Prištekajte se na Petrol


Tržište struje je jednostavno. Bez ograničenja
možete odabrati najpovoljnijeg
opskrbljivača električne energije

Petrol Grupa bavi se:

  • proizvodnjom električne energije,
  • distribucijom električne energije u zatvorenim distribucijskim sustavima, u kojima je distributivna elektroenergetska mreža u vlasništvu Petrol Grupe i
  • trgovinom, zastupanjem i posredovanjem na tržištima električne energije.

U prednosti Petrolove ponude spadaju:

  • konkurentne cijene električne energije, do kojih dolazimo agregacijom većeg broja kupaca na geografskom prostoru, prije svega, radi manjeg odstupanja voznih redova od njihove prognoze,
  • rješavanje problema kupaca na području korištenja električne energije,
  • zahtjevi i prijedlozi, te
  • savjetovanje.

Kontakt:

E: struja@petrol.hr
T: 01/668-0000