Za dom

Zimi je ugodan boravak kod kuće usko povezan s toplinom, kao i besprijekornim radom ogrjevnih i dimovodnih naprava te uređaja za prozračivanje.

Ako boravite u kući s individualnim sustavom grijanja, morate se sami pobrinuti za njega. U stanovima u kojima je grijanje uređeno daljinski ili iz zajedničke kotlovnice, za primarni sustav grijanja brinu se tehničari za održavanje.

Prikladnom se brigom može na troškovima grijanja prilično uštedjeti.

Praćenje potrošnje

Važno je da se potrošnja iskorištenog energenta (ekstra lako lož-ulje, zemni ili ukapljeni naftni plin, petrolej…) prati redovito i u različitim sezonama grijanja. Pri tome savjetujemo da godišnju potrošnju usporedite sa susjedima ili poznanicima, koji imaju sličnu kuću ili stan.

Dodaci za poboljšanje goriva

Energetska vrijednost goriva ovisi o njegovu osnovnom kemijskom sastavu. To vrijedi i za ekstra lako lož-ulje. Može se poboljšati upotrebom dodatka KOEL Plus.

Na niskoj temperaturi svojstva dizelskog goriva i lož-ulja mogu se poboljšati dodatkom DIESEL Winter Protect K, koji sprečava izlučivanje parafina.

Održavanje sustava grijanja

Svaki sustav grijanja, bez obzira na to radi li se o kući s individualnim sustavom grijanja ili stambenom objektu u kojem je grijanje uređeno daljinski ili iz zajedničke kotlovnice, sastavljen je od više uređaja koji iziskuju redovito održavanje.