O Petrolu

Grupa Petrol na području trgovine nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj posluje preko društva Petrol d.o.o.

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj od 1996. godine kada je osnovana tvrtka Petrol d.o.o. U Hrvatskoj trguje proizvodima od nafte, naftnim derivatima te ostalom trgovačkom robom. Prve tri godine poduzeće je poslovalo samo na području veleprodaje, a 1999. god. počinje razvijati vlastitu maloprodajnu mrežu.

Petrol je u 2021. godini povezivanjem dvaju jakih brendova dodatno ojačao svoju prisutnost u zemlji i široj regiji. Akvizicijom društva Crodux Derivati dva d. o. o. u listopadu 2021. godine grupa Petrol je povećala svoj tržišni udio u Hrvatskoj na 23 % te tako postala drugi najveći opskrbljivač naftnim derivatima u Hrvatskoj i jedno od najvećih hrvatskih poduzeća koje jača svoju poziciju cjelovitog ponuđača energetskih rješenja.  Službenim pripajanjem društva Crodux grupi Petrol u studenome 2022. Petrol je i službeno krenuo na put prema cilju da do 2025. godine postane vodeći ponuđač goriva i održivih energetskih rješenja u Hrvatskoj.

Grupa Petrol u Hrvatskoj danas ima 200+ benzinskih postaja, koje su raspoređene po svim županijama.

Osobna iskaznica Grupe Petrol

Telefon (ZG): + 385 1 66 80 001
Telefon (RI): + 385 51 260 510
Link: www.petrol.hr
MBS: 040156017
OIB: 75550985023
Šifra djelatnosti:: 4671 - trgovina na veliko, krutim, tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.
Banka Adresa IBAN
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Radnička 50 10000 Zagreb HR8523400091100214118
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Petrinjska 59 10000 Zagreb HR2824840081100671455
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Trg bana J.Jelačića 10 10000 Zagreb HR0623600001102238228

Trgovački sud u Zagrebu,sudski registar MBS 040156017,  temeljni kapital uplaćen u cjelosti: 57.384.869,60 €* (432.366.300,00 kn), OIB 75550985023, djelatnost 4671


*Sve cijene preračunate su prema tečaju: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Kontaktirajte nas

Zagreb, Hrvatska

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka