Znanje i podrška

Energetski pregled doprinosi boljem upravljanju energijom u tvrtki

Potrošnja energije velik je trošak za tvrtke, zbog čega traže različite načine kako ju smanjiti. Energetske obnove i projekti energetskih optimiranja te energetsko upravljanje započinju uvodnom analizom stanja takozvanim energetskim pregledom. Pomoću njega možete lakše prepoznati nužne mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti i dugoročno snižavanje troškova.

Zašto energetski pregled?

Mnogi se možda pitaju zašto se uopće odlučiti za energetski pregled tvrtke.

Energetski pregled predstavlja produbljenu analizu energetske učinkovitosti organizacije, opreme, sustava, transporta i procesa. Temelji se na sistematičnoj analizi podataka koji su prikupljeni na temelju mjerenja energijskih tokova. Energetskim pregledom prepoznajemo potencijalne prilike za poboljšanje energetske učinkovitost i dugoročno smanjenje troškova za energiju.

Ako u tvrtki znate kakvo je stvarno stanje i koji su potencijali, možete odlučiti koje ćete mjere, odnosno korake, poduzeti.

Energetski pregled cjelovita je studija potrošnje energije u tvrtki koja služi kratkoročnom i dugoročnom planiranju mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

Energetski pregled koristi tvrtkama

Europska unija definira energetsku učinkovitost kao važan segment u ostvarenju održivog upravljanja prirodnim izvorima. Ciljevi energetske učinkovitosti na razini države definirani su u Zakonu o energiji (EZ-1) u kojemu su također definirane vrste mjera i mehanizama za poticanje povećanja energetske učinkovitosti. EZ-1 velikim gospodarskim tvrtkama nalaže obveznu provedbu energetskih pregleda svake četiri godine i izvješćivanje Agencije za energiju o provedenim pregledima.

Navedene zakonske obveze, u kombinaciji s promjenama trendova i stanjem u gospodarstvu, zahtijevaju upravljanje energijom na drukčiji način što utječe i na poslovne modele tvrtki. 

Nužno je pažljivo planiranje što je mnogo lakše ako tvrtka na raspolaganju ima cjelovitu analizu energetskih tokova i predložen investicijski program mjera u sklopu energetskoga pregleda. Na taj način može planirati kratkoročne i dugoročne aktivnosti u području energetske učinkovitosti.

Tijekom energetskog pregleda naši će stručnjaci za vas istražiti najbolju raspoloživu tehnologiju na tržištu, tzv. „Best Available Technology” (BAT) i savjetovati vam kako njezinom primjenom možete najbolje provesti predložene mjere i smanjiti troškove. Zadaća izvođača energetskog pregleda ujedno je praćenje i dobro poznavanje svih novosti na tržištu kako bi ih mogli smisleno uključiti u energetsko optimiranje vaše tvrtke.

Niži troškovi i bolji proizvodni uvjeti

Potrošnja energije može predstavljati velik trošak poduzećima. Pogotovo proizvodnim poduzećima koja troše najviše energije u gospodarskom sektoru i imaju mnogo mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, tj. poboljšanje energetske učinkovitosti. Provedbom energetskih pregleda prepoznaju se navedene mogućnosti i detaljno tehnički razvijaju mjere za njihovu realizaciju. Mjere su ujedno ekonomski valorizirane svim važnijim financijskim pokazateljima. 

Osim uštede energije, pomoću mjera često ćete srediti i zahtjevne proizvodne i radne uvjete. Naime, moguće je da određena mjera ne omogući izravnu uštedu energije, ali zato omogući poboljšanje radnih i tehnoloških uvjeta i/ili stabilniji proizvodni proces. Time se ne smanjuje samo potrošnja energije po jedinici proizvoda, nego se povećava i produktivnost, a samim time i konkurentnost poslovanja.

Neke (veće) tvrtke uključene su u trgovanje pravima na emisiju (tzv. CO2 kuponi). Cijena tih kupona raste, zbog čega je smanjenje emisije CO2 sve važnija posljedica mjera za smanjenje potrošnje energije koje su predložene u energetskom pregledu.

Energetski pregled pruža detaljan uvid u potrošnju energije i nudi rješenja za učinkovitu potrošnju energije u tvrtki, uključujući najbolju tehnologiju na tržištu.

„Znanje o energetskom upravljanju zahtjevno je i traži neprekidno usavršavanje te praćenje trendova i zakonskih obveza koje se često mijenjaju. Prema vlastitu iskustvu sve se više tvrtki odlučuje za energetski pregled jer na taj način dobivaju stručni uvid u stanje, kao i konkretne prijedloge mjera za smanjenje potrošnje”, rekao je Rok Čepon, razvojni inženjer energetskih rješenja u industriji u Petrolu.

Kvalificirani stručnjaci, pouzdana provedba

Tvrtka Petrol omogućuje pouzdanu provedbu energetskog pregleda koji je ključan za optimiranje proizvodnih procesa. U provedbi primjenjujemo standardnu ISO metodologiju, točnije standard ISO 50002:2014. 

Kompetencije Petrolovih stručnjaka za provedbu energetskih pregleda u potpunosti ispunjavaju zakonske zahtjeve, a pritom donose i bogato iskustvo razvoja tehničkih rješenja po mjeri.

U provedbi Petrolovih energetskih pregleda sudjeluju inženjeri iz područja strojarstva, elektrotehnike i građevine. Svojim širokim stručnim znanjem povezuju različita područja energetskih sustava i u suradnji s partnerima analiziraju nekoliko alternativnih rješenja za smanjenje potrošnje energije. Sadržaj energetskog pregleda može se prilagoditi ovisno o industriji za koju se specijalizirala tvrtka.

Na ovaj se korak odlučila i tvrtka CETIS d. d. koja je jedna od vodećih europskih tvrtki u području rješenja osobnih isprava. Svoju su izvrsnost prenijeli i u područje energetske učinkovitosti. „Petrol je za nas proveo energetski pregled tvrtke. Na temelju toga zajedno smo utvrdili nekoliko mjera učinkovite potrošnje energije i razvili dugoročnu strategiju energetskog razvoja lokacije koja će tvrtki godišnje uštedjeti 5.452 MWh energije. Time bi se emisije CO2 smanjile za 2.371 tona godišnje što je jednako količini koju godišnje upije 120.000 stabala”, rekli su iz tvrtke CETISU. 

Energetski pregled mjera obuhvatio je mnoge primjere mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Pritom je najvažnije to da vode boljem upravljanju energijom u tvrtki, a posljedično i snižavanju troškova, većoj produktivnosti i ostavljanju manjega ugljičnog otiska tvrtke.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka