Energija

Partnerima osiguravamo pristup ekološki proizvedenoj energiji. Iz obnovljivih izvora energije godišnje proizvedemo 150 GWh električne energije, a zbog predanosti održivom razvoju potrošačima želimo osigurati energiju 100 % dobivenu iz obnovljivih izvora.

Pogledajte rješenja

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

U Petrolu strateški i promišljeno potičemo vaš prijelaz na čistije energente te zato investiramo i upravljamo malim hidroelektranama, vjetroelektranama i sunčevim elektrarnama te bioplinskim elektrarnama.

Poslujemo u skladu s ciljevima Europske unije koja do 2030. godine želi postići najmanje 32% proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Do 2025. godine želimo osigurati 500 GWh godišnje proizvodnje električne energije samo iz obnovljivih izvora što je dovoljno za 100.000 korisnika. Time želimo osigurati pristup čistoj energiji po konkurentnim uvjetima, kako za potrebe kućanstava i industrije, tako i za potrebe transporta i opskrbe toplinom.

Upravljanje energetskim sustavima i mrežama u industriji

Cjelovito upravljamo energetskim sustavima i mrežama u industriji na geografski cjelovitim gospodarskim područjima.

Osiguravamo za povećanje stabilnosti sustava te za partnere u industriji pružamo djelatnost operatera zatvorenih distribucijskih sustava električne energije. Preuzimamo inženjering i gradnju energetskih sustava u industriji kao i rizika povezanih s obnovom i radom industrijskih energetskih sustava.

Alternativni energenti

Brinemo se za pouzdanu i konkurentnu opskrbu svim vrstama energenata kao što su zemni plin, ukapljeni naftni plin, daljinsko grijanje, drvna biomasa, loživo ulje i električna energija te specifični energenti za područje industrije kao što su voda za hlađenje, komprimirani zrak, tehnički plinovi i industrijska para.

Investiramo, gradimo i cjelovito upravljamo plinskim i naftnim bušotinama, omogućujemo korištenje geotermalne energije, pružamo rješenja samoopskrbe električnom energijom, grijanjem i hlađenjem.

Virtualna elektrana

U Petrolu nastojimo povećati stabilnost energetskog sustava virtualnom elektranom VE.TER koja služi kao platforma koja povezuje disperzirane proizvodne izvore i korisnike u jednu cjelinu, te time omogućuje prilagođavanje opskrbe i proizvodnje električne energije.

Pametnim upravljanjem energijom smanjujemo opterećenja mreže, bez potrebnih investicija u nove izvore energije, što pozitivno utječe na okoliš.

Tehnički informativni sustav Tango

Tango je integracijska platforma i jedinstveni sustav za nadzor, upravljanje i analizu koji je zasnovan na način ispunjava sve potrebe današnjeg poslovanja gradova, upravitelja infrastrukture, industrije, vlasnika objekata i vlasnika pametnog doma. Predstavlja alat za poslovnu analizu i umjetnu inteligenciju i na jednom mjestu spaja sve podatke iz različitih izvora.

Osigurava prihvat podataka, središnji nadzor u stvarnom vremenu i jednostavniji pogon sustava s brzim odzivom i podacima za donošenje odluka.

Poslovna rješenja