Prigovori

Ako uočite neetično postupanje i želite istaknuti nepravilnosti koje se događaju u Petrolu, ovdje možete sigurno podnijeti anonimnu prijavu.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks ponašanja i vrijednosti

Energija našeg ponašanja kodeks je ponašanja u društvu Petrol. Petrolov kodeks skupina je pravila, standarda ponašanja i očekivanih postupaka. Njime se utvrđuju naši postupci u tvrtki te nas uvijek i svugdje usmjerava. Standardi navedeni u kodeksu već se primjenjuju i provode u društvu Petrol.

Energija našeg ponašanja navodi što je dobra praksa u našem društvu i kako treba postupati u vlastitoj svakodnevnoj radnoj okolini. Kodeks je prilagođen vremenu u kojem živimo. Njegova svrha nije zabranjivati i sankcionirati, već predlagati i savjetovati. Petrolov kodeks ponašanja potvrdili su Sindikat djelatnika grupe Petrol i Radničko vijeće što ga čini još vrednijim i važnijim.

Energija našeg ponašanja služi kao pomagalo pri svakodnevnom ponašanju i pomaže zaposlenicima da izbjegnu situacije u kojima bi prekršili zakone, naštetili tvrtki ili na bilo koji drugi način narušili njezin ugled.


Nije nam svejedno

Radimo ispravno. U Petrolu neprestano nastojimo unaprijediti svoje postupanje pri provedbi korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d.d., Ljubljana, potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Potpisivanjem navedenih smjernica obvezali smo se na provedbu skupine mjera za povećanje transparentnosti poslovanja koje osiguravaju visoke etičke standarde u društvu. Navedene obveze uključuju imenovanje ovlaštenih osoba za korporativni integritet čija je odgovornost i zadaća osigurati primjenu najsuvremenijih metoda te profesionalnih i etičkih standarda. Koriste se različitim izvorima za prikupljanje informacija i različitim tehnikama rada pri prepoznavanju i procjeni rizika. Posebni naglasak stavljaju na pravilnu provedbu postupaka te iscrpno i pravodobno obavještavaju upravna i nadzorna tijela o svojim spoznajama, prijedlozima i preporukama za uklanjanje rizika. Istodobno uspostavljaju mehanizam sustavnoga i neovisnog nadzora provedbe, ispravnosti i učinkovitosti mjera rješavanja rizika za korporativni integritet.

Progovori

Društvo Petrol potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanja o pravilnom ponašanju ili ako imate primjedbe na poslovanje Petrola, slobodno se obratite Petrolovim ovlaštenim osobama.

Ako sumnjate na ozbiljnu povredu, možete prijaviti nepravilnost:

Ovlaštene osobe Petrola

Nina Bizjak, šef Kabineta uprave

Nina Bizjak završila je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2006. g., nakon čega se zaposlila kao pravnica u tvrtki Ilirika turizem d.o.o. u kojoj je napredovala do radnog mjesta voditeljice pravno-kadrovske službe. Nakon spajanja poslovanja u siječnju 2009. preuzela je vođenje pravnih poslova u društvu Kompas d.d.. U srpnju 2009. prihvatila je izazov pravnice u tvrtki Spar Slovenija gdje je vodila sve postupke vezane za radno pravo i pružala pravnu podršku i savjete posloprimcima u području zaštite osobnih podataka, radnih procesa i internih akata s obzirom na zahtjeve radnog zakonodavstva te postupaka i sporova koji se odnose na radno pravo. Godine 2012. položila je državni stručni ispit. Između 2011. i 2018. vodila je seminare iz područja radnog zakonodavstva na TZO, CPOEF itd. Godine 2018. postavljena je za voditeljicu sukladnosti poslovanja u Petrolu, a u siječnju 2021. preuzela je upravljanje Kabineta uprave. Članica je radnih skupina i projekata koji se bave uvođenjem sustava korporativnog integriteta te je ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka, korporativni integritet i sprječavanje mobinga.

Franc Pavlin, direktor službe Korporacijska sigurnost i nadzor poslovanja

Franc Pavlin osposobljeni je istražitelj organiziranog kriminala na međunarodnoj razini i ima znanje iz područja sprječavanja korupcije. Karijeru je započeo 1989. godine kao policajac u Policijskoj postaji Ljubljana centar. Nakon sedam godina napredovao je na mjesto kriminalista u području sprječavanja ekstremnog nasilja i terorizma u Policijskoj upravi Ljubljana. Godine 2004. diplomirao je iz sigurnosti na Fakultetu sigurnosnih znanosti i godinu kasnije u Policijskoj upravi Ljubljana preuzeo vođenje skupine za korupciju na Odjelu za gospodarski kriminal. Godine 2007. premješten je u Generalnu policijsku upravu gdje je preuzeo vođenje Sektora za unutarnje istrage i integritet. Godine 2013. na Fakultetu sigurnosnih znanosti završava također specijalistički studij policijskog menadžmenta. Franc Pavlin preuzeo je 7. rujna 2020. vođenje službe Korporacijska sigurnost i nadzor poslovanja u Petrolu. Od 1. listopada 2021. u društvu Petrol d. d., Ljubljana također je ovlaštena osoba za korporacijski integritet.

Razgovor s operaterom

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka