Prigovori

Ako uočite neetično postupanje i želite istaknuti nepravilnosti koje se događaju u Petrolu, ovdje možete sigurno podnijeti anonimnu prijavu.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks ponašanja i vrijednosti

Energija našeg ponašanja kodeks je ponašanja u društvu Petrol. Petrolov kodeks skupina je pravila, standarda ponašanja i očekivanih postupaka. Njime se utvrđuju naši postupci u tvrtki te nas uvijek i svugdje usmjerava. Standardi navedeni u kodeksu već se primjenjuju i provode u društvu Petrol.

Energija našeg ponašanja navodi što je dobra praksa u našem društvu i kako treba postupati u vlastitoj svakodnevnoj radnoj okolini. Kodeks je prilagođen vremenu u kojem živimo. Njegova svrha nije zabranjivati i sankcionirati, već predlagati i savjetovati. Petrolov kodeks ponašanja potvrdili su Sindikat djelatnika grupe Petrol i Radničko vijeće što ga čini još vrednijim i važnijim.

Energija našeg ponašanja služi kao pomagalo pri svakodnevnom ponašanju i pomaže zaposlenicima da izbjegnu situacije u kojima bi prekršili zakone, naštetili tvrtki ili na bilo koji drugi način narušili njezin ugled.


Nije nam svejedno

Radimo ispravno. U Petrolu neprestano nastojimo unaprijediti svoje postupanje pri provedbi korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d.d., Ljubljana, potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Potpisivanjem navedenih smjernica obvezali smo se na provedbu skupine mjera za povećanje transparentnosti poslovanja koje osiguravaju visoke etičke standarde u društvu. Navedene obveze uključuju imenovanje ovlaštenih osoba za korporativni integritet čija je odgovornost i zadaća osigurati primjenu najsuvremenijih metoda te profesionalnih i etičkih standarda. Koriste se različitim izvorima za prikupljanje informacija i različitim tehnikama rada pri prepoznavanju i procjeni rizika. Posebni naglasak stavljaju na pravilnu provedbu postupaka te iscrpno i pravodobno obavještavaju upravna i nadzorna tijela o svojim spoznajama, prijedlozima i preporukama za uklanjanje rizika. Istodobno uspostavljaju mehanizam sustavnoga i neovisnog nadzora provedbe, ispravnosti i učinkovitosti mjera rješavanja rizika za korporativni integritet.

Progovori

Društvo Petrol potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanja o pravilnom ponašanju ili ako imate primjedbe na poslovanje Petrola, slobodno se obratite Petrolovim ovlaštenim osobama.

Ako sumnjate na ozbiljnu povredu, možete prijaviti nepravilnost:

Ovlaštene osobe Petrola

Nina Bizjak, šef Kabineta uprave

Nina Bizjak završila je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2006. g., nakon čega se zaposlila kao pravnica u tvrtki Ilirika turizem d.o.o. u kojoj je napredovala do radnog mjesta voditeljice pravno-kadrovske službe. Nakon spajanja poslovanja u siječnju 2009. preuzela je vođenje pravnih poslova u društvu Kompas d.d.. U srpnju 2009. prihvatila je izazov pravnice u tvrtki Spar Slovenija gdje je vodila sve postupke vezane za radno pravo i pružala pravnu podršku i savjete posloprimcima u području zaštite osobnih podataka, radnih procesa i internih akata s obzirom na zahtjeve radnog zakonodavstva te postupaka i sporova koji se odnose na radno pravo. Godine 2012. položila je državni stručni ispit. Između 2011. i 2018. vodila je seminare iz područja radnog zakonodavstva na TZO, CPOEF itd. Godine 2018. postavljena je za voditeljicu sukladnosti poslovanja u Petrolu, a u siječnju 2021. preuzela je upravljanje Kabineta uprave. Članica je radnih skupina i projekata koji se bave uvođenjem sustava korporativnog integriteta te je ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka, korporativni integritet i sprječavanje mobinga.

Boštjan Trstenjak, direktor Korporativnog nadzora poslovanja i istraživanja

Zaposlen je u društvu Petrol d.d., Ljubljana, od 1990. godine. Prethodno je radio kao nadzornik poslovanja i prodavatelj na prodajnome mjestu. Godine 2009. preuzeo je vođenje službe Korporativni nadzor poslovanja i istraživanja u sklopu Maloprodaje koju je tijekom godina razvio u snažnu, samostalnu i neovisnu službu koja obuhvaća cjelokupno poslovanje Grupe Petrol. Glavna su tri područja obuhvaćena Korporativnim nadzorom poslovanja i istraživanja: Nadzor poslovanja i istraživanja, Nadzor opskrbnog lanca, Procjena kvalitete poslovanja prodajnih mjesta i detektivska djelatnost. Između 2010. i 2013. godine obnašao je funkciju predsjednika Radničkog vijeća Petrol d.d., Ljubljana, te je bio jedan od triju predstavnika zaposlenika u Nadzornom vijeću društva Petrol d.d., Ljubljana. Kao član Nadzornog vijeća imenovan je u Revizorski odbor. U društvu Petrol d.d., Ljubljana, ovlaštena je osoba za korporativni integritet.