Bitumen

Bitumen se koristi u građevinarstvu (cestogradnja) i u proizvodnji izolacijskih materijala.

S obzirom na upotrebljivost, dijeli se na:

  • bitumene za cestogradnju (konvencionalni i polimerno-modificirani bitumeni)
  • bitumene za cestogradnju i industriju
  • industrijske bitumene

Bitumeni za cestogradnju koriste se u cestogradnji kao vezivno sredstvo kamenih agregata pri proizvodnji asfalta ili kao sirovina za proizvodnju bitumenskih emulzija.

Industrijski bitumen koristi se u proizvodnji izolacijskih materijala koji se koriste u građevinarstvu.

Neki bitumeni koji se uvrštavaju u skupinu bitumena za cestogradnju i industriju koriste se kao sirovina u svim navedenim slučajevima.