

 • u kojem se sukladno ugovoru o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge mora isporučiti digitalni sadržaj ili digitalna usluga kada je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ugovorena neprekinuta isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja ili
 • koje potrošač može razumno očekivati na temelju vrste i namjene digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge kada ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge određuje jednokratnu isporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili skup pojedinačnih isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako potrošač u razumnom roku ne instalira ažuriranje koje Petrol osigurava ili stavlja na raspolaganje u skladu s prethodna dva stavka ovog članka, Petrol nije odgovoran za nesukladnost koja je posljedica jedino neprovođenja relevantnog ažuriranja, pod uvjetom da:

 • je Petrol obavijestio potrošača o dostupnosti ažuriranja i posljedicama ako potrošač ne instalira ažuriranje i
 • razlog zašto potrošač nije instalirao ažuriranja ili ih je pogrešno instalirao, nisu pogrešne upute za instaliranje koje je dostavio Petrol.

Kada ograničenje proizašlo iz povrede prava trećih osoba, posebice prava intelektualnog vlasništva, sprječava ili ograničava korištenje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s člancima 110., 111., 112. i 113. ZVPot-1, potrošač ima pravo ostvarivati jamstvene zahtjeve zbog nesukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge iz ovog poglavlja, osim ako drugim propisom nije propisana ništavnost ili poništenje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge zbog povrede prava trećih osoba.

Petrol nije odgovoran za nesukladnost isporučenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, koja je posljedica neispunjavanja objektivnih zahtjeva za sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili ranijih stavaka ovog članka, ako je Petrol posebno obavijestio potrošača prilikom sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge da pojedino svojstvo digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odstupa od objektivnih zahtjeva za sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili prethodnog stavka ovoga članka, a potrošač je to odstupanje izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Svaka nesukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, koja proizlazi iz nepravilne integracije digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u digitalno okružje potrošača, smatra se nesukladnošću digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako:

 • je digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu integrirala tvrtka ili je pod odgovornošću tvrtke ili
 • je predviđeno da digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu integrira potrošač, a do pogrešne je integracije došlo zbog nedostatnih uputa za integraciju koje je dostavio Petrol.

Petrol je odgovoran za svaku neisporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge sukladno članku 107. ZVPot-1. Ako je sukladno ugovoru o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge određena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili niz pojedinačnih isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Petrol je, neovisno o drugoj alineji drugog stavka članka 112. ZVPot-1, odgovoran za svaku nesukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge iz članaka 110., 111., 112., 113. i 114. ZVPot-1 koja postoji u trenutku isporuke i postaje očita unutar dviju godina od isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Ako je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ugovorena nesmetana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja, Petrol je u skladu s člancima 110., 111., 112., 113. i 114. ZVPot-1 odgovoran za nesukladnost koja nastupi ili se pokaže u razdoblju u kojem je potrebno u skladu s ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu.

Teret dokazivanja je li digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučena sukladno članku 107. ZVPot-1 snosi Petrol. U slučaju jednokratne isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili niza pojedinačnih isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Petrol snosi teret dokazivanja jesu li bili digitalni sadržaj ili digitalna usluga usklađeni u trenutku isporuke ako nesukladnost postane očita unutar jedne godine od isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. U slučaju neprekinute isporuke digitalnog sadržaja ili digitalone usluge u određenom razdoblju, Petrol snosi teret dokazivanja jesu li digitalni sadržaj ili digitalna usluga bili usklađeni u razdoblju u kojem su morali biti isporučeni sukladno ugovoru o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako nesukladnost postane očita tijekom tog razdoblja. Neovisno o navedenom u ovom stavku, Petrol ne snosi teret dokazivanja sukladnosti isporučenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako Petrol dokaže da digitalno okružje potrošača nije kompatibilno s tehničkim zahtjevima za digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu i ako je Petrol na jasan i razumljiv način informirao potrošača o takvim zahtjevima prije sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Potrošač surađuje s Petrolom u mjeri u kojoj je to razumno moguće i potrebno kako bi se utvrdilo je li digitalno okružje potrošača uzrok nesukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom razdoblja navedenog u prethodnom stavku ovog članka, kako je primjenjivo. U tom je slučaju obveza sudjelovanja potrošača ograničena na tehnički dostupna sredstva koja najmanje ometaju potrošača.

Ako potrošač ne surađuje s Petrolom u skladu s prethodnim stavkom ovog članka, a Petrol je potrošača obavijestio o tom zahtjevu na jasan i razumljiv način prije sklapanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, teret dokazivanja o tome je li nesukladnost postojala u razdoblju navedenom u drugom ili trećem stavku članka 116. ZVPot-1, kako je primjenjivo, snosi potrošač.

U slučaju nesukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, potrošač može, pod uvjetima iz ove točke:

 • zahtijevati uspostavljanje sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge,
 • zahtijevati razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili
 • odustati od ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Potrošač ima pravo tražiti naknadu štete od Petrola, posebice ako isporučeni digitalni sadržaj ili digitalna usluga uzrokuju štetu na strojnoj opremi ili drugom digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi u vlasništvu potrošača, a šteta nije rezultat ponašanja ili propusta potrošača. Potrošač zahtijeva naknadu štete u skladu s općim pravilima o odgovornosti za štetu. Potrošač može uskratiti plaćanje preostalog dijela kupoprodajne cijene ili dijela ovog preostalog dijela kupoprodajne cijene dok Petrol ne ispuni svoje obveze iz ovog poglavlja. Potrošač to pravo ostvaruje izjavom kojom obavještava Petrol o svojoj odluci. Prava potrošača iz stavka 1. ovoga članka prestaju u roku od dvije godine od dana kada je potrošač obavijestio Petrol o nesukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Potrošač može zahtijevati uspostavljanje sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako bi to bilo nemoguće ili bi prouzročilo nerazmjerne troškove tvrtki, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, uključujući:

 • vrijednost koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da su sukladni i
 • značenje nesukladnosti.

Petrol uspostavlja sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge sukladno prethodnom stavku ovog članka u razumnom roku od trenutka kada je potrošač obavijestio Petrol o nesukladnosti, i to besplatno i bez značajnih neugodnosti za potrošača, pri čemu se uzima u obzir vrsta digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i svrha za koju je potrošač trebao taj digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu.

Potrošač može zatražiti razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene u skladu sa sljedećim stavcima ovog članka, kada se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju uz plaćanje kupoprodajne cijene, ili otkazati ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluga iz stavka 4. ovoga članka, u bilo kojem od sljedećih primjera:

 • uspostavljanje sukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge nije moguće ili je nerazmjerna u skladu s prvim prethodnim stavkom ovoga članka
 • Petrol nije uspostavio sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge sukladno prethodnom stavku ovog članka
 • digitalni sadržaj ili digitalna usluga ostaju nesukladni unatoč pokušaju Petrola da uspostavi sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge
 • priroda nesukladnosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge toliko je ozbiljna da opravdava trenutačno razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili otkaz ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili
 • Petrol je izjavio ili je iz okolnosti jasno da Petrol neće uspostaviti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u razumnom roku ili bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Vrijednost razmjernog smanjenja kupoprodajne cijene razmjerna je smanjenju vrijednosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge isporučene potrošaču u usporedbi s vrijednošću koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da su sukladni. Ako je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge određeno da se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju u određenom razdoblju uz plaćanje kupoprodajne cijene, kupoprodajna cijena umanjuje se za razdoblje u kojem sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalna usluga nije bila osigurana. Neovisno o prethodnom stavku ovog članka, u slučaju kada se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuje uz plaćanje kupoprodajne cijene, potrošač može otkazati ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge samo ako nesukladnost nije neznatna. Teret dokazivanja je li nesukladnost neznatna je na Petrolu. Pravo na otkaz ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge potrošač ostvaruje izjavom kojom obavještava Petrol da otkazuje ugovor.

Ako potrošač povlači privolu za obradu osobnih podataka ili se usprotivi daljnjem korištenju osobnih podataka u ugovorima iz stavka 1. članka 104. ZVPot-1, Petrol može otkazati ugovor kojim se Petrol obvezuje na isporuku digitalnih usluga ili digitalnog sadržaja. Ugovor se raskida s trenutnim učinkom ako zakonski ili ugovorni otkazni rok znači nerazmjerni teret za Petrol. Odštetni zahtjevi tvrtke prema potrošaču zbog povlačenja privole za obradu osobnih podataka isključeni su u slučajevima iz ovog stavka. Osobni podatci potrošača iz ovoga stavka vraćaju se potrošaču nakon povlačenja privole ili se u dogovoru s potrošačem brišu ili na drugi način uništavaju.

Ako potrošač otkaže ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Petrol će potrošaču vratiti sva plaćanja izvršena u skladu s ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Neovisno o prethodnom stavku Petrol, ako je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ugovorena isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge uz plaćanje kupoprodajne cijene i na određeno razdoblje te je prije otkaza ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge neko vrijeme osigurana sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, potrošaču vraća samo razmjerni dio plaćene kupoprodajne cijene koji odgovara razdoblju u kojem sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge nije bila osigurana.

U slučaju iz prethodnog stavka, Petrol potrošaču također vraća dio kupoprodajne cijene koju je potrošač platio unaprijed, za razdoblje trajanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, a koje bi mu ostalo da potrošač nije otkazao ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

U slučaju da potrošač ostvaruje zahtjev za razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili za otkaz ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge sukladno članku 120. ili 122. ZVPot-1, Petrol vraća potrošaču primljene uplate bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Petrol obaviješten o odluci potrošača o ostvarivanju zahtjeva za razmjernim smanjenjem kupoprodajne cijene ili o otkazu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Petrol vraća uplate primljene istim načinom plaćanja kojim je potrošač platio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, osim ako potrošač izričito pristane na neki drugi način plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove. Petrol potrošaču ne naplaćuje nikakve troškove povrata primljenih uplata.

Nakon otkaza ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Petrol ne smije koristiti bilo koji sadržaj koji nije osobni podatak i koji potrošač daje ili kreira prilikom korištenja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju isporučuje Petrol, osim ako:

 • ovaj sadržaj nije upotrebljiv izvan digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža Petrol
 • ovaj se sadržaj odnosi samo na aktivnost potrošača prilikom korištenja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju isporučuje Petrol
 • Petrol je spojio ovaj sadržaj s drugim podatcima i više ih nije moguće razdvojiti ili bi to zahtijevalo nerazmjeran napor ili
 • ovaj sadržaj zajednički kreiraju potrošač i drugi, a drugi potrošači mogu nastaviti koristiti ovaj sadržaj.

Osim u slučajevima iz prve, druge i treće alineje prethodnog stavka ovog članka, Petrol potrošaču na zahtjev stavlja na raspolaganje sve sadržaje koji nisu osobni podatci, a koje je potrošač osigurao ili kreirao korištenjem digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju isporučuje Petrol.

Potrošač može besplatno preuzeti digitalni sadržaj iz prethodnog stavka ove točke u razumnom roku i u formatu koji je u općoj uporabi i strojno čitljiv, a da ga Petrol u tome ne ometa.

Ako potrošač otkaže ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Petrol može, neovisno o pretprethodnom i prethodnom stavku ovog članka, onemogućiti potrošaču daljnje korištenje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice uskraćivanjem pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnim uslugama ili onemogućavanjem korisničkog računa potrošača.

Nakon otkaza ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, potrošač se suzdržava od korištenja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i ne stavlja ih na raspolaganje trećim stranama. Ako je digitalni sadržaj isporučen potrošaču na fizičkom nosaču podataka, potrošač je na zahtjev tvrtke i o trošku tvrtke dužan vratiti fizički nosač podataka tvrtki bez nepotrebnog odgađanja.

Zahtjev za povrat fizičkog nosača podataka iz prethodnog stavka Petrol podnosi u roku od 14 dana od dana kada je obaviješten o odluci potrošača o otkazu ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Potrošaču nije potrebno platiti korištenje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge za razdoblje prije otkaza ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u kojem nije osigurana sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je ugovorom o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge određeno da se digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuje ili je dostupna potrošaču tijekom određenog razdoblja, Petrol može promijeniti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu u opsegu koji premašuje ono što je nužno potrebno kako bi se osigurala sukladnost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s člancima 110., 111., 112. i 113. ZVPot-1, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge omogućuje i primjereno opravdava takvu promjenu
 • takva se promjena provodi bez dodatnih troškova za potrošača
 • potrošač je obaviješten o promjeni na jasan i razumljiv način te
 • u slučajevima iz sljedećeg stavka ovoga članka, potrošač je u razumnom roku unaprijed obaviješten na trajnom nosaču podataka o svojstvima i vremenu promjene te o pravu na otkaz ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu sa sljedećim stavkom ovog članka ili mogućnosti zadržavanja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge bez takve promjene u skladu sa zadnjim stavkom ovoga članka.

Potrošač može otkazati ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako promjena digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ima negativan učinak na potrošačev pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili njihovu upotrebu, osim ako je taj negativni učinak neznatan. U tom slučaju potrošač ima pravo besplatno otkazati ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u roku od 30 dana od primitka obavijesti o promjeni digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili od trenutka kada Petrol promijeni digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, ovisi što nastupi kasnije. Ako potrošač otkaže ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s prethodnim stavkom, smisleno se primjenjuju odredbe članka 120. stavka 5. i članaka 122. do 125. ZVPot-1.

Neovisno o pretprethodnom stavku ovog članka i prethodnom stavku ovog članka, potrošač nema pravo otkazati ugovor o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, ako je Petrol potrošaču omogućio da bez dodatnih troškova zadrži nepromijenjeni digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu te je osigurana sukladnost tog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Odredbe ovoga članka ne odnose se na paket usluga iz zakona kojim se uređuju elektroničke komunikacije, kada uključuje elemente usluge pristupa internetu, kako je definirano u točki 2. članku 2. Uredbe 2015/2120/EU, ili uključuje međuljudsku komunikacijsku uslugu na temelju brojeva.

7.4. Odgovornost za materijalne nedostatke (odnosi se na Hrvatsku)

PETROL odgovara za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda, u skladu sa zakonom. Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se u skladu s odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju tog ugovora.

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja.

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako roba ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji
 • ako roba nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao PETROL najkasnije u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji te u odnosu na koju je PETROL dao pristanak,
 • ako roba nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 • ako roba nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

Osim toga nedostatak postoji i:

 • ako roba nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se roba iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir, sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako roba ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je PETROL stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji,
 • ako roba nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako roba ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za robu iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu robe te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali PETROL ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je roba za koju je bilo predviđeno da ju instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža je posljedica nedostatka u uputama koje je dostavio PETROL ili, u slučaju robe s digitalnim elementima, koje je dostavio PETROL ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

PETROL ne obvezuju javne izjave koje je on ili druga osoba u prethodnim fazama lanca transakcija dao ako dokaže da nije znao niti mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja Ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Kod potrošačkih ugovora nedostatci neprikladnosti za upotrebu u svrhe za koje bi se ista roba uobičajeno koristila, neodgovarajuće kvalitete, neisporuke dodatne opreme te neodgovarajuća količina/nepostojanje uobičajenih svojstava za robu iste vrste ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje navedenih nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji. Predmnijeva se da je svaki nedostatak robe koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako PETROL dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi robe ili naravi nedostatka.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti PETROL u roku od 8 dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka PETROL-u priopćiti odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti PETROL o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti PETROL u roku od 2 mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja. PETROL ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 2 godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora 6 mjeseci.

Kupac koji je uredno i na vrijeme obavijestio PETROL o nedostatku na kupljenoj robi može zahtijevati da se nedostatak ukloni tj. po svom izboru ima pravo na popravak ili zamjenu. Ako PETROL u naknadnom primjerenom roku kojeg mu je dao kupac ne ukloni nedostatak tj. ne izvrši popravak ili zamjenu, kupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene robe, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka PETROL-u nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost robe bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

PETROL je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost robe bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora o kupoprodaji tek ako PETROL nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonskim odredbama koje reguliraju popravak i zamjenu, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju PETROL-a da ga ukloni odnosno ako je PETROL izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok PETROL ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke. Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog proizvoda bez nedostatka snosi PETROL.

Popravak ili zamjena neispravne robe vrši se bez dodatnih troškova za kupca, u razumnom roku od trenutka kada kupac obavijesti PETROL o kvaru.

Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti proizvod na raspolaganje PETROL-u, a PETROL ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U slučaju zamjene proizvoda potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjenih proizvoda tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

Kupac nema pravo na raskid ugovora o kupoprodaji zbog nedostatka na robi ako mu je nemoguće vratiti robu ili ju vratiti u stanju u kojem ju je primio, osim ako je roba potpuno ili djelomično propala ili oštećen zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati robu ili da je vrati u stanju u kojem ju je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka, poput zahtijevati predaju drugog proizvoda bez nedostatka.

7.5 Postupak za ostvarivanje nesukladnosti ili materijalnih nedostataka

Korisnik i/ili potrošač korisnik mora nedvosmisleno obavijestiti PETROL o nesukladnosti robe, digitalnog sadržaja ili nepravilnosti u pruženoj usluzi, uz njezin točan opis. Korisnik može ostvariti svoja prava iz jamstva za sukladnost robe odn materijalne pogreške, ako se ne pridržava odn materijalne nedostatke robe, digitalnog sadržaja odn obavještava PETROL o nepravilnostima u pruženoj usluzi u zakonskom roku. Korisnik mora BENZIN odn dopustiti predstavniku PETROL-a ili ovlaštenom serviseru kojeg PETROL odredi da pregleda robu, digitalni sadržaj ili pružene usluge.

Za podnošenje prigovora korisnik može koristiti sve dostupne kanale kao što su Povej Petrol, kontakt centar, korisnička podrška ili prodajno mjesto na kojem je proizvod ili usluga kupljena.

Prava i obveze iz jamstva uređuju se odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima.

U pogledu obveznog jamstva za sukladnost robe i digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te nepravilnosti u pružanju usluge, na potrošače se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača, a na korisnike, koji se ne smatraju potrošačima, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima koje definiraju odgovornost za materijalne nedostatke.

8. Kontakti, pomoć i dodatna pitanja

Ako korisnik ima pitanja ili treba pomoć, može se obratiti prodajnom osoblju na prodajnim mjestima tvrtke PETROL ili kontaktirati pozivni centar tvrtke PETROL pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66.

9. Ograničenje odgovornosti

PETROL ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost i ne nudi nikakva jamstva korisniku u vezi s eventualnim nefunkcioniranjem, tj. nemogućnošću korištenja mobilne aplikacije, ali će nastojati omogućiti njezin neometan rad. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku, a za koju se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača smatra da je potrošaču učinjena namjerno ili iz nemara.

Za prikaz određenih funkcija u mobilnoj aplikaciji koriste se neovisne vanjske usluge i aplikacije. Za potrebe korištenja ovih usluga primjenjuju se uvjeti korištenja vanjske usluge koje određuje vlasnik usluge ili aplikacije, a PETROL u vezi s tim ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva. PETROL također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka dobivenih putem mrežnih poveznica koje nisu vlasništvo tvrtke PETROL.

PETROL ne odgovara za povremene prekide u radu mobilne aplikacije, moguću netočnost informacija, kao ni za moguću štetu i/ili gubitak prihoda.

PETROL samim time ne odgovara za štetu koja proizlazi iz npr. pristupa informacijama, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija ili za pogreške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku, a za koju se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača smatra da je potrošaču učinjena namjerno ili iz nemara.

Podatci u mobilnoj aplikaciji koriste se isključivo za informativne svrhe, zbog čega PETROL ne preuzima odgovornost za pogreške u sadržaju te ispravnost i točnost objavljenih podataka koja je mogla nastati zbog vremenske neusklađenosti, pogrešaka pri unosu ili drugih nepredviđenih uzroka.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti provedene upotrebom njegova korisničkog računa. U slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja ili opravdane sumnje da je do takvog pristupa došlo, potrebno je odmah obavijestiti PETROL kako je definirano u članku 4.1ovih Općih uvjeta. PETROL ne odgovara za štetu koju korisnik pretrpi zbog neovlaštenoga korištenja korisničkog računa ili lozinke kojom je registriran, tj. prijavljen u mobilnu aplikaciju. Korisnik se obvezuje da će se mobilnom aplikacijom koristiti u skladu s ovim Općim uvjetima i uvjetima za koje je navedeno da nadopunjuju ove uvjete, da će osigurati tajnost i sigurnost lozinki te da će slijediti pravila i obavijesti objavljene na mrežnome mjestu www.petrol.si i www.petrol.hr.

PETROL ne odgovara za moguće pogreške i štetu koja proizlazi iz prosljeđivanja pogrešnih podataka i/ili nekoga drugog djelovanja iz sfere korisnika, npr. pri registraciji ili prijavi u mobilnu aplikaciju.

PETROL također zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene u mobilnoj aplikaciji. Svi korisnici koriste se svim objavljenim sadržajima na vlastitu odgovornost, pri čemu također moraju osigurati primjerenu zaštitu podataka na svojemu pametnom telefonu ili tabletu te primjerenu zaštitu pametnog telefona ili tableta na koje su preuzeli mobilnu aplikaciju i koriste se njome.

PETROL prema vlastitoj procjeni poslovnih razloga može prekinuti pružanje mogućnosti korištenja mobilne aplikacije, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti korisnike.

10. Nadogradnje i nove verzije mobilne aplikacije

Zbog tehničkih ili funkcionalnih nadogradnji mobilne aplikacije PETROL zadržava pravo na objavu nove verzije mobilne aplikacije. Korisnik će biti obaviješten o novoj verziji mobilne aplikacije iz mobilne aplikacije ili preko trgovine iz koje je mobilna aplikacija preuzeta ili će se mobilna aplikacija automatski ažurirati na pametnom telefonu ili tabletu, što ovisi o postavkama korisnikova pametnog telefona ili tableta.

11. Osobni podatci

PETROL obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

11.1 Vrste osobnih podataka, osnova za obradu i svrha obrade

Pri korištenju mobilne aplikacije PETROL obrađuje korisnikovo ime i prezime, datum rođenja, telefonski broj, adresu elektroničke pošte, adresu prebivališta, sredstva plaćanja, podatke na Petrol klub kartici vjernosti, Petrol klub platnoj kartici ili Petrol poslovnoj platnoj kartici, podatke o kupnji, podatke o narudžbama, za izdavanje digitalnog računa, lokaciju korisnika i kameru uređaja.

PETROL će obrađivati navedene podatke u svrhu:

 • kontaktiranja s korisnikom za potrebe neometanoga korištenja robe, usluga ili digitalnog sadržaja koje su predmet ovih Općih uvjeta
 • pružanja robe, usluga i digitalnog sadržaja koje su predmet Općih uvjeta i ugovora sklopljenoga s korisnikom
 • registracije korisnika
 • izdavanja elektroničkog računa
 • obavljanja i pregledavanja platnih transakcija, bilo kakvih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih Općih uvjeta
 • skeniranja QR koda na mjestima za točenje goriva, aparatima za kavu i u autopraonicama
 • postizanja usklađenosti s Direktivom o platnim uslugama PSD2 u području autentifikacije korisnika od banke odnosno druge institucije koja izdaje sredstvo plaćanja.

Radi obavljanja i pregledavanja platnih transakcija, eventualne nesukladnosti u obavljanju plaćanja i time povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih Općih uvjeta, PETROL obrađuje i pojedine podatke o provedenoj transakciji, koji su tokenizacijom pohranjeni u žetonu, i to podatak o posljednje četiri brojke upotrijebljene platne kartice i podatak o vrsti te kartice.

Da bi se korisnik registrirao, tj. izradio korisnički račun, mora tvrtki PETROL proslijediti svoje osobne podatke: adresu elektroničke pošte, državu i lozinku.

Radi ostvarenja pogodnosti na temelju članstva u Petrol klubu i povezivanja s podatcima kupca koji je vlasnik Petrol klub platne kartice vjernosti, PETROL obrađuje broj Petrol klub platne kartice vjernosti, ime i prezime, datum rođenja, državu, mobilni telefon, spol i adresu prebivališta; dok pri povezivanju s podatcima kupca koji je vlasnik Petrol klub kartice vjernosti obrađuje broj crtičnoga koda Petrol klub kartice vjernosti, ime i prezime, državu, adresu, mobilni telefon, spol i adresu prebivališta.

Za potrebe plaćanja Petrol poslovnom platnom karticom PETROL obrađuje sljedeće podatke: ime vlasnika kartice ili porezni broj tvrtke na koju je kartica izdana, broj Petrol poslovne platne kartice i njezinu valjanost, PIN broj kartice i broj prijeđenih kilometara, broj putnog naloga i broj kartice vozača, kada je to potrebno.

Radi povezivanja korisničkog računa s ostalim podatcima kupca (svi podatci povezani s ugovornim odnosima; struja, zemni plin, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podatci kupca), PETROL obrađuje podatke u skladu s pravnom osnovom za prikupljanje navedenih podataka.

Radi obavljanja kupnje PETROL obrađuje podatke o kupljenim proizvodima, cijenama proizvoda, dobivenim i ostvarenim pogodnostima pri kupnji, plaćanju, mjestu kupnje, datumu i vremenu kupnje, QR kodu na prodajnome mjestu, vremenu preuzimanja proizvoda te otkazivanju narudžbe i ugovora. Radi identifikacije korisnika u slučaju iz točaka 5.3.1.1 i 6.6 ovih Općih uvjeta Petrol obrađuje broj, izdavatelja i valjanost osobnog dokumenta.

PETROL će navedene podatke obrađivati za druge svrhe, pod uvjetom da je korisnik dao pisanu suglasnost za takve i druge svrhe obrade podataka:

 • za profiliranje korisnika za pripremu personaliziranih ponuda svoje robe, usluga i digitalnog sadržaja porukama elektroničke pošte, SMS-om, MMS-om, telefonom ili običnom poštom
 • za direktni marketing u vezi s ponudom robe, usluga i digitalnog sadržaja, akcijskom prodajom, pogodnostima i ostalim promjenama ili novostima
 • za provedbu istraživanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebama za dodatnim proizvodima ili uslugama
 • za slanje skočnih poruka u skladu s postavkama skočnih poruka unutar aplikacije ili postavkama pametnog telefona ili tableta.

Da bi se korisnik mogao neometano koristiti mobilnom aplikacijom, mora joj dopustiti obrađivanje informacija povezanih s njegovom lokacijom i upotrebu kamere. Mobilnoj aplikaciji potreban je podatak o lokaciji za traženje najbližih PETROL benzinskih postaja, izračunavanje vremena dolaska radi preuzimanja naručene robe i digitalnog sadržaja, obračunavanje kupnje te kamera za skeniranje QR koda na mjestima za točenje goriva, aparatima za kavu i u autopraonicama. U slučaju da korisnik ne dopusti mobilnoj aplikaciji prosljeđivanje lokacije, neće se moći koristiti navedenim uslugama.

Pri svakoj kupnji iz mobilne aplikacije PETROL također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima ili pruženim uslugama, plaćanju, korištenju pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, načinu plaćanja, uplaćenim sredstvima, prikupljenim Zlatnim bodovima i drugim ostvarenim pogodnostima. Ako pojedinac ne daje odgovarajuću suglasnost za takvu obradu, PETROL te podatke obrađuje anonimno ili pod pseudonimom, i to uz već navedene svrhe i u svrhu analize i proučavanja navika kupnje za optimizaciju ponude i troškova te povećanje zadovoljstva kupaca.

11.2 Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz točke 10.1. korisnik je dužan obavijestiti PETROL o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na adresu: PETROL, Slovenska energetska družba d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ili PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, ZAGREB, 10000 ili s mrežne stranice tvrtke PETROL, odnosno iz mobilne aplikacije.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, a odmah u slučaju promjene osobnih podataka s mrežne stranice tvrtke PETROL ili iz aplikacije.

