Plaćanje uplatnica na Petrolu za 1,5 kn

Uštedite vrijeme i novac plaćanjem uplatnica na Petrolu

Uplatnice sa 2D bar kodom možete platiti na svim benzinskim postajama Petrola. Naknada za plaćanje uplatnica je 1,5 kn.

Najveći iznos jednog platnog naloga je 7.000,00 KN. Plaćanje uplatnica se može izvršiti isključivo gotovinom.

Građanima je omogućeno plaćanje računa Pružatelja javnih usluga za koje su tiskani nalozi za plaćanje na standardnom HUB obrascu sa otisnutim 2D bar kodom, te putem PDF uplatnica na standardnom HUB obrascu s otisnutim 2D bar kodom prikazanih na mobilnom uređaju.

Pod javnim uslugama se podrazumijevaju usluge za potrošnju vode i struje, komunalne i vodne naknade, telefonski troškovi, premije osiguranja, TV pretplata, razne članarine, amex i diners troškovi i slično, dakle, svi režijski troškovi jednog kućanstva.