Poduzeća u poslovnoj grupi

Aktualna shema vlasničke strukture grupe Petrol je dostupna na korporativnoj stranici grupe Petrol.