11.3 Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu da PETROL obrađuje njegove osobne podatke i zatražiti upoznavanje s tim osobnim podatcima, ima pravo na primanje takvih osobnih podataka i pravo na prijenos drugom upravitelju podataka. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka i automatiziranom prihvaćanju pojedinih odluka, uključujući oblikovanje profila, opozvati suglasnost danu za različite svrhe obrade, zatražiti ispravke ili dopune ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu iz članaka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Bez obzira na ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, osobni se podatci mogu obrađivati i u kontekstu bilo kojeg drugog pristanka i ako postoji druga pravna osnova za obradu u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz prvog stavka ove točke korisnik može podnijeti pisanim zahtjevom upućenim na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „za DPO“ ili PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, ZAGREB, 10000 za ZOP.

PETROL će u slučaju ostvarivanja prava korisnika glede prigovora na obradu podataka, povlačenja suglasnosti, zahtjeva za ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, čija je posljedica sprječavanje obavješćivanja korisnika, spriječiti obavještavanje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili izmjene korisnikovih postavki, ali u slučaju da je kampanja za obavješćivanje pripremljena prije obrade prigovora ili izmjene postavki, moguće je da će korisnik svejedno primiti i posljednju obavijest. PETROL će se pobrinuti za ostvarivanje svih ostalih prava u rokovima koji su u skladu sa zakonima na području zaštite osobnih podataka koji su trenutačno na snazi.

11.4 Korisnici osobnih podataka

PETROL s osobnim podatcima postupa s posebnom pažnjom i sprječava neovlašteni pristup. U nekim je slučajevima, zbog pojedinih obrada koje PETROL ne provodi samostalno, potrebno osobne podatke korisnika dostaviti izvođačima – vanjskim obrađivačima podataka koji obrađuju podatke uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom tvrtke PETROL (distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici softvera i dr.) i koji su detaljnije navedeni na popisu na mrežnoj stranici http://www.petrol.si. Uz vanjske obrađivače PETROL dostavlja osobne podatke korisnika državnim tijelima na temelju njihova obrazloženog pisanog zahtjeva, radi provođenja određenog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika ili na temelju njegova pisanog ovlaštenja.

11.5 Rok za čuvanje osobnih podataka

PETROL obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade odnosno unutar rokova zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka. U slučaju kad je rok za čuvanje osobnih podataka određen zakonom, PETROL će te osobne podatke pohraniti u skladu sa zakonom. Osobni podatci dobiveni na temelju suglasnosti čuvaju se do opoziva.

Više informacija o obradi osobnih podataka od strane tvrtke PETROL možete pronaći u Pravilniku o privatnosti tvrtke Petrol d. d., Ljubljana, dostupnom na mrežnoj stranici http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti ili /o-petrolu/politika-privatnosti odnosno na prodajnim mjestima tvrtke PETROL.

12. Obveze korisnika

Korisnik mobilne aplikacije obvezuje se da se njome neće koristiti za nezakonite svrhe ili svrhe protivne ovim Općim uvjetima. Nije dopušteno korištenje mobilne aplikacije na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti mobilnoj aplikaciji ili tvrtki PETROL, ili trećim osobama i njihovoj imovini. U skladu s tom obvezom, korisnik se posebno obvezuje:

 • da će slijediti sve napomene o sigurnosti korištenja mobilnih aplikacija na prodajnim mjestima koje proslijedi tvrtka PETROL
 • da pri točenju/kupnji energenata neće izvan svojeg vozila upotrebljavati svoj pametni telefon ili tablet na kojemu ima instaliranu aplikaciju jer time ugrožava zaštitu od požara na prodajnome mjestu. U slučaju da vozilo ima pomični krov, pri upotrebi pametnog telefona ili tableta on mora biti potpuno zatvoren,
 • u slučaju korištenja mobilne aplikacije za kupnju energenata korisnik se mora pobrinuti da su do završetka kupnje prozori i vrata vozila zatvorena dok se mobilna aplikacija upotrebljava na prodajnome mjestu.

Pri prosljeđivanju povratnih informacija i prijedloga vezanih za mobilnu aplikaciju PETROL GO korisnik tvrtki PETROL jamči da je nositelj odgovarajućih prava, tj. dozvola na temelju kojih pravovaljano raspolaže proslijeđenim materijalom i/ili drugim informacijama.

U slučaju neovlaštenoga korištenja korisničkog imena ili lozinke korisnik je o tome dužan obavijestiti tvrtku PETROL na adresu elektroničke pošte podpora.strankam@petrol.si ili podrska.kupcima@petrol.hr. PETROL ima pravo da u slučaju nedopuštenoga korištenja i/ili drugih zlouporaba pri pristupanju, tj. korištenju mobilne aplikacije od strane korisnika ili drugih osoba i/ili u slučaju sumnje u zlouporabu lozinke, poduzme sve mjere i druge aktivnosti koje prema vlastitoj poslovnoj procjeni smatra nužnima za zaštitu vlastitih prava i interesa i/ili zaštitu prava i interesa kupaca i/ili korisnika i/ili zaštitu prava i interesa drugih osoba (npr. onemogućivanje pristupa mobilnoj aplikaciji…).

