Društvena odgovornost

Petrol d.o.o. pri donošenju svojih poslovnih odluka vodi računa o ekološkim i socijalnim posljedicama svojih odluka.

Petrol d.o.o. aktivno je uključena u cijeli niz društveno korisnih projekata, te financijski pomaže humanitarnim i socijalnim ustanovama, ekološkim udrugama, te daje potporu projektima od šireg društvenog značenje kroz razne aktivnosti sponzoriranja.

Cilj je pomoći onima kojima je pomoć potrebna, stoga Petrol Hrvatska d.o.o. podržava uređene udruge, potiče i promovira sportske i kulturne angažmane ljudi i izvrsnih pojedinaca, poštujući njihovu želju za postizanjem određenih rezultata u svojem djelovanju.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka