Brisanje računa

Sva polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Zahtjev za brisanje korisničkog računa

na temelju članka 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) podnosim:
Bez obzira na brisanje Moj Petrol računa, osobni podatci mogu se obrađivati u sklopu bilo koje druge dane privole te ako za obradu, u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, postoji druga pravna osnova, u sklopu te osnove.
Odabirom gumba Pošalji potvrđujem ispunjene podatke i zahtjev za brisanjem.