13. Prava intelektualnog vlasništva

Svi podatci, slike i druge informacije obuhvaćene mobilnom aplikacijom predmet su autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva tvrtke PETROL, kao što je definirano mjerodavnim pravom koje uređuje zaštitu autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva.

Prijenosom, tj. registracijom u mobilnu aplikaciju, korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo na korištenje mobilne aplikacije isključivo na svojemu pametnom telefonu. Pravo na korištenje iz ovog stavka primjenjuje se isključivo za nekomercijalne svrhe. PETROL time ne prenosi na korisnika ostala materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva, kao što mu i ne daje pravo na korištenje robnih marki, logotipa, cjelokupnoga grafičkog prikaza čiji je vlasnik PETROL. Tako npr. korisnik ne smije izraditi kopije mobilne aplikacije, postaviti mobilnu aplikaciju na poslužitelj ili drugu platformu, iznajmljivati mobilnu aplikaciju ili dodjeljivati podlicencije za njihovu upotrebu, prerađivati ili na bilo koji drugi način utjecati na rad mobilne aplikacije.

14. Žalbe i sporovi

Korisnik može podnijeti žalbu na rad mobilne aplikacije i obavljene kupnje putem mobilne aplikacije na e-adresu http://www.petrol.si/povej ili podrska.kupcima@petrol.hr izravno osoblju na prodajnim mjestima tvrtke PETROL. Korisnik u žalbi mora detaljno opisati postupanje, tj. pogrešku zbog koje podnosi žalbu, a u slučaju da je žalba povezana s obavljenim kupnjama, žalbi mora priložiti presliku računa. Postupak obrade prigovora je povjerljiv.

PETROL i korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, u protivnom će sporove rješavati pred nadležnim sudom u Ljubljani. Za rješavanje sporova proizašlih iz korištenja mobilne aplikacije i kupnje robe ili usluga na području Republike Hrvatske ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Za odnos koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta PETROL ne priznaje izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji bi korisnik mogao pokrenuti u skladu s mjerodavnim pravom na području izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Poveznica na platforme za rješavanje potrošačkih sporova preko interneta nalazi se na ovoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL ili https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

15. Kodeks postupanja

PETROL je usvojio Kodeks postupanja koji je zajedno s povezanim sadržajima dostupan na mrežnoj adresi: https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/pages/trajnostni-razvoj/zaposleni/korporativna-integriteta/petrol_kodeks_2012--1.pdf.

16. Prijelazne i završne odredbe

Opći uvjeti na snazi objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr. Isto vrijedi i za sve izmjene i dopune općih uvjeta na snazi koje su rezultat promijenjene poslovne politike tvrtke PETROL, mjerodavnog prava ili odluka nadležnih državnih tijela.

Izmjene i dopune, tj. provedba Općih uvjeta stupa na snagu s danom objave na spomenutoj mrežnoj stranici, ali se primjenjuju 15 dana nakon objave. PETROL u slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta koje proizlaze iz mjerodavnog prava ili odluke nadležnih državnih tijela, može skratiti rok početka primjene Općih uvjeta iz ovog stavka (npr. tako da dopune provede unutar roka utvrđenoga odlukom tijela ili primjenom relevantnog zakona).

Drugi stavak ovog članka ne primjenjuje se na izmjene i dopune Općih uvjeta koji ne zadiru u prava i/ili obveze korisnika (npr. zatipci, očite pogreške u tekstu), a to PETROL može u bilo kojem trenutku ukinuti bez prethodnog obavješćivanja korisnika.

Smatra se da je korisnik bio obaviješten o izmjenama ili dopunama Općih uvjeta na dan objave novih, tj. izmijenjenih ili dopunjenih Općih uvjeta na mrežnoj stranici tvrtke PETROL iz ovog članka.

U slučaju da korisnik ne prihvati nove, izmijenjene ili dopunjene opće uvjete, korištenje mobilne aplikacije bit će mu onemogućeno ili ograničeno. U tom slučaju korisniku preporučujemo da iskoristi sva uplaćena sredstva prije početka primjene novih, izmijenjenih ili dopunjenih Općih uvjeta. U slučaju da korisnik ne potvrdi prihvaćanje novih, izmijenjenih ili dopunjenih Općih uvjeta prije dana početka njihove primjene, više neće moći iskoristiti uplaćena sredstva. U tom slučaju korisnik će imati mogućnost povrata kredita sukladno odgovarajućim Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općim uvjetima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti, objavljenim na mrežnoj stranici www.petrol.si i www.petrol.hr, kako je primjenjivo u slučaju opoziva registracije.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 22.02.2024.

U Ljubljani 22. veljače 2024

PETROL d. d., Ljubljan

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka