O Petrolu

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj preko svojih ovisnih društava Petrol d.o.o. i Petrol Plin d.o.o..

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj od 1996. godine kada je osnovana tvrtka Petrol d.o.o. U Hrvatskoj trguje proizvodima od nafte, naftnim derivatima te ostalom trgovačkom robom. Prve tri godine poduzeće je poslovalo samo na području veleprodaje, a 1999. god. počinje razvijati vlastitu maloprodajnu mrežu. Grupa Petrol u Hrvatskoj danas ima 110 benzinskih postaja, koje su raspoređene po svim županijama.

Osobna iskaznica Grupe Petrol

Telefon (RI): + 385 51 260 510
Telefon (ZG): + 385 1 66 80 001
Link: www.petrol.hr
Porezni broj: 01508407
MBS: 040156017
OIB: 75550985023
Šifra djelatnosti:: 4671 - trgovina na veliko, krutim, tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.
Banka Adresa IBAN
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Radnička 50 10000 Zagreb HR8523400091100214118
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Petrinjska 59 10000 Zagreb HR2824840081100671455
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Trg bana J.Jelačića 10 10000 Zagreb HR0623600001102238228

Trgovački sud u Zagrebu,sudski registar MBS 040156017,  temeljni kapital uplaćen u cjelosti: 432.366.300,00 kn, OIB 75550985023, djelatnost 4671, MB 01508407 

Kontaktirajte nas

Zagreb, Hrvatska

Oreškovićeva 6/H, Otok 10010