Prezentacija grupe Petrol

Petrol je najveće slovensko energetsko društvo, najveći slovenski uvoznik, najveća slovenska tvrtka po prihodima, istovremeno jedno od najvećih slovenskih trgovačkih društava. Među „velike“ svrstano je po vrijednosti, aktivnostima i stvorenim čistim prihodima te dobicima kao i po broju zaposlenih i dioničara.

Glavna djelatnost društva je trgovanje naftnim derivatima, plinom i ostalim energentima. Radi se o poslovnom području na kojem Petrol stvara više od 80 posto svih prihoda od prodaje a na slovenskom tržištu ima i vodeći tržišni udio. Istovremeno Petrol trguje i s proizvodima za široku potrošnju i s uslugama s kojima stvara preostalih 20 posto prihoda.

Pretežni dio poslova Petrol zasada realizira na slovenskom tržištu. Raspolaže s već uspostavljenom krovnom robnom markom i drugim prepoznatljivim proizvodima, odnosno, uslugama (npr. Petrol klub, Hip-Shop, TipStop, Qmax, Kava na poti, Vitrex). Jedna od glavnih karakteristika društva je i jaki financijski položaj na tržištu. Razgranata moderna maloprodajna mreža je Petrologa apsolutna prednost pred konkurentnim tvrtkama.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matični broj: : 5025796000
Porezni broj: SI80267432
Šifra djelatnosti: 50.501
Telefon: 01 47 14 232
Transakcijski računi
NLB: 02923-0020267126
NKBM: 04515-0000225742
SKB: 03100-1005316539
RZB: 24203-9002352017
Važni podaci za 2016. godinu (Petrol d.d.)
Količinska prodaja proizvoda od nafte (u mio tona): 2,96
Čisti prihodi od prodaje (u mrd EUR): 3,2
Čisti poslovni rezultati (u mio EUR):: 43,7
Kapital (u mio EUR): 447,7
Broj zaposlenih (31/12-15): 1.456
Broj dioničara (31/12-14): 26.265
Broj benzinskih postaja u Sloveniji: 316
Ocijenjeni tržišni udio (po br. BS) u Sloveniji (u %): 57
Važniji podaci za 2016. godinu (Grupa Petrol)
Količinska prodaja proizvoda od nafte (u mio tona): 3,2
Čisti prihodi od prodaje (u mrd EUR): 3,856
čisti poslovni rezultati (u mio EUR): 72,7
EBITDA/prilagođeni PI (u %): 37,7
Neto dug na kapital (u %): 0,6
Kapital (u mio EUR): 595,7
Broj zaposlenih (31/12-14): 4,166
Broj benzinskih postaja: 487

Važnije djelatnosti

Izvori s kojima Petrol društvo stvara prihod:

Naftni proizvodi

Trgovanje naftnim proizvodima je Petrolova glavna poslovna djelatnost s kojom u Sloveniji postiže vodeći tržišni udio. Radi se o području koje društvu osigurava stabilne prihode i pouzdani protok novca što društvu omogućuje i daljni rast i razvoj. Prodajom naftnih proizvoda Petrol prosječno stvara oko 80 posto cijelih čistih prihoda bez trošarina.

Proizvodi za široku potrošnju i usluge

Trgovanje proizvodima za široku potrošnju i uslugama sastavni je dio Petrolove glavne poslovne djelatnosti. Radi se o perspektivnom prodajnom segmentu u kojemu društvo prosječno postiže oko 10 posto realnog stupnja godišnjeg rasta. Prodajom proizvoda za široku potrošnju i Petrol usluga, prosječno stvara malo manje od 20 posto cijelih čistih prihoda bez trošarina.

Zemni i ukapljeni naftni plin

Na područje plinske energije koja je dugoročno zanimljiva alternativa tradicionalnim izvorima grijanja, Petrol je ozbiljnije došao 1998. godine. Gradnja mreža, distribucija i trženje plina sastavni su dijelovi Petrolove cjelovite opskrbe energentima.

Električna energija

Područje električne energije nalazi se u portfelju Petrolovih djelatnosti od 2001. godine. Radi se o logičnoj nadogradnji postojeće ponude energenata, odnosno, o cjelovitoj energetskoj opskrbi.

Aktivnosti zaštite okoliša

Čišćenje otpadnih voda i opskrba lokalnih zajednica pitkom vodom. Planiranje rješenja namijenjenih za upravljanje otpadom. Sanacija problema u okolišu. To su tri područja na kojima sudjelujemo, doprinosimo, razvijamo i stvaramo zajedničku viziju odgovornosti prema okolišu.