Plaćanje uplatnica na Petrolu za 1,5 kn

Uštedite vrijeme i novac plaćanjem uplatnica na Petrolu

Uplatnice sa 2D bar kodom možete platiti na svim benzinskim postajama Petrola. Naknada za plaćanje uplatnica je 1,5 kn.

Najveći iznos jednog platnog naloga je 80.000,00 KN. Plaćanje uplatnica se može izvršiti isključivo gotovinom.