Infrastruktura

Moderni sustavi infrastrukture zahtjevaju ekonomsko planiranje gradnje, obnovu i tehnološku nadgradnju. Partnerima pomažemo pri uvođenju suvremene i održive infrastrukture koja pomaže u očuvanju okoliša.

Pogledajte rješenja

Pametne mreže daljinskog grijanja

Na području daljinskog grijanja i hlađenja partnerima nudimo cjelovita rješenja DISSy (Digital Intelligent Smart Systems) koje omogućuje uspostavu održivog poslovnog modela i razvoj sustava daljinskog grijanja kao dijela pametne gradske infrastrukture.

Optimalnim rješenjima uređujemo cjeloviti proces sustava daljinskog grijanja: proizvodnju, distribuciju i opskebu toplinskom energijom. Naša svrha je postići najbolje moguće rezultate za upravitelje u odnosu na cijenu proizvedene topline, utjecaj na okoliš i jedinstveni nadzor nad radom sustava.

Prirodni plin i ukapljeni naftni plin

U brojnim općinama u regiji izvodimo gospodarsku javnu službu distribucije prirodnog plina, pri čemu kontinuirano desetljećima u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji širimo distributivnu plinsku mrežu. U Hrvatskoj smo prisutni kroz društva Petrol d.o.o., Zagorski Metalac d.o.o., Geoplin d.o.o. Ljubljana i Geoplin d.o.o. Zagreb te smo 6. najveći distributer prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Kao opskrbljivač kupcima u Hrvatskoj nudimo prirodni plin, čišći tranzitni energent na »ključ« koji smanjuje troškove grijanja.

Pored toga izvodimo i gospodarski javnu službu distribucije ukapljenog naftnog plina (UNP). U sklopu energetskih usluga brinemo se za cjelovitu izvedbu ugradnje sustava grijanja na ukapljeni naftni plin, od početne ideje do ugradnje spremnika za UNP i izvedbe vanjskih plinskih instalacija na objektu.

Grijanje i hlađenje

S različitim oblicima pružanja energetskih usluga obnavljamo sustave grijanja i hlađenja te planiramo, gradimo i upravljamo energetski učinkovitim sustavima daljinskog grijanja i vodoopskrbnim sustavima. Naša rješenja obuhvaćaju implementaciju sustava za nadzor, daljinsko upravljanje i pravovremeno uklanjanje grešaka. U upravljačkom centru o pogonu sustava brinu energetski menadžeri i analitičari, zajedno sa servisnom podrškom koja je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Pružamo energetske usluge koje uključuju obnovu i izgradnju kotlovnica, sustava daljinskog grijanja te sustava za kogeneraciju.

Rasvjeta

Nudimo ekonomsko planiranje, izgradnju, obnovu te upravljanje sustavima učinkovite rasvjete za smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja. Pružamo usluge na sustavima javne rasvjete, čime gradovima i regijama pomažemo kod rasvjetljavanja javnih površina na energetski učinkovit način te omogućujemo digitalizaciju svjetlosne infrastrukture.

Trendovi na području učinkovite rasvjete pametnim gradovima omogućuju kombinirani pristup različitim pametnim uslugama. Uporabom suvremenih ICT tehnologija želimo digitalizirati infrastrukturu i omogućiti našim partnerima razvoj novih usluga.

Tehnički informativni sustav Tango

Tango je integracijska platforma i jedinstveni sustav za nadzor, upravljanje i analizu koji je zasnovan na način ispunjava sve potrebe današnjeg poslovanja gradova, upravitelja infrastrukture, industrije, vlasnika objekata i vlasnika pametnog doma. Predstavlja alat za poslovnu analizu i umjetnu inteligenciju i na jednom mjestu spaja sve podatke iz različitih izvora.

Osigurava prihvat podataka, središnji nadzor u stvarnom vremenu i jednostavniji pogon sustava s brzim odzivom i podacima za donošenje odluka.

Poslovna rješenja