Kruženje vode

Za nas su od ključnog značenja izvrsnost, održivost i pouzdanost upravljanja hidrološkim ciklusom. Težimo kvaliteti vodenih izvora te pažljivom i učinkovitom upravljanju vodom.

Pogledajte rješenja

Urbani hidrološki ciklus

Osnova hidrološkog ciklusa - kružni tok vode kroz procese kondenzacije, padalina, distribucije i isparavanja se na lokalnoj razini i u inženjerskim okruženjima poput gradova može opisati urbanim hidrološkim ciklusom.

Kao što voda kruži u globalnom hidrološkim ciklusu, tako kruži u urbanom hidrološkom ciklusu koji je jedan od temeljnih opskrbnih sustava suvremenog svijeta. Osigurati sigurnu i pouzdanu opskrbu vodom stanovnicima gradova te njezin odvod i čišćenje predstavljaju ključni izazov 21. stoljeća.

Energetska usluga distribucijskih sustava pitke vode

Izvođenjem cjelovitih usluga Digital Intelligent Smart Networks - Water Systems (DISNet - WS) nudimo cjelovitu podršku kod poboljšanja učinkovitosti rada vodenih sustava. To će upraviteljima osigurati veću pouzdanost, poboljšati njihovu učinkovitost te smanjiti rizik kod osiguravanja najviše razine kvalitete usluga od vodenog izvora do mjesta isporuke kod krajnjeg korisnika.

Učinkoviti distribucijski sustavi pitke vode

Upravljamo vodoopskrbnim sustavima uz potporu suvremenih informacijskih rješenja za ekonomično planiranje razvoja postojećeg vodovodnog sustava i učinkovito upravljanje u realnom vremenu.

Partnerima osiguravamo održivi i učinkoviti razvoj usluga opskrbe pitkom vodom, modernizaciju usluga i infrastrukture, učinkovito upravljanje proizvodnim troškovima vode, učinkovito upravljanje troškovima distribucije vode, kvalitetnu opskrbu pitkom vodom uz najniže i prihvatljive radne troškove te učinkovito vođenje distribucije pitke vode i održavanje distribucijske mreže.

Čišćenje otpadnih industrijskih i komunalnih voda

Brinemo se o racionalnoj uporabi pitke, sanitarne i tehnološke vode. Za vas gradimo i upravljamo uređajima za čišćenje otpadnih industrijskih i komunalnih voda. Upravljamo čišćenjema komunalnih otpadnih voda.

Gradovima, industrijama i regijama omogućujemo modernizaciju i optimizaciju rada uređaja za čišćenje, a istovremeno i optimizaciju investicijskih ulaganja i radnih troškova.

Hidrološki ciklus u industriji

Razvijamo, gradimo i upravljamo pametnim distribucijskih mrežama i tako osiguravamo kružno gospodarenje vodom.

Na zaokruženim gospodarskim područjima upravljamo sa zatvorenim i otvorenim hidrološkim ciklusima.

Tehnički informativni sustav Tango

Tango je jedinstveni sustav za nadzor, upravljanje i analizu koji je osmišljen tako da premašuje potrebe današnjeg poslovanja gradova, upravitelja infrastrukture, industrije, vlasnika objekata i vlasnika pametnog doma. Predstavlja alat za poslovnu analizu i umjetnu inteligenciju te na jednom mjestu spaja sve podatke iz različitih izvora.

Kao agregacijska platforma omogućuje jednostavno preuzimanje podataka, centralizirani nadzor u stvarnom vremenu i lakše djelovanja sustava za vidljivo brži odaziv te detaljno i pouzdano odlučivanje.

Poslovna rješenja