Petrol AdBlue

Petrol AdBlue

AdBlue je sredstvo koje trebaju kamioni s SCR tehnologijom kako bi zadovoljili propise o čistoći ispušnih plinova koje određuju Euro 4, odnosno Euro 5 standardi. Sastav sredstva Petrol AdBlue definiran je standardom DIN 70070.

Od čega je sastavljen Petrol AdBlue?

Petrol AdBlue je neotrovna, bezbojna, sintetički proizvedena 32,5-postotna otopina vrlo čiste ureje u demineraliziranoj vodi.

Kako djeluje AdBlue?

AdBlue je sredstvo koje omogućuje selektivnu katalitičku redukciju, odnosno sredstvo na kojem se temelji SCR tehnologija:

  • AdBlue se kontrolirano ubrizgava u vruće ispušne plinove prije njihova ulaska u SCR katalizator.
  • U njemu zatim nastaje kemijska reakcija dušičnih oksida i amonijaka koji se oslobađa iz sredstva AdBlue.
  • Konačni rezultat kemijske reakcije jest gotovo potpuno pretvaranje opasnih dušičnih oksida u atmosferski dušik i vodenu paru.
  • Kamioni s SCR katalizatorima zbog boljeg sagorijevanja (viši tlak i temperatura u prostoru za sagorijevanje) troše do 5 % manje goriva i proizvode znatno manje čađi
  • Ta tehnika omogućuje dostizanje graničnih vrijednosti koje postavljaju Euro 4 (3,5 g NOx/kWh) i Euro 5 (2,0 g NOx/kWh).

Pomoću te tehnologije ubuduće će se moći postizati još niže granične vrijednosti.

Gdje možete nabaviti AdBlue?

Mnoga prijevoznička poduzeća osim vlastitog uređaja za tankiranje goriva, imaju i vlastiti aparat za tankiranje sredstva AdBlue kojim sami pune svoje kamione.

AdBlue se ne puni pri svakom dolijevanju dizelskog goriva, već ovisno o veličini spremnika za čuvanje sredstva AdBlue.

Kamioni na putu mogu nabaviti Petrol AdBlue i na sve široj mreži Petrolovih benzinskih postaja po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji.