O Petrolu

Grupa Petrol na području trgovine nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj posluje preko društva Petrol d.o.o.

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj od 1996. godine kada je osnovana tvrtka Petrol d.o.o. U Hrvatskoj trguje proizvodima od nafte, naftnim derivatima te ostalom trgovačkom robom. Prve tri godine poduzeće je poslovalo samo na području veleprodaje, a 1999. god. počinje razvijati vlastitu maloprodajnu mrežu. Grupa Petrol u Hrvatskoj danas ima 202 benzinskih postaja, koje su raspoređene po svim županijama.

Osobna iskaznica Grupe Petrol

Telefon (ZG): + 385 1 66 80 001
Telefon (RI): + 385 51 260 510
Link: www.petrol.hr
MBS: 040156017
OIB: 75550985023
Šifra djelatnosti:: 4671 - trgovina na veliko, krutim, tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.
Banka Adresa IBAN
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Radnička 50 10000 Zagreb HR8523400091100214118
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Petrinjska 59 10000 Zagreb HR2824840081100671455
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Trg bana J.Jelačića 10 10000 Zagreb HR0623600001102238228

Trgovački sud u Zagrebu,sudski registar MBS 040156017,  temeljni kapital uplaćen u cjelosti: 432.366.300,00 kn (57.384.869,60 €*), OIB 75550985023, djelatnost 4671


*Sve cijene preračunate su prema tečaju: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Kontaktirajte nas

Zagreb, Hrvatska

